Hoşgeldiniz  

Türklerin Tarihte Ortaya Çıkışları ve Ana Yurtları!!

admin | 09 Ocak 2015 | Eğitim, Genel, Tarih

Türk adı ilk olarak Orhun Kitabeleri’nde “Türük” şeklinde geçer. Türk adını hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati-Türk adlı eserinde “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk Adını “töreli, kanun, nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir.

Türk tarihiyle ilgili ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanılır. Asur yazılı kaynaklarında, Herodot tarihinde, Arap, İran ve Hint metinlerinde de Türklerle ilgili bilgilere rastlanılır.

Türk kelimesi siyasal ad olarak ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır. Coğrafi bir terim olarak Türkiye kelimesi VI. yy Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. XI yy itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur.

Türklerin Ana Yurdu Neresidir?

Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya kuzeyde Sibirya, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir coğrafi bölgedir. Bu geniş bölge içerisinde Türklerin ilk anayurdu Altay-Sayan Dağları’nın kuzeybatısı, Tanrı dağlarının kuzeyi, Aral Gölünün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölgedir.

1010 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım