Hoşgeldiniz  

Türk Göçleri ve Sonuçları Nelerdir?

admin | 17 Ocak 2015 | Eğitim, Genel, Tarih

Orta Asya’da yaşayan Türklerin, MÖ XVI. yy ile MS XI yy arasında çeşitli nedenlerle Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının değişik yerlerine göç etmişlerdir.

Göçün Başlıca Nedenleri;

İklim şartlarının değişmesi; kuraklık, uzun süren kışlar, bölgenin çölleşmesi,

Nüfusun artması: tarım alanlarının daralması, otlakların yetersiz kalması,

Hastalıkların ortaya çıkması: salgın hastalıkların çoğalması, hayvan hastalıkları nedeniyle hayvancılığın gerilmesi,

Siyasi ve sosyal durum: dış baskılar (Çin ve Moğol), boylar arası mücadele, yeni yurt düşüncesi,

Bağımsızlık düşüncesi,

Milattan önceki dönemlerde kalabalık Türk boylarından bir kısmı Çin’e, bir kısmı da batıya doğru göç ederek İran üzerinden Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya kadar ilerlediler. Yakutlar ve Çuvaşlar sibirya’ya doğru göç ettiler. Bir grup da Hindistan’a doğru yayılmaya başladı.

Milattan önceki göçler daha çok güneye (Çin) ve batıya doğru olmuştur. Batıya göç edenlerden bir kısmı Hazar Denizi e Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Orta Avrupa ve Balkanlar’a kadar gelmiş, buralarda güçlü devletler kurmuşlardır (Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar). Batıya gidenlerden diğer bir grup Afganistan ve Kuzey Hindistan’a yerleşip Akhunlar Devletini kurmuştur.

Göçlerin Sonuçları ve Önemi:

Göçler dört yöne olmuştur. Orta Asya’dan göç eden Türkler, Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya’ya yerleşmişlerdir.

Orta Asya’da kalan Türk boyları Asya Hun İmparatorluğu çatısı altında ilk siyasi teşekkülünü oluşturdu. Bu devleti sırasıyla; Göktürk ve Uygur devletleri takip etti. Bu devletler Orta Asya’daki Türk kültürüne devam ettiler.

Macaristan merkez olmak üzere Avrupa’da Hunlar, Avarlar, Bulgarlar ve Macarlar devlet kurdular.

Türk kültür ve uygarlığı dünyanın dört bir köşesine yayıldı. Değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri etkilediler ve kendileri de o kültürlerden etkilendiler. Bu etkilenmeler sonucu Türk boyları arasında dini, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi farklılıklar meydana geldi.

Kavimler göçü başladı.

Avrupa’ya göç eden Türkler hırıstiyanlığı benimsemişler ve asimile olmuşlardır.

Sibirya’ya gidenler kalabalık Çin nüfusundan dolayı asimile olmuşlardır.

XI. yy Anadolu’ya girmeye başlayan Oğuzlar, Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağladılar. Ayrıca Anadolu’ya gelen Türkler burada benliklerini kaybetmeyip büyük devletler kurmuşlardır.

Türkler atı evcilleştirmiş olmaları, göçebe bir hayat sürmeleri, at arabası ve tekerleği kullanmış olmaları göçleri kolaylaştırmıştır.

Türklerin çok geniş coğrafi bölgelere yayılmaları Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır.

2144 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Türk Göçleri ve Sonuçları Nelerdir? için 1 yorum

  1. Serpil kaya dedi ki:

    Sixce Anadoluya gelen Turkler asimile olmadi mi . Mesala muslumanligi zorla kabul edip samanizmden uzaklasmasi da asimile olmak degil mi . Ve usteli Arap kulturu erezyonuna ugramistir kaldiki gunumuzde de hala devam ediyor bu erezyon

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım