Hoşgeldiniz  

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

admin | 07 Ocak 2016 | Coğrafya, Ekonomi ve İş Dünyası, Genel

Türkiye ekonomik olarak; coğrafi konum, yer şekilleri, İklim, nüfus ve yerleşmeden etkilenmektedir. Tek tek bunları incelediğimizde;

TrkiyeninklimBlgeleri_001

Yer Şekilleri: Türkiye’de en yoğun ekonomik faaliyetler 0-500 metre arasındaki yükseltiye sahip alanlar gerçekleşir ve bu alanlar aynı zamanda yoğun nüfusludur. Ülkemiz engebeli ve yüksek bir ülkedir, 500 metrenin altıdaki düzlükler 1/5 oranındadır. Bunlar da kıyı veya kıyıya yakın yerlerdir. Türkiye’nin bu özelliğinin ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Fazla yükselti ülkenin büyük bir bölümünde kışlar sert geçer, yazlar ise kısadır. Bu durum tarımsal faaliyetleri kısıtlar. Kış ılıklığı isteyen bitkisel sadece kıyılarda yetişir. İç kısımlarda ise yarı kurak şartlarda yetişebilen ve çabuk olgunlaşan ürünler yetişir.

türkiyede-yıllık-ortalama-yağışların-dağılışı

Coğrafi Konum: Eski Dünya Karaları arasında yer alan Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika ortasında yer alır. Avrupa ile Asya arasında bir köprüdür. Üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan çok özel bir konuma sahiptir.

Kafkas Cumhuriyetleri ve Doğu Avru ve Orta Doğu ülkeleri ile komşu olan Türkiye bu ülkelerle sanayi ürünleri ve gıda maddeleri satmakta, bu ülkelerden makine ve ulaşım araçları ile çeşitli işlenmiş ürünler almaktadır.

Özel konumu nedeniyle uluslar arası siyaset ve ticarette önemli yer teşkil eder. Sovyetler Birliğinin dağılması bu önemi arttırmıştır.

turkey_topo-640x480-300x228

Nüfus ve Yerleşme: Doğal şartlar yanı sıra sosyal yapı da ülkenin ekonomisinde önemli yer alır. Coğrafi şartları elverişli olmadığı halde birçok gelişmiş ülke vardır.

1927 yılında 13,6 milyon iken 2012’de 75 milyon olarak hesaplanmıştır. Nüfus artış hızın yüksek olmasının olumlu sonuçları olduğu kadar olumsuz yanları da vardır. Nüfus artış hızına bağlı olarak;

Köylerde tarım arazileri küçülmekte,

Kentlere göçme artmakta,

Kalkınma hızı düşmekte,

Kentlerde gecekondulaşma, ulaşım, sağlık, düzensiz yapılaşma, işsizlik gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır.

Örneğin son 20 yıldır buğday üretimi iki kat arttığı halde buğday ihracatı gelişmemiştir. Bunun en önemli nedeni nüfustaki hızlı artıştır.

Sanayileşme ile birlikte ülkemizde kent ve kentli nüfusu arttı. Sanayileşmenin yurt genelinde dengeli bir biçimde dağılmamış olması, ülkemizin nüfus ve yerleşme dağılışını da etkilemiştir.

Sanayinin geliştiği kentler kapasitelerinin çok üzerinde nüfuslanmış ve bunun sonucu konut, altyapı ve kamu hizmetleri yetersiz kalmıştır.

Bölgeler arası farklılıklar az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgeler özellikle de kıyı kentlerine yönelik bir iç göç hareketine neden olmaktadır.

iklim-nedir

Sanayinin gelişmediği, tarımın başlıca ekonomik faaliyet olarak öne çıktığı alanlar genelde seyrek nüfusludur. Kentler ve çevresinde gelişen sanayinin iş gücü talebi, kırsal alanlardan kentlere göre göçlere yol açmıştır.

Türkiye’de İklim: Türkiye ılıman kuşak iklim bölgesinde yer alır. Ancak tüm bölgelerde aynı iklim tipi görülmez. İklim çeşitliği nedeniyle tarım ürünü çeşidi de fazladır.

Türkiye yağış bakımından ülke genelinde etkili olan Akdeniz iklimi görülür. Yağışların çoğu kışın düşer, yaz mevsimi ise kurak geçer. Yaz kuraklığı sulama sorununu ortaya çıkardığından sulama ülkemiz tarımının en önemli sorunlarından biridir.

fft20_mf1756290

İç Anadolu yazları kurak, ilkbahar yağışlı geçer. Buralarda buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi ürünler yetişir.

Karadeniz kıyıları her mevsim yağışlı geçer ve kışlar sert değildir. Çay, fındık, mısır gibi fazla neme ihtiyaç duyan bitkiler yetişir.

Doğu Anadolu’da kışlar çok sert geçer ve yazlar kısadır. Bu nedenle hayvancılık ön plandadır.

Akdeniz ikiliminin hakim olduğu güney ve batı kıyılarında pamuk, zeytin, üzüm, incir, turunçgiller gibi ılıman iklime özgü ürünler yetişir.

İç bölgelerde yağışın fazla olmaması nedeniyle ile tarım topraklarının yaklaşık üçte biri nadara bırakılır. Ülkemizde tarım büyük ölçüde doğal şartlara bağlıdır. Yağış azlığı üretim azlığına, yağışların kararsızlığı üretimde dalgalanmalara yol açmaktadır.

2026 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım