Hoşgeldiniz  

Yunus Emre Kimdir?

admin | 17 Haziran 2017 | Bilim Adamları ve Kaşifler, Eğitim, Felsefe, Genel

1280-1330 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Ünlü halk şairimizdir. Sarıköylü’dür. .9 yerde mezarı, 15 yerde makamı vardır. Yedi asrı aşan bir zamandan beri şiirleri, ilâhileri yaşamakta ve söylenmektedir. Yunus, önce Taptuk Emre der­gâhında bir çile devri geçirmiş, sonra gurbete çıkmış. Konya’yı, Şam’ı, Azerbaycan’ı dolaşmıştır. Şiirleri bir divan halinde toplanmış, defalarca ba­sılmıştır. UNESCO, 1971 – 1972 yılım bütün dünyada «Yunus Emre Yılı» olarak kabul etmiştir.

Fakir Yunus, gönülsüz Yunus, yıllardan beri Taptuk dergâhına dağdan odun keser, tekkenin ya­kacak ihtiyacını tek başına karşılardı. Çünkü, kıtlık günü Hacı Bektaş dergâhına vardıkta buğday iste­miş, himmet teklif edilince buğdayda diretmişti. Yolda aklı başına geldi ama, erenler himmetini ala­madı. Çünkü nasibi Bektaş Veli’den Taptuk Emre’ye verilmişti. Taptuk dergâhına yüz sürdü, kırk yıl biı tek eğri odun getirmedi. Soranlara «Taptuk dergâ­hına odunun bile eğrisi gerekmez» dedi. Kendini öylesine hiçe indirdi ki, sonunda muradına erdi. Ama nasıl erdi?

Bir gün Yunus, Ana Bacı’ya: «Şeyhim bana ruhsat verir mi?» diye sordu. Taptuk Emre, çok yaş­lıydı. Gözleri iyi görmezdi. Ana Bacı, Yunus’a akıl öğretti: «Yarın sabah erkenden gel, dergâhın eşi­ğine yat. Şeyh çıkarken ayağı sana takılır, kim bu? diye sorar bana. Yunus, derim. Hangi Yunus? der­se çilen tamam olmamıştır. Bizim Yunus mu? der­se elini öpersin, nasibini verir.»

Derviş Yunus, Ana Bacı’nın sözünü tuttu. Er­tesi sabah şeyh, eşikten atlarken ayağı takıldı. Sor­du. Ana Bacı «Yunus» deyince Taptuk Emre: «Bi­zim Yunus mu?» dedi. O zaman derviş Yunus kalk­tı, Şeyhin eline sarıldı:

Doğruya varmayınca

Mürşide yetmeyince

Hak murâd etmeyince

Sen derviş olamazsın

dedi. Dili çözülmüştü. Bunun üzerine şeyhi ona se­yahat izni verdi. Yunus da yollara düştü. Köy köy dolaşarak dergâhta öğrendiği «Kendini biliş» ilmini başkalarına da öğretmeye koyuldu.

Ben yürürüm yâna yâna Aşk boyadı beni kana,

Ne âkılem ne divana Gel gör beni, aşk neyledi

diye bağrını döverek Tanrı aşkını şiirleştirmeye gi­rişti. Bir gün, köy hocası derviş Yunus’a: «Sen na­mazını kıldın mı?» diye sordu. Tanrı’yı gönül gö­züyle gören âşık hemen dile geldi:

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil.

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

Er odur ki alçak dura, ayık odur yola vara

Göz odur ki Hak’kı göre, gündüz göresi göz değil.

Zavallı köy hocası bu sözler karşısında neye uğra­dığını bilemedi ve Yunus’un eteğine yapışarak, onunla dağ tepe yollara düştü. Bu ne ilimdi? Bu ne Tanrı sevgisiydi ki, dünyada her şeyi bir yana bıraktırabilıyordu?..

Canlar canını buldum, bu cânım yağma olsun

Assı ziyandan geçtim, dükkânım yağma olsun

Yunus ne hoş demişsin, bal ve şeker yemişsin

Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun

diyordu Yunus. Yine o: «Derviş Yunus bu sözü, eğ­ri büğrü söyleme — Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir» diye şiirlerinin başına geleceği önce­den haber veriyordu. Gerçekten de aradan yıllar geçtikten sonra Yunus’un ününden bezmiş olan bir Molla Kasım, onun deyişlerinden bin tanesini yır­tıp suya saldı. Bin tanesini yele verdi. İki bin birincisi: «Ben dervişim deyene bir ün edesim gelir» dîyi başlıyordu. Bu şiiri sonuna kadar okuyup da so­nunda kendi yaptığını Yunus’un önceden habet verdiğini görünce Molla Kasım kahrından ölecek raddeye geldi ve hemen bir dergâha kapılandı. Ri­vayet odur ki Yunus’un suya salınan İlâhilerini ba­lıklar, yele verilenleri melekler durmadan söyle­mektedir.

Bütün Selçuklu devrinde ve Osmanlı devrinin büyük bir kısmında Türk şair ve fikir adamları ede­bî dil olarak Farsça’yı tercih edip İran edebiyatının etkisi ve zevkiyle eserler verirken Yunus Emre, ba­sit halk diliyle hakiki şiir tadı veren birçok nefesler, İlâhiler meydana getirmiş, aruz vezninde ve divan uslûbuna benziyen şiirlerinde bile halk lehçesini ve öztürkçeyi kullanmıştır.

Mal sahibi, mülk sahibi

Hani bunun ilk sahibi

Mal da yalan, mülk de yalan

Var biraz da sen oyalan.

Kaynak: 100 Ünlü Türk,

510 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım