Hoşgeldiniz  

Türk-İslam Bilginleri Hangileridir? Eserleri Nelerdir?

admin | 03 Ocak 2016 | Bilim Adamları ve Kaşifler, Genel, Tarih

Gazali: Gazali aklın ilahi güç karşısında yetersiz kalacağını inanır. Tasavvufa sıcak bakmaz ve Gazali ile İslam dünyasında içtihat kapısının kapandığı düşünülmektedir. Eserleri: İhyaü’l-Ulumiddin, Tehafütül Felasife’dir.

Ebul Reyhanül Biruni: Coğrafi konum hesaplamaları yapmıştır. Dünyanın güneşin etrafında dönüş süresini ve güneş yılını hesaplamıştır. Eserleri: Asarü’l Bakiye, Hint Tarihi,

Caca Bey: astronomi, coğrafya ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Kırşehir’de kendi adını taşıyan rasathane bulunur.

turk_islam_bilginleri

Farabi: Aristo başka olmak üzere birçok yunan felsefeciyi okumuştur. Aristo felsefesini en iyi açıklayan kişi olduğu için kendisine Muallim-i Sani denilir. Avrupa’da Alfarabius adıyla tanınır. Farabi’nin eserleri yabancı dillere çevrilerek Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur. Pozitif bilimlerin kurucusudur. Eserleri: İhsaü’l Ulüm yani ilimlerin sayımı, Medinetül Fadıla: Erdemli Kent, Kitabü’l-Musiki-i Kebir ve Medhalü Fil Musik’tir.

Ömer Hayyam: bilim adamı ve İranlı şairdir. Rubayiler en önemli eserleridir. Selçuklu sultanı Melikşah adına yapılan Takvim-i Celali’yi hazırlayan komisyonda yer aldı. Güneş yılına dayalı olan bu takvim astronomi ve matematik biliminin çok geliştiğinin göstergesidir.

Nizamülmülk: huzur ve aleti iyi yönetimin temel ilkesi olarak kabul etmiştir. İkta sistemi uygulamış ve Nizamiye Medresesini kurmuştur. Eseri: Siyasetnamedir.

islamic.philosophy9

İbn-i Sina: Avicenna olarak bilinir Avrupa’da. Tıp, Astronomi, botanik, mantık, matematil alanlarında 220 eseri vardır. Yazdığı El Kanun Fi’t-Tıp ve Şifa isimli eserleri asırlarca Avrupa Üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Eserleri: Kanun Fit Tıp ve Şifa’dır.

Harezmi: Cebir biliminin kurucusudur. Harezmi; Bağdat’ta kurulan Beyt’ül Hikme’de hocalık yapmıştır. Eserleri: Kitabül Cebr ve Mukabele,

El Cezeri: Artuklular döneminin önemli bilim adamıdır. Şibernetik denilen haberleşme, kontrol, denge kurma biliminin kurucusudur. Dişli çarklar, mekanik müzik aletleri, fıskiyeler yapmıştır.

Cabir bin Hayyan: atomun maddenin en küçük yapı taşı olduğunu ifade eden bilim adamıdır.

Ali Şir Nevai: Timurlular döneminde yaşadı. Eserinde Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu ıspatlamaya çalıştı. Eseri: Muhakemetü’l Lugateyndir.

Uluğ Bey: Timurlular devletine ait bu bilim adamı astronomi ve matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Eserleri: Yıldızların Fıhristi, Uluğ Bey Zici

Edip Ahmet: en önemli eseri Atabetül Hakayık’tır ve İslam ahlakının özelliklerini anlatmıştır.

9

Ahmet Yesevi: Türk tasavvufunun kurucusudur. Divan-ı Hikmet eserinde İslam dinini öven tasavvuf şiirleri yazmıştır.

Firdevsi: Şahnamenin yazarıdır. Gazneli Mahmut tarafından yazdırılmıştır. İranlı şairdir, eserinde İran’ı övdüğü için Gazneli Mahmut tarafından kendisine vaad edilen parayı alamamıştır. Bunun üzerine Firdevsi Hicviye’yi Gazneli Mahmut için yazmıştır.

Kaşgarlı Mahmut: Türçenin Arapçadan üstün olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Eseri: Divan-ı Lugat İt Türk’tür.

5869 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım