Hoşgeldiniz  

Türk’ün Mehmetçiği Kimdir?

admin | 28 Temmuz 2017 | Edebiyat ve Türkçe, Genel, Savaş Sanatı

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı

Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı

Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı,

MEHMETÇİK, Türklerin en ünlü şahsiyetidir. Gerçi, Mehmetçik adı, Türkler Müslüman olduktan sonra ortaya çıkmıştır ama, Mehmetçik’in temsil et­tiği «meçhul asker», Türk tarihinin her devrinde, mevcut olmuştur: Alp, Tunga, Kültigin gibi.

Mehmet, Hazreti Peygamber’in adından gelir. Muhammed, önce Mehemmet olmuş, sonra Mehmet olarak dilimize yerleşmiştir. Gerçi bizde Muhammed ismi de çoktur ama, Mehmet, bütün isimlerden daha yaygındır. Doğan çocuklara, «Göbek adı» dediğimiz bir isim vermek âdettir. Bilindiği gibi bu isim, ge­nellikle Hazreti Peygamber’in ve dört halifesinin isimleri tercih edilerek konur. Ama, bu isimler ara­sında da en yaygını yine Mehmet’tir. Dolayısıyle Türk ordusu Mehmet’lerle doludur. Nice nice Meh­met’lerin yarattığı kahramanlık destanlarıyle, bu is­min sonuna bir sevgi eki yerleştirilmiş ve Türk as­kerinin şanlı adı, Mehmetçik olmuştur…

Mehmetçik, nitelikleri eşsiz bir insandır. Her şeyden önce kahramandır. Yurt sevgisinin, vatan müdafaasının sembolüdür. Ama Mehmetçik’in daha başka nitelikleri de vardır. Mükemmel bir disiplin ruhuna sahiptir. Yurdu uğruna gözünü bile kırpma­dan canını feda eder. Dürüsttür, faziletlidir. Güçlük­ler karşısında yılmaz. Güçlünün önünde eğilmez. Kadın, çocuk ve büyüklere saygıyle, sevgiyle bağ­lanmak, verilen görevden yüksünmemek O’nun bü­yük meziyetlerindendir. Bu nitelikler saymakla bit­mez, tükenmez… En son Kore’de efsaneler yaratan Mehmetçik’in değerini bütün dünya bugün de aynı takdir duyguları ile bilir. Tarih, O’nun kahramanlık hikâyeleriyle doludur.

Mehmetçik için en güzel sözleri söylemek, onun kahramanlığının aynı heyecanıyla gerçek şiirini yaz­mak yine bir Türk şairine, Millî Şair’imiz Mehmet Akif Ersoy’a nasip olmuştur. «Safahat» isimli şiir ki­taplarının altıncısı olan «Asım»da, Mehmet Akif, Ça­nakkale savaşlarını ele alarak Mehmetçik’e şöyle sesleniyor:

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor

Bir hilâl uğruna, Yârab, ne güneşler batıyor!

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdat inerek öpse o pâk alnı, değer

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim, gel, seni tarihe desem sığmazsın!

Hercümerç ettiğin edvâra da yetmez o kitap

Seni ancak ebediyyetler eder istiâp…

Bu taşındır, diyerek Kâ’beyi diksem başına

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına

Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ nâmiyle

Kanayan lâhdine çeksem, bütün ecrâmiyle

Ebr-i nisânı açık türbene çatsam da tavan

Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan

Sen bu âvîzenin altında bürünmüş kanına

Uzanırken gece, mehtabı getirsem yanına

Türbedârın gibi tâ fecre kadar beklelsem,

Gündüzün, fecr ile âvîzeni lebriz etsem

Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana…

Evet Mehmetçik, tarihle yaşıt, ebediyetle ak­randır. Koskoca tarihin her sayfasında, toprağın her karışında, ummanın her damlasında, havanın her nefesinde vardır.

Orta Asya bozkırlarında, Altay dağlarında ok atan, Viyana kapılarında kılıç sallayan, yedi denizde yelken açan, üç kıtada at koşturan, süngüsüyle za­ferlerden zaferlere koşan O’dur.

Malazgirt’ten Plevne’ye, Çaldıran’dan Çanakka­le’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a kadar efsaneleşen varlıktır Mehmetçik. Galiçya’nın karlı dağlarından, Yemen’in kızgın çöllerine, uçsuz bucaksız ummanların tuzlu sularına kadar kutsal kaniyle ölümsüz adı­nı yazmıştır.

Bir koçyiğit delikanlıdır o… Orta Asya bozkırla­rında ve Çin Şeddi önlerinde Oğuz Han’ın yanın­daydı. Ergenekon’da bozkurdun ardındaydı.

Atını İli’de, Volga’da, Tuna’da, Nil’de, Vistül’de sulamış sipahi, yelkenini Akdeniz’de, Atlas Okyanusu’nda, Kızıldeniz’de, Hind Okyanusu’nda, Sumatra sularında açmış levend, «Allah, Allah, Allah» nidâlarıyle üç kıt’ada yeri göğü titretmiş cengâverdir o… Kişiliği gibi adı da birdir onun; MEHMETÇİK diye tanırız kendisini. Ebedî ömrün ve ebedî muzafferiyetin sırrına ermiş kişidir..

Bin minnet, bin şükran ona… Ruhları şad, mekanları cennet olsun!!!

Kaynak: 100 Ünlü Türk,

400 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım