Hoşgeldiniz  

Yenitaş Çağında Bitkilerin Evcilleştirilmesi ve Üretimin Başlaması!!!

admin | 21 Ocak 2017 | Genel, Tarih

Yabanıl tahılları sulama, tahıl devşiriciliğinden üreticiliğe geçilmesinin ilk adımı olmalı. İkinci adımı, yabanıl tahılların, bulundukları bölgeden başka yere taşınıp ekilerek ve sulanarak yetiştirilmeleridir. Bunun kanıtı ise. Halep’in 80 km güneydoğusundaki ve Fırat’ın kıyısındaki Mureybel köyünde, MÖ 9. binyıla ait katmanlarda bulunan tahıl türüdür. Getirtirilen tahılın oranın yerlisi olmayıp 150 km. kadar uzaktan, Gaziantep dolaylarından getirildiğinin anlaşılmasıdır.

Arkeoloji alanındaki bulgulara göre insanlık, Filistin’den Orta Asya’ya kadar uzanan, içine Suriye’yi, Türkiye’yi, İran’ı da alan dağ yamaçları kuşağındaki birçok köyde, kimi birbirine bakarak, kimi birbirinden bağımsız olarak (benzer koşullarda benzer sorunların benzer yollarla çözülmesiyle) MÖ 8 bin – 5 bin dolaylan arasında asalak ekonomiden üretici ekonomiye geçmiştir. (Bu geçişin sürükleyici öyküsünü merak edenler, James Mcllaan’ın The A’eoliıhic of ıhe Seıır Kast. 1975 yapıtına baksın.)

Bitkilerin üretimine geçiş aşamalan Türkiye’de de ortaya çıkarılmıştır. Şikago ve İstanbul üniversitelerinin 1963 yılında yaptıkları araştırmalarda Urfa’nın Bozova’sının yakınındaki Gölbaşı kıyısındaki Bıris Mezarlığı’nın ve Söğüt Tarlasının MÖ. 10. binyıldan kalma kalıntıları yorumlanmıştır. Buralarda yiyecek toplayıcılığının son aşamasının (tahıl devşiriciliğinin) kanıtları bulunmuştur. Ergani’nin 7 km. güneybatısındaki Çayönü Tepesi’ndc ise, MÖ. 7 bin dolaylarında tahıl ve koyun yetiştirmiş olan bir köyün kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Asalak ekonomiden üretici ekonomiye geçilmesi, insan topluluklarının yaşamında cnine boyuna çeşitli ve büyük etkiler yaratmıştır. Bu nedenle ünlü arkeolog Gordon Childe’ın (1942 tarihli) Tarihte Neler Oldu adlı (1974’te Türkçcye çevrilen) yapıtında bu olaya “neolitik devrim” adını vermiştir Neolitik devrimle, ilkel toplulukların (mal biriktirip taşıyamayacakları için) yoksulluklarının nedenlerinden biri olan göçebe yaşam bırakılmıştır. Ekinin korunması, hasat zamanının beklenmesi zorunluluğuyla toprağa yerleşilmiş, yerleşik yaşama geçilmiştir. Bu olay bir yandan mal birikiminin vc mülkiyetin, öte yandan, kimi yazarlara (Örneğin. R Leakey vc R Lcvvın’e) göre biriken malları ve toprağı ele geçirmek amacını taşıyan savaşların tohumunu atmıştır.

İnsanın yaşamında, göçebeliğin düzensizliğinin yerini. tarım yılının döngüsünü izleyen bir düzenlilik almıştır. Ekip biçmekle daha çok kadınlann uğraşmaları, kadınların geçim alanında önemini, genelde saygınlığını artırmıştır. Beslenme ve nüfus sorunlarını çözmüştür. Bitkilerin evcilleştirilmesini hayvanların evcilleştirilmesinin izlemesi ise (Paleolitikte erkeklerin avcılıkta, kadınların toplayıcılıkta uzmanlaşmalarıyla gerçekleşen birinci toplumsal işbölümüne eklenen), ikinci toplumsal işbölümünü, oradan da uygar topluma varacak olaylar dizisini başlatacaktır.

Kaynak: Siyasal Düşünceler Tarihi,

529 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım