Hoşgeldiniz  

Yabancı Ülkelerde Bulunan Beş Hukuk Fakültesi

admin | 05 Ekim 2020 | Eğitim, Genel, Hukuk

YABANCI ÜLKELERDE BULUNAN 5 HUKUK FAKÜLTESİ; UCLA UNİVERSİTY, UNİVERSİTY OF CAMBRİDGE, UNİVERSİTY OF OXFORD, YALE UNİVERSİTY, STANFORD UNİVERSİTY GENEL BİR BAKIŞ

UCLA HUKUK: YENİLİKÇİLER, ALİMLER, ÖZEL ÖĞRETMELER

UCLA Hukuk fakültesi, sayısız ve çeşitli disiplinlerde önde gelen akademisyenlere, hukuk kitaplarını tam anlamıyla yazan ve alanı tanımlayan kişilere sahiptir. Öğretim üyeleri ayrıca öğrencilerinin sınıfta ve meslekte başarısına kendini adamıştır. Program yöneticileri ve yarı zamanlı öğretim üyeleri, merkezlerine ve öğrettikleri derslere derin pratik uzmanlık getirmektedir.

Öğretim sorumlulukları arasında girişimcilik, iş planı geliştirme ve saha çalışma programı tavsiyeleri bulunmaktadır.

Üniversite; Cinsel ve toplumsal cinsiyet azınlık nüfuslarını etkileyen eşitsizlikleri belgelemeye ve azaltmaya odaklanan bir sosyal ve psikiyatrik epidemiyolog (Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.) görevini görmektedir.

Öğrenciler kendi çalışma derslerini tasarlayabilir veya ticaret hukuku, istihdam ve insan kaynakları hukuku, eğlence ve medya hukuku, çevre hukuku, hükümet ve ulusal güvenlik hukuku, sağlık hizmetleri hukuku ve politikası, hukuk ve teknoloji dahil olmak üzere sekiz uzmanlık alanından birini takip edebilirler.

UCLA Hukuku, işbirliğine dayalı ve zorlu bir öğrenme ortamını teşvik eder. Temel değerlerini benimseyen en yeni akademisyenlerden ve kendini adamış öğretmenlerden oluşan bir fakülte yetiştiriyor. Öğrenci topluluğu genel olarak Los Angeles’ın ve ulusun zengin çeşitliliğini temsil eder. Mezunlar hukuk firmaları, ticaret, kamu yararına çalışan işler, akademi, hükümet ve yargı alanlarında parlak liderlerdir.

Ucla Hukukta verilen bazı dersler:

İşletme ve Vergi Hukuku

Anayasa ve Kamu Hukuku

Ceza Adaleti

Kritik Yarış Çalışmaları

Eğlence Hukuku

Çevre Hukuku

Sağlık Hukuku

İnsan hakları

Göçmen kanunu

Fikri mülkiyet

Uluslararası hukuk

Hukuk ve Ekonomi

Hukuk ve Felsefe

Hukuk ve Cinsellik

Kamu Yararı Hukuku

Teknoloji ve Hukuk

Deneme Savunuculuğu

CAMBRİDGE HUKUK:

Cambridge’deki Avrupa’nın en dinamik ve saygın iki hukuk (Almanya’da bulunan Max Planck Law  hukuk bürosundan bahsetmekte) kurumu, fikir alışverişini teşvik etmek ve hukuki araştırmalar için ulusal ve disiplin sınırlarını genişletmek için bir ortaklık kurdu. Değişim anlaşması, araştırma öğrencilerine ve akademisyenlere kanalı geçme ve hukuk eğitimi için bu olağanüstü merkezlerden birinde iki aylık bir süre kalma fırsatı verecek.

Cambridge’deki Hukuk Lisans Derecesi, mesleki açıdan değil, akademik açıdan bakıldığında Hukuk ilkelerinde kapsamlı bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Vurgu, ilke ve teknik, muhakeme ve açıklama üzerinedir. Hukuk tarihini inceleme ve konuyu daha geniş sosyal bağlamı içinde ele alma fırsatları vardır.

Cambridge’deki Üniversitede hukuk mesleki bir konu değildir; akademik bir konu ve entelektüel bir disiplindir. Mantık, düşünce ve taslak hazırlama konusundaki titiz eğitimin yanı sıra karmaşık materyallerin, sosyal ve politik temaların ve temel küresel meselelerin tartışılması ve manipülasyonu, mezunları sanat, politika, ticaret ve ticaret dahil çok sayıda mesleğe hazırlar. Muhasebe, diplomatik ve kamu hizmeti vs.

Cambridge’deki mezun olan kadınların oluşturduğu ve 100 yıllık hukuk programını içeren sempozyum, seminer ve kitap tanıtımlarının yapıldığı belirli günler vardır.

Hukuki araştırmalar, geniş bir ilgili alt disiplin yelpazesine yayılır ve araştırma geleneklerinin doktrinsel, teorik, tarihsel, karşılaştırmalı, deneysel, sosyo-yasal ve sosyal bilimler dahil olmak üzere çeşitliliğini kapsar.

Fakülte, personelinin ve araştırma öğrencilerinin entelektüel yaşamını geliştirir. Güçlü araştırma kültürümüz, hem bireyler tarafından yürütülen projeleri hem de Araştırma Merkezlerimiz aracılığıyla işbirliğine dayalı ve disiplinler arası çalışmaları kolaylaştırır. Akademik bağımsızlığı ödüllendiriyoruz ve bireyleri kendi araştırma gündemlerinin peşinden gitmeleri için desteklemeye kararlıyız. Öncelikli ethos, bireylerin ister bağımsız olarak, Fakülte içindeki diğer araştırmacılarla işbirliği içinde, ister Cambridge içindeki veya dışındaki daha geniş ağlara katılım yoluyla olağanüstü işler üretme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışan bir fırsattır.

Cambridge’de bulunan araştırma merkezleri;

İşletme Araştırma Merkezi

Şirketler ve Ticaret Hukuku Merkezi 

Cambridge Ceza Adaleti Merkezi

Ampirik İş Hukuku Akademisyenleri Ağı (Deneysel İş Hukuku Araştırmacıları Ağı (NELLS), deneysel iş hukuku araştırmalarını üstlenen veya bunlarla ilgilenen bireyleri birbirine bağlayan disiplinler arası bir araştırma grubudur. Üyeleri hukuk, endüstriyel ilişkiler, ekonomi ve ticaret disiplinlerini kapsar ve Birleşik Krallık, AB ve dünya genelinde bulunur.)

İngiliz Hukuk Tarihi Merkezi

Avrupa Hukuk Araştırmaları Merkezi 

Cambridge Aile Hukuku Merkezi

Fikri Mülkiyet ve Bilgi Hukuku Merkezi

Lauterpacht Uluslararası Hukuk Merkezi (Üniversitede uluslararası hukuki konularda araştırma için merkez görevi gören Lauterpacht Uluslararası Hukuk Merkezi, uluslararası hukukta araştırma, yayın ve tartışmaları en üst düzeyde teşvik eder. Merkez, Hukuk Fakültesine yakın kendi binalarında yer almakta, araştırma projeleri düzenlemekte, alanında önemli yayınları desteklemekte, araştırma öğrencileriyle aktif bağlar kurmakta, söyleşiler ve seminerler düzenlemekte ve çok sayıda ziyaretçi akademisyene ev sahipliği yapmaktadır.)

Hukuk, Tıp ve Yaşam Bilimleri Merkezi 

Vergi Hukuku Merkezi

Cambridge Geçiş Dönemi Adaleti Araştırma Ağı (Yakın zamanda ortaya çıkan geçiş dönemi adaleti alanı, şiddet ve baskı dönemlerinden ortaya çıkan toplumlarda temel sosyo-politik değişimi anlamak için yeni referans çerçeveleri geliştirmeye çalışmaktadır. Cambridge Transitional Justice Research Network (CTJRN), geçiş dönemi adaleti ile ilgilenen Cambridge merkezli akademisyenlerin oluşturduğu gayri resmi bir dernektir. Üyeler, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, felsefe ve sosyal antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden ve alt disiplinlerden gelmektedir.)

Bilgisayar Ofisi: Bilgisayar Ofisi, Fakülte personeline, İdari personele ve öğrencilere BT gereksinimleri konusunda destek olmak için buradadır

OXFORD HUKUK: ÜSTÜN HUKUK EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA

Seçenekler ve Özel Kurslar: Lisans programlarımız, seçenekler adı verilen bir dizi ayrı kursla öğretilir. Her programda öğretilen seçenekler için aşağıya bakın.

Özel Hukuka Romalı Bir Giriş,

İdari hukuk, İleri Ceza Hukuku,

Gelişmiş AB Vergi kanunu,

Gelişmiş Mülkiyet ve Güvenler,

Varlık Yönetimi,

Sermaye Artırımı ve Finansmanı,

Finans ve Yatırım Örnekleri, Çocuklar,

Aileler ve Devlet,

Sivil Uyuşmazlık Çözümü

Sözleşme Hukukunun Sivil Temelleri

Ticaret Hukuku

Ticari Müzakere ve Arabuluculuk

Ticari Çözümler

Şirket hukuku

Avrupa’da Karşılaştırmalı Sözleşme Hukuku

Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku

Karşılaştırmalı Kurumlar Vergisi

Karşılaştırmalı Ceza Adaleti, Güvenlik ve İnsan Hakları

Karşılaştırmalı Eşitlik Hukuku

Karşılaştırmalı İnsan Hakları

Karşılaştırmalı Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Kamu Hukuku

Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ve Politikası

Kanunlar Çatışması

Anayasa Hukuku (Mods)

Anayasa Hukuku (Kıdemli Statü)

AB’nin Anayasal İlkeleri

Anayasa Teorisi

Sözleşme

Telif Hakkı, Patentler ve Müttefik Haklar

Telif Hakkı, Ticari Markalar ve Müttefik Haklar

Çekirdek Ders I – Kriminolojik Teoriler

Çekirdek Ders II – Ceza Adaletini Anlamak

Çekirdek Ders III – Araştırma Tasarımı ve Veri Toplama

Çekirdek Ders IV – Kriminologlar için İletişim Becerileri

Kurumsal Finansman Hukuku

Kurumsal İflas Hukuku

Kurumlar Vergisi Hukuku ve Politikası

Kurumsal Değerleme

Suç ve Aile

Ceza Adaleti, Göç ve Vatandaşlık

Ceza Adaleti, Güvenlik ve İnsan Hakları

Ceza Hukuku (Modlar)

Ceza Hukuku (Kıdemli Statü)

Kriminoloji ve Ceza Adaleti

Vergilendirmede Güncel Sorunlar

Ölüm cezası

Tez

Girişimcilik Finansmanı

Girişimcilik Finansmanı Projesi

Çevre Hukuku

Vergi Uygulamasında Etik Konular

AB Vergi Hukuku

Avrupa İşletme Yönetmeliği: AB İç Pazar Yasası

Avrupa Özel Hukuku: Tort

Avrupa Birliği Hukuku

Aile Hukuku

Finansman

Finansal Ekonominin İlk Prensipleri

İngiliz Hukuku Tarihi

İş Yerinde İnsan Hakları

İnsan Hakları Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası Ticari Tahkim

Uluslararası Ceza Hukuku

Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Ekonomi Hukuku

Uluslararası Hukuk ve Silahlı Çatışma

Uluslararası Deniz Hukuku

Uluslararası Ticaret

Özel Piyasalara Yatırım Yapmak

Kamu Sermayesine Yatırım Yapmak

Hukuk

Hukuk ve Siyaset Teorisi

İş kanunu

Arazi kanunu

Kurumsal İşlemler Hukuku ve Ekonomisi

Kurumsal İşlemler Hukuku ve Ekonomisi (LECT)

Ortaçağ İngiltere’de Hukuk ve Toplum

Toplumda Hukuk

Çevre Hukukunda Hukuki Kavramlar

Finans Hukukunda Hukuki Kavramlar

Medya Hukuku

Tıp Hukuku ve Etik

Tıp Hukuku ve Etik (İTBF)

Birleşmeler, Satın Almalar ve Yeniden Yapılandırma

Ahlaki ve Siyasi Felsefe

Kişisel mülkiyet

Ortak Hukukun Felsefi Temelleri

Suç Kontrol Siyaseti

Medeni Usul Usulü Esasları

Mali Düzenleme İlkeleri

Uluslararası Vergilendirmenin İlkeleri

Cezaevleri

Özel sermaye

Özel Sermaye ve Borç

Özel Hukuk ve Temel Haklar

Kamu ve Özel Polislik

Kamusal uluslararası Hukuk

Ceza, Güvenlik ve Devlet

Nitel Yöntemler

Sosyal Bilimler için Nicel Analiz

Irk ve Cinsiyet

Yönetmelik

Sebepsiz Zenginleşmenin İadesi

Risk, Güvenlik ve Ceza Adaleti

Roma Hukuku (Delict – FHS)

Roma Hukuku (Delict)

Ceza verme

Mafyalar Sosyolojisi

Vergi ve İnsan Hakları

Vergi ve Muhasebe

Vergi ve Kamu Politikası

Vergi İlkeleri ve Politikası

Vergi Araştırmaları Yuvarlak Masası

Vergi anlaşmaları

Vergi Hukuku

Kurumsal Finansmanın Vergilendirilmesi

Küresel Servetin Vergilendirilmesi

Teorileştirme Cezası

İşkence

Transfer Fiyatlandırması

Afrika’da Geçiş Dönemi Adaleti

Ulusötesi Ticaret Hukuku

Tröstler

Tröstler ve Küresel Servet Vergilendirmesi

İngiltere Kurumlar Vergisi

ABD Uluslararası Vergisi

Katma değer Vergisi

Kurbanlar

Mağdurlar ve Onarıcı Adalet

Şiddet ve Medeniyet

Gençlik Adaleti

Oxford’da 100 Yıllık Hukukta Kadın: 2019, kadınların ilk kez avukat veya avukat olarak kalifiye olmalarını mümkün kılan 1919 Cinsiyetten Diskalifiye (Kaldırma) Yasası’nın 100. yıldönümü. İlk 100 Yıl projesiyle bu yıldönümünü kutlamak ve Oxford’da hem ilk yıllarda hem de yakın zamanda hukuk okuyan bazı kadınların hikayelerini anlatmak için işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Oxford’da Kabul: Akademik transkriptler, gizli akademik tavsiyeler, sunulan akademik çalışma örnekleri ve çalışma planlarının beyanı (öğretilen programlar için) veya araştırma önerisi (araştırma programları için). Akademik olmayan ilgi alanlarınız veya mesleki deneyiminizle ilgili bilgiler, gelecekteki akademik başarı ile ilgili bir şeyi ortaya koymadığı müddetçe dikkate alınmaz.

BCL, MJur, MSc Law and Finance veya Kriminoloji ve Ceza Adaletinde MSc / MPhil’e kabul için başvuruyorsanız, çevrimiçi başvurunuzun bir parçası olarak 300 kelimelik bir ‘amaç beyanı’ sunmalısınız. Oxford’da lisansüstü eğitim için motivasyonunuzu açıklamalı ve sahip olduğunuz ilgili akademik, araştırma veya pratik deneyimlerinizin ayrıntılarını vermelidir. Hangi BCL / MJur seçeneklerinden yararlanmak istediğinize dair bir fikriniz varsa, bundan bahsetmekte fayda var, ancak henüz herhangi bir tercihiniz yoksa başvurunuzu zayıflatmaz.

Dersler giriş niteliğinde değildir ve öğrencilerden karmaşık materyalleri eleştirel bir şekilde analiz etmeleri ve tartışmaya kendi katkılarını yapmaları beklenir. BCL, öğrencileri hukuk ve hukuk teorisindeki en zor konulardan bazılarıyla ileri düzey entelektüel etkileşime getirmeyi amaçlamaktadır; bu, akademik bir disiplin olarak hukuka dalmayı ve komşu disiplinlere bilinçli açıklığı gerektiren titizlik, derinlik ve kavramsal karmaşıklıkla ayırt edilen bir etkileşimdir. BCL, öğrencileri analiz ve tartışmada en yüksek profesyonellik seviyesine yükseltir, onları entelektüel olarak yasal uygulama için donatır veya en üst düzeyde bir hukuk akademisyeni olarak çalışmasının yanı sıra çok çeşitli diğer entelektüel açıdan zorlu roller için de sağlar. Kurs, zorlu bir bağımsız çalışma programı, son derece katılımcı yuvarlak masa seminerleri ve öğretmenlerle yakın bireysel veya küçük grup temaslarının tamamlayıcı bir diyetiyle karakterize edilen bir öğrenme deneyimi sunar.

BCL’de zorunlu ders yoktur; bunun yerine öğrenciler, dört tam seçenek veya üç tam seçenek ve iki yarım seçenek veya iki tam seçenek ve dört yarım seçenek seçerek tam ve yarım seçeneklerin bir kombinasyonunu seçerler.

Magister Juris veya MJur, BCL’nin muadilidir. Program, örf ve adet hukuku olmayan geçmişlere sahip öğrencilere, örf ve adet hukukunun bazı ayırt edici yöntemlerini, uygulamalarını ve doktrinlerini keşfetme fırsatı verir. Bir yüksek lisans derecesi olarak, akademik standardı, BA, LLB veya JD gibi bir birinci hukuk derecesinde gerekenden önemli ölçüde daha yüksektir ve yalnızca olağanüstü birinci hukuk derecelerine sahip olanlar kabul edilir. Dersler giriş niteliğinde değildir ve öğrencilerden karmaşık malzemeleri eleştirel bir şekilde analiz etmeleri ve tartışmaya kendi katkılarını yapmaları beklenir.

MJur, öğrencileri hukuk ve hukuk teorisindeki en zor konulardan bazılarıyla ileri düzeyde entelektüel etkileşime getirmeyi amaçlamaktadır; bu, akademik bir disiplin olarak hukuka dalmayı ve komşu disiplinlere bilinçli açıklığı gerektiren titizlik, derinlik ve kavramsal karmaşıklıkla ayırt edilen bir uğraştır. MJur, öğrencileri analiz ve tartışmada en yüksek profesyonellik seviyesine yükseltir, onları entelektüel olarak hukuk uygulamaları için veya en üst düzeyde bir hukuk akademisyeni olarak ve ayrıca çok çeşitli diğer entelektüel olarak zorlu roller için donatır. Kurs, zorlu bir bağımsız çalışma programı, son derece katılımcı yuvarlak masa seminerleri ve öğretmenlerle yakın bireysel veya küçük grup temaslarının tamamlayıcı bir diyetiyle karakterize edilen bir öğrenme deneyimi sunar.

Tipik olarak, seminerler sizi belirli bir çalışma alanına tanıtacak ve daha sonra eğitimlerde daha derinlemesine incelenecek olan genel kavramlar ve fikirler hakkında bilgi verecektir. Çoğu öğretici için, tipik olarak bir sonraki eğitimde işaretlenecek ve size geri gönderilecek olan bir makale yazmanız beklenir.

Kriminoloji ve ceza adaleti: Bu, mezunlarını ileri bir suç ve ceza adaleti anlayışı ile donatan dokuz aylık tam zamanlı bir programdır. Derecesi, kriminolojik teori ve ceza adaleti çalışmalarındaki temel dersleri içerir, araştırma tasarımı ve metodolojisi konusunda eğitim sağlar ve öğrencilere polislik, hüküm verme, hapishaneler, sosyoloji de dahil olmak üzere çok çeşitli konu alanlarında isteğe bağlı dersler alma fırsatı sunar. Ceza, onarıcı adalet, suç ve aile, insan hakları, mağdurlar, gençlik adaleti, risk ve güvenlik, sınır kriminolojisi ve ölüm cezası. Öğrenciler ayrıca bir danışman gözetiminde kendi seçtikleri bir konuda araştırma yapar ve bir tez yazarlar. Küçük gruplar halinde yoğun öğrenmeyi içeren teşvik edici ve zorlu bir program,

Kriminoloji ve ceza adaleti: Bu, mezunlarını ileri bir suç ve ceza adaleti anlayışı ile donatan yirmi bir aylık yarı zamanlı bir programdır. Derecesi, kriminolojik teori ve ceza adaleti çalışmalarında temel dersler içerir, araştırma tasarımı ve metodoloji konusunda eğitim sağlar ve öğrencilere polislik, hüküm verme, hapishaneler, teori cezası dahil olmak üzere çok çeşitli konu alanlarında isteğe bağlı dersler alma fırsatı sunar. Onarıcı adalet, suç ve aile, insan hakları, mağdurlar, gençlik adaleti, risk ve güvenlik ve ölüm cezası. Öğrenciler ayrıca bir danışman gözetiminde kendi seçtikleri bir konuda araştırma yapar ve bir tez yazarlar. Küçük gruplar halinde yoğun öğrenmeyi içeren teşvik edici ve zorlu bir program olan MSc, sosyoloji, hukuk, hukuk, vb. Alanlarında mükemmel bir birinci dereceye sahip olanlar için uygundur.

Hukuk ve Finans: 2010 yılında başlatılan, tam zamanlı, on aylık bir program olup, önceden hukuk geçmişine sahip öğrencilere, ilgili ekonomik ve finansal bağlamlar hakkında gelişmiş bir disiplinlerarası anlayış geliştirme şansı sunar ve son derece analitik bir akademik çekirdeği özel hazırlanmış pratik ile birleştirir. Profesyonel ve düzenleyici kuruluşlarla sürekli işbirliğinden türetilen uygulamalardır.

Vergilendirme: Vergilendirme derecelerinde Yüksek Lisans Dereceleri arasında alışılmadık olan Vergilendirme Yüksek Lisansı, avukatlar ve ekonomistlerin bir kombinasyonu tarafından tasarlanmıştır. Derecesi, Hukuk Fakültesi ve İşletme Vergilendirme Merkezi’nden avukatlar ve ekonomistlerin  yanı sıra, seçkin bir avukat grubu ve diğer önde gelen akademisyenler tarafından verilmektedir. 

YALE HUKUK

Günümüzde, çoğu hukuk fakültesi akademik başarı temelinde akademik atamalar yapmaktadır. Bu okullarda, bir işe alma kararındaki en önemli faktör, tipik olarak bir adayın sunabileceği akademik yazı portföyüdür. Ayrıca bir adayın uzmanlık alanları, uygulama deneyimi ve bir atölye veya sınıf tartışmasına liderlik etme kapasitesiyle kanıtlandığı üzere potansiyel öğretim becerisi de önemlidir. Öneriler de oldukça önemlidir. Notlar, hukuk dergisi pozisyonları ve memurluklar gibi geleneksel başarı göstergeleri, etkileri azalsa da geçerliliğini koruyor.

Hukuk öğretimi pazarında başarıyı garanti eden kesin bir faktör kombinasyonu yoktur. İşe alma kararları, bir hukuk fakültesinin niteliğine ve eğitim misyonuna, bir adayın akademik veya klinik bir pozisyon için başvurup başvurmadığına ve hatta bir adayın konu uzmanlığına bağlıdır. Örneğin, vergi hukuku akademisyenlerinin tipik olarak anayasa hukuku profesörlerinden daha fazla uygulama deneyimine sahip olması beklenir.

Yale Hukuk Fakültesi, ülkedeki en sağlam klinik programlardan birine sahiptir. Diğer okulların çoğundan farklı olarak, öğrenciler ilk yıllarının baharında klinikler almaya ve mahkemeye çıkmaya başlayabilirler. Klinik öğrencileri, gerçek yasal sorunları olan (simülasyonlarda veya rol yapma egzersizlerinde değil) gerçek müşterileri temsil eder ve sıklıkla yakın ve kalıcı mentorluk ilişkileri geliştirdikleri kıdemli öğretim üyeleri tarafından denetlenir.

Öğrencilerimizin yaklaşık% 90’ı, teoriyi pratikle birleştirmek için bu eşsiz fırsattan yararlanmaktadır ve birçok öğrenci birden fazla kliniği almaktadır. Yaklaşık 30 klinik ile neredeyse her zaman müsait yerler vardır.

Klinikler (Merkezler): Yale Hukuk Fakültesi’ndeki klinik fırsatları keşfedin. Aşağıda, çok çeşitli konular ve vaka çalışmalarını kapsayan bir klinikler ve projeler listesi bulunmaktadır.

İleri Ceza Kliniği

İleri Ceza Kliniğindeki (“ASC”) öğrenciler, Ceza Adaleti Kliniğinde (“CJC”) ve Zorlu Toplu Hapsedilme Kliniğinde (“CMIC”) geliştirdikleri yazılı ve sözlü savunuculuk becerilerini geliştirirler. Öğrenciler, eyalet şartlı tahliye reform projeleri ve federal denetimli tahliye iptal oturumları gibi konuları ele alır.

Temyiz Davası Projesi

Öğrenciler, İkinci Devre için Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesinde profesyonel müşterileri temsil ederler. Yale fakültesi ve Wiggin ve Dana’daki temyiz grubundan avukatların gözetiminde, öğrenci ekipleri İkinci Devre için Pro Bono Danışmanlık Planı aracılığıyla yönlendirilen vakalar üzerinde çalışacak.

Beshar / Lehner Cinsiyet Şiddeti Kliniği

Beshar / Lehner Cinsiyet Şiddeti Kliniğindeki öğrenciler, hem hukuki hem de cezai konularda Yüksek Mahkemede ve ayrıca Connecticut yasama meclisinde aile içi şiddet mağdurlarını temsil edecekler.

Ölüm Cezası Kliniği

Öğrenciler, Ağustos ayında Atlanta’daki Güney İnsan Hakları Merkezi’nde veya Montgomery, AL’deki Eşit Adalet Girişimi’nde iki ila üç hafta geçiriyorlar, burada büyük davalarda çalışan avukatlar, müfettişler ve hafifletme uzmanlarıyla tanışıyorlar ve insanları temsil eden bir ekibin parçası oluyorlar. Ölüm cezasıyla karşı karşıya.

Zorlu Toplu Hapis Kliniği

Zorlu Toplu Hapsetme kliniği, müşterileri iki tür vakada temsil eder: federal ceza yargılamaları ve Connecticut eyaleti şartlı tahliye duruşmaları.

Connecticut Ebeveynlik Yasası

2019’dan bu yana, Profesör Douglas NeJaime ve bir grup Yale Hukuk Fakültesi öğrencisi, LGBTQ çiftlerinin ebeveyn haklarına ve tüm çocukların güvenlik ve güvenliğine erişim hakkına özel olarak odaklanarak CT çocuklarının ve ailelerinin temel haklarını savundular. yasal ebeveynlik.

Ceza Adaleti Savunuculuk Kliniği

Ceza Adaleti Savunuculuk Kliniğindeki (CJAC) öğrenciler, ceza hukuku sisteminden etkilenen kişi ve kuruluşları temsil eder. Klinik veri listesi, politika ve topluluk savunuculuğu, doğrudan temsil ve etki davalarının bir karışımından oluşur.

Girişimcilik ve İnovasyon Kliniği

Kliniğin müşterileri, tüm enstitülerden, programlardan, merkezlerden ve okullardan Yale’deki öğrenci ve fakülte liderliğindeki girişimcilik girişimlerinden, kâr amacı gütmeyen girişimciler ve New Haven inovasyon ekosisteminin bir parçası olan girişimlerine kadar uzanır.

Çevre Koruma Kliniği

Çevre Koruma Kliniği, çevre grupları, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlar gibi müşteri kuruluşları adına çevre hukuku ve politika sorunlarını ele alan disiplinler arası bir kliniktir.

Finansal Piyasalar ve Şirketler Hukuku Kliniği

Bu klinikte öğrenciler ve öğretim üyeleri, SEC, Fed, FDA, Para Birimi Denetçisi ve diğerleri gibi kurumlar tarafından önerilen düzenlemelerle ilgili yayınlanabilir akademik araştırmaların yanı sıra gerçek yorum mektupları oluşturmak için işbirliği içinde çalışırlar.

Küresel Sağlık ve Adalet Uygulaması

Küresel Sağlık ve Adalet Uygulaması 21. yüzyılda halk sağlığı, haklar ve adaletin kesiştiği noktada kritik konuları ele almaktadır.

Konut Kliniği

Konut kliniği, öğrencilerin haciz, tahliyeler ve adil barınma politikası dahil olmak üzere konutla ilgili bir dizi yasal sorun üzerinde çalışmalarını sağlar.

Uluslararası Mülteci Yardım Projesi

Bu seminer ve uygulama, öğrencilere saha çalışmasına vurgu yaparak uluslararası mülteci hukukunu tanıtır. Sınıf oturumları, proje turlarını uluslararası mülteci hukuk rejiminin gelişimi ve içeriği, ABD’nin mültecilere yönelik politikası ve Irak ve Suriyeli mülteci krizlerinin ayrıntılarıyla birleştiriyor.

Hukuki Yardım: Göçmen Hakları Kliniği

Göçmen Hakları Kliniği, göçmen toplulukları ve kuruluşları için yasal bir kaynaktır. 

Hukuki Yardım: Kliniğe Yeniden Giriş

New Haven Yasal Yardım Yeniden Giriş Kliniği, topluma başarılı bir şekilde yeniden girişlerinin önündeki engellere meydan okumalarına ve aşmalarına yardımcı olmak için cezai hükümlü kişilere medeni hukuk temsili sağlar.

Yasama Savunuculuk Kliniği

Yasama Savunuculuk Kliniği (LAC) öğrencileri, Connecticut kamu yararına çalışan kuruluşların çıkarlarını ilerletip savunarak eyalet yasama sürecine aktif olarak katılırlar.

Lowenstein Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kliniği

Allard K. Lowenstein Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kliniği, öğrencilere insan hakları savunuculuğunda ilk elden deneyim sağlayan bir Hukuk Fakültesi kursudur.

Ludwig Toplum ve Ekonomik Kalkınma Merkezi

Ludwig Toplum ve Ekonomik Kalkınma Merkezi (CED), ekonomik fırsatları ve hareketliliği teşvik etmek isteyen müşterilere işlemsel hukuk hizmetleri sunmaktadır. CED’in müşterileri arasında uygun fiyatlı konut geliştiricileri, topluluk geliştirme finans kurumları, çiftlikler ve çiftçi pazarları, adil konut savunucuları ve mahalle dernekleri bulunmaktadır.

Medya Özgürlüğü ve Bilgi Erişim Kliniği

Medya Özgürlüğü ve Bilgi Erişim Kliniği (MFIA), hükümetin şeffaflığını artırmaya, haber toplayıcılarının temel çalışmalarını savunmaya ve etki davaları, doğrudan yasal hizmetler ve politika çalışmaları yoluyla ifade özgürlüğünü korumaya adanmış bir hukuk okulu kliniğidir.

Peter Gruber Hukukun Üstünlüğü Kliniği

Bu klinik, dört alanda ABD hukukun üstünlüğünü ve insan hakları taahhütlerini sürdürmeye odaklanmaktadır: ulusal güvenlik, ayrımcılık karşıtı, iklim değişikliği ve demokrasinin teşviki. 

Savcılık İnfaz

Bu klinik uygulamadaki öğrenciler, eyalet savcılarına veya federal savcılara hem duruşma öncesinde hem de duruşma sırasında sorumluluklarında yardımcı olmak için 3 birim kredi kazanabilirler.

Üreme Hakları ve Adalet Projesi

Bu projedeki öğrenciler, hukukun son derece tartışmalı bir alanında hızlı tempolu davalarda ve zamanında ve stratejik savunuculukta ilk elden deneyim kazanırlar, düğümlü usul sorunlarının yanı sıra yerleşik doktrinin kuşatma altında olduğu bir alanda önemli anayasa hukuku sorunlarıyla yüzleşirler. Öğrenciler üreme sağlığı hizmeti sağlayıcılarını ve hastalarını savunurlar, müşteri gizliliğinin hayati öneminin yanı sıra siyasi hareket stratejisinin etkisini ve basın ve kamuya açık mesajlaşmanın yönetimini öğrenirler.

Samuel Jacobs Ceza Adaleti Kliniği

Samuel Jacobs Ceza Adalet Kliniğindeki (“CJC”) öğrenciler, New Haven’daki Elm Sokağındaki Coğrafi Bölge 23 numaralı adliyede (“GA”) ceza davalarında sanıkları temsil etmektedir.

San Francisco Olumlu Dava Projesi

San Francisco Olumlu Dava Projesi (SFALP), Yale Hukuk Fakültesi ve San Francisco Şehri Avukatlık Bürosu arasındaki bir ortaklıktır.

Yargıtay Savunuculuk Kliniği

Yale Yargıtay Savunuculuk Kliniği, müvekkillerine Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi nezdinde en yüksek kalitede karşılıksız temsil sağlamaktadır. Klinik, hem sertiorari hem de hak aşamalarında aktif bir vakalar listesi tutmaktadır.

Gaziler Hukuk Hizmetleri Kliniği

Şu anda Connecticut’ta ikamet eden yaklaşık 250.000 gazi var, bunların çoğu askerlik hizmetleriyle veya sivil hayata dönmeleriyle ilgili akut ve benzersiz yasal ihtiyaçları var. 2010 yılında kurulan bu klinikte öğrenciler, Connecticut gazilerini idari kurumlar ve mahkemeler önündeki davalarda yardımlar, terhisin yükseltilmesi, göçmenlik ve af konularında temsil ettiler.

İşçi ve Göçmen Hakları Savunuculuk Kliniği

İşçi ve Göçmen Hakları Savunuculuk Kliniğindeki (WIRAC) öğrenciler, göçmenleri, düşük ücretli işçileri ve bunların çalışma, göçmenlik, ceza adaleti, medeni haklar ve diğer konularda örgütlerini temsil eder.

Verilen Bazı Farklı Dersler: Yale Hukuk Fakültesi, ilgi alanlarına ve uzmanlığına sahip olduğu kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Hukukun her alanında önde gelen uzmanların yanı sıra ekonomi, felsefe ve tarihin önde gelen akademisyenlerini içerir.

 • Sivil Haklar Dönemi
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
 • Modern Cumhuriyet Anayasası
 • Anayasa: Felsefe, Tarih ve Hukuk
 • Sosyal adalet
 • İflas
 • Sözleşmeler
 • Hukuk, Ekonomi ve Organizasyon
 • Kurumsal Kontrol Hukuku ve Ekonomisi
 • Bağımlılık ve Hukuk: Felsefe, Ekonomi ve Sinirbilimden Perspektifler
 • Anayasa Hukuku
 • Demokratik Anayasacılık
 • Ayrımcılık Karşıtı Hukuk
 • Hukuk ve Eşitsizlik
 • Eğitim ve Hukuk
 • Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar
 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Kliniği
 • Propaganda, İdeoloji ve Demokrasi
 • Prosedür
 • Kurumsal Finansman
 • Karşılaştırmalı Hukukta İleri Konular
 • Antik Hukuk
 • Sanat Hukuku
 • Karşılaştırmalı Hukuk
 • İşçi ve Göçmen Hakları Savunuculuk Kliniği
 • Gaziler Hukuk Hizmetleri Kliniği
 • Gelişmiş 9-11 Kliniği
 • Federal Mahkemeler: Seçilmiş Konular
 • Amerikan Hukuk Tarihi
 • Torts
 • Savaş Kanunları Tarihi
 • Hukuk Tarihçiliğinde Sorunlar
 • Mülkte İleri Konular
 • Çin Hukuku ve Toplumu
 • Mülkiyet Hukukunun Tarihi
 • Emlak
 • Demokrasi ve Dağıtım
 • Günümüz Dünyasında Güç ve Siyaset
 • Yerel Yönetim Hukuku
 • Prosedür I
 • Devlet ve Yerel Bütçe Krizi
 • Yolsuzluk, Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi
 • İş organizasyonları
 • Uygulamalı Kurumsal Finansman
 • Hukuk ve İş Dünyasında Güncel Sorunlar Konulu Kolokyum
 • Hukuk, Ekonomi ve Organizasyon
 • Uluslararası Yatırım Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim
 • Hukuk
 • Deniz Hukuku
 • Sigorta ve Kamu Politikası
 • Sanayi Düzenlemesi
 • Antitröst
 • Advanced Antitröst: Yönlendirilmiş Araştırma
 • Amerikan Hukuk Tarihi
 • Erken Amerika’da Hukuk, Kurumlar ve Kalkınma
 • Amerikan Devrimi Çağında Politik Ekonomi, Kurumlar ve Mülkiyet
 • Çocuklar ve Gençler için İleri Düzey Savunuculuk
 • Gelişmiş Göçmenlik Hukuk Hizmetleri
 • Çocuklar ve Gençler için Savunuculuk
 • Göçmenlik Hukuk Hizmetleri
 • İş organizasyonları
 • Menkul Kıymet Mevzuatı
 • Tröstler ve Gayrimenkuller
 • Muhasebe, Finans ve Hukuk
 • Bankacılık Kanunu ve Yönetmeliği
 • İş organizasyonları
 • Kurumsal Yönetim: Seminer
 • Yahudi ve İslam Hukuku – Karşılaştırmalı Hukuk
 • Hukuk ve Dini Kimlik

STANFORD HUKUK

SLS’de, yeni fikirlere olan tutkumuz ve dönüştürücü çözümlere olan bağlılığımızla hareket ediyoruz. Silikon Vadisi’ndeki köklerimize ve Stanford mirasımıza sadık kalarak, geçmişe değil geleceğe odaklanıyoruz . Deney, keşif, yeni bilginin girişimci çözümlere çevrilmesi: Hepsi bizim DNA’mızda. Stanford’da öncülük edilen disiplinler arası öğrenme de öyle. SLS fakültesi, 21. yüzyılda uygulandığı şekliyle hukukun nabzına yakın durmakta ve meslekte ortaya çıkan fırsatları ele almak için akademik programımıza rehberlik etmektedir. Mezunlar ve öğrenciler ortaklarıyla birlikte, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde pozitif bir değişim aracı olarak hukuku savunurlar.

Stanford Küresel Hukuk Programı:

Gittikçe küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Her geçen gün daha fazla mal, hizmet, fikir ve insan yasal sınırları aşarak işletmeler ve hükümetler için yeni zorluklar yaratmaktadır.

21. yüzyıl avukatlarının tümü büyük olasılıkla ulusötesi yasal sorunlarla karşı karşıya kalacak ve dünyanın dört bir yanından insanlar, hukuk sistemleri, işletmeler, hükümetler ve çok taraflı kurumlarla ilişki kurmaya hazır olmalıdır.

Üç maldan biri ulusal sınırları aşıyor ve finansal yatırımların üçte birinden fazlası uluslararası işlemler. 

Uluslararası veri akışları ve ticaret patlıyor ve önümüzdeki beş yıl içinde dokuz kat daha büyümesi bekleniyor. 

ABD, küresel nüfusun yalnızca% 4’ünü ve küresel GSYİH’nın yaklaşık% 15’ini temsil ediyor.

İklim değişikliği ve mülteci krizi gibi sorunlar, hükümetler, işletmeler ve yerel topluluklar arasında çok taraflı işbirliğinin artırılmasını gerektiriyor.

Yeni WA Franke Global Hukuk Programı ile öğrencileri bu gerçekliğe hazırlamaya öncülük ettik. Yarının hukukunu ve iş liderlerini eğitmek için yenilikçi modelimiz dört unsurdan oluşur:

 • Küresel bir çeyrek: uluslararası hukuk ve finans alanında yoğun, 10 haftalık bir daldırma (2022’de sunuldu)
 • Küresel hukuk uygulaması üzerine temel bir kurs
 • Sıkı sınıf eğitimini yoğun yurtdışı çalışma gezileriyle birleştiren kurslar
 • Karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası konuların mevcut temel derslere daha fazla entegrasyonu

Uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk alanında sağlam bir program da dahil olmak üzere Stanford Law’un imzalı uluslararası girişimleri, küresel bakış açısını geliştirmek için ek kaynaklar ve deneyimler sağlar.

Öğrencilere küresel bağlamda hukuk uygulamalarını tanıtmak için tasarlanan kurs, kanıt, vergi, şirketler veya idare hukuku gibi, SLS derecesinde temel bir yapı taşıdır. Uluslararası antitröst, uluslararası fikri mülkiyet veya uluslararası tahkimdeki tipik bir kursun aksine, dar bir odakla derinlemesine dalmanıza izin veren Uluslararası Ticari İşlemler ve Davalar sizi, hukuk ve ticarette çok çeşitli birbiriyle bağlantılı sorunları içeren müşterilere hizmet vermeye hazırlar.

Sokratik diyaloğu adli bir görüş etrafında odaklayan geleneksel hukuk fakültesi vaka yöntemini kullanmak yerine, Uluslararası Ticari İşlemler ve Dava, işletme okulu modelini kullanır. Her vaka, çözüm arayışında belirsizlikle başa çıkmanızı gerektiren karmaşık, gerçek dünya sınır ötesi bir işleme odaklanır.

Stanford Hukuk Fakültesi, öğrencileri birbirine bağlı, küresel bir dünyaya hazırlamak için klasik ve yenilikçi eğitimi birleştirir. Okul, Biyomühendislik, İşletme, Bilgisayar Bilimleri, Ekonomi, Eğitim, Elektrik Mühendisliği, Çevre ve Kaynaklar, Sağlık Araştırmaları ve Politikası, Tarih, Uluslararası, Karşılaştırmalı ve Alan Çalışmaları, Stanford Global Çalışmaları, Uluslararası Politika Çalışmaları gibi alanlarda 21 ortak lisans programı sunmaktadır. Yönetim Bilimi ve Mühendisliği, Tıp, Modern Düşünce ve Edebiyat, Felsefe, Siyaset Bilimi, Psikoloji, Kamu Politikası ve Sosyoloji yanı sıra sayısız özelleştirilmiş ortak derece. Buna ek olarak, Stanford Hukuk Fakültesi, Princeton Woodrow Wilson Kamu ve Uluslararası İlişkiler Okulu ve Johns Hopkins’in Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu ile ortak derece programları sunmaktadır. 

Mills Hukuk Kliniği: Mills Hukuk Kliniğinde yapılan işler, yüksek etkili davalardan doğrudan hizmet temsiline, geniş tabanlı politika girişimlerinden, yerel, ulusal ve yurtdışında bireylerle yakın çalışmaya kadar uzanmaktadır. Öğrencileri, avukatların sunduğu tüm hizmetlere ve yapabilecekleri tüm işlere maruz bırakmaya çalışıyoruz.

İster yasal tarih yazıyor ister yasayı yoksul bir aile için gerçek kılıyor olsun, klinik öğrencileri uygulamada kullanacakları becerileri geliştiriyorlar – müşterilerle görüşmeyi ve onlara danışmanlık yapmayı, tanık hazırlamayı, hukuki özet yazmayı, sözlü argümanlar sunmayı, araştırma ve vaka stratejisi planlamayı öğreniyorlar daha. Bunların tümü, gerçek müşterilere gerçek vakalarda hizmet ederek en iyi öğrenilen becerilerdir.

SONUÇ

Neden Üniversiteler? Üniversiteler değişimi açık, değişimi daha çabuk kabul eden, yenilikleri seven ve uygulayan organizasyonlardır. Yapılan değişikliklerin ilk önce üniversitelerde uygulanmaya başlandığı düşünüldüğünde önemli bir örnek teşkil etmektedir. Amaç dünyanın en iyi beş hukuk fakültesini inceleyerek, yeni yönetim ve çalışma sistemleri geliştirmektir.

Dünyanın en iyi ilk beş hukuk fakültesi incelendiğinde; farklı konular, farklı düşünce ve çalışma yapısı, farklı yönetim sistemlerinin uygulandığı görülmektedir. En önemlisi klasik çalışma anlayışında çıkarak küresel düzeyde yeni çalışma sistemlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Örneğin; Yeni ders müfredatları, yeni çalışma şartları, makaleler, 300 kelimelik amaç beyanları (hukuk alanında kendi amaçlarını anlatma), her bölüm için Klinik ve Merkezler oluşturma, küçük yuvarlak masa grupları, davalara katılma, inceleme ve sonucu etkileme yükümlülüğü vs gibi birçok alanda değişim ve yenilik getirmektedir. 

İhtisaslaşmanın sağlanması için öğrencilerin ilgi alanlarına göre belirli merkez ve kliniklere yönlendirilmekte ve kişisel gelişimlerinin tamamlanmasına yardımcı olunmakta ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasına yardımcı olunmaktadır.

Biyomühendislik, İşletme, Bilgisayar Bilimleri, Ekonomi, Eğitim, Elektrik Mühendisliği, Çevre ve Kaynaklar, Sağlık Araştırmaları ve Politikası, Tarih, Uluslararası, Karşılaştırmalı ve Alan Çalışmaları, Global Çalışmaları, Uluslararası Politika Çalışmalar gibi alanlarda konusunda uzman eğitmenler ve akademisyenlerle işbirliği yapılarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulmakta ve ilerde kariyer bağlamında seçim şansı sunarak yol gösterilmektedir.

Hukukun sadece yek başına bir alandan oluşmadığı ve diğer bilimlerle etkileşim halinde olduğu ve bu alanlarda da eğitim alınmasının gerektiği çok net bir şekilde açıklanmıştır. (Örneğin; din, ekonomi, finans, sağlık, göçmenler, küresel düzeyde bilişim sistemleri vs gibi)

Sadece klasik hukukla kalmayıp; mülteci, göçmen, çalışma, ekonomi, sağlık, cezaevleri, İş organizasyonları, dinler hukuku, muhasebe, finans, sanayi, savaş hukuku, gaziler hukuku, yolsuzluk, demokrasi ve sanat hukuku vs alanlarda çok yönlü ve şimdi olmasa bile ilerde karşılaşılacak hukuk sorunları hakkında (özellikle ulusötesi yasal sorunlar, finansal yatırımlar, veri akışları, ticaret, iklim değişiklikleri, mülteci krizi, işletmeler, yerel topluluklar ve hükümetler arasında ilişkiler yönünden) hazırlıklar yapıldığı, çalışma ortamlarının sağlandığı görülmektedir.

Öğrencilerin yüksek not ortalamasına göre belirledikleri alanlarda belirli bir süre (özellikle yönlendirmeler sonucu) eğitim gördükleri tespit edilmiştir.  Belirlenen alanlarda uzmanlaşan ve mesleğe kazandırılan öğrencilerin daha sonra tekrar Üniversiteleri tarafından ders vermek üzere akademisyen ya da eğitmen kadrosu verilerek iş deneyimlerinin aktarılması sağlanmıştır.

Üniversitelerce öğretim görevlilerinin, eğitmenlerin ve akademisyenlerin; tez, makale ve kitap yazması teşvik edilmiş ve bu alanlarda gerekli destek ve olanaklar sağlanmıştır.

Bilişim çağının gereği olarak; öğrencilere bilgisayar dersi verilmiş, bilgisayar hakimiyetleri arttırılmış, klavye dersleri verilerek etkin, verimli ve düzenli çalışmaları sağlanmıştır.

Bazı dava dosyaları hakkında başlangıçtan sona kadar inceleme, çalışma ve takip yetkisi verilmiş ve dava aşamalarının daha kolay ve net olarak anlaşılması sağlanmıştır. Bu hususta çeşitli hukuk firmaları ile anlaşma yapılmış ve öğrencilerin sorumluluk ve risk alması amaçlanmıştır.

Hukuk eğitiminin amacına uygun gerçekleşip gerçekleşmediği çeşitli anketlerle sınanmıştır. Bu anketler sadece dönem sonunu içermeyip, dönem ortası ve dönem başında da yapılarak daha sağlıklı sonuçlar alınması sağlanmıştır.

Her akademisyenin, eğitmenin ve öğretim görevlisinin yeterli formasyona sahip olup olmadığı tespit edilmiş, formasyon eksikliği bulunanların tamamlanması sağlanmış ve özellikle yetişkin eğitimi hususunda eğitimler düzenlenmiştir.

Kaynak: https://www.law.ucla.edu, Faculty of Law, University of Oxford, https://law.stanford.edu/, https://law.yale.edu/, https://www.law.cam.ac.uk/

129 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım