Hoşgeldiniz  

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Açılması!!!

admin | 26 Haziran 2017 | Eğitim, Genel, Tarih

Amasya’da ortaya çıkan, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile gücünü gösteren milli irade­nin üstünlüğü karşısında İstanbul Hükümeti Medis-i Mebusan’ın toplanmasını Amasya Görüşmeleri sonucunda kabul etmiş. Bu amaçla 7 Kasım 1919’da seçimler yapılmış ve Mustafa Kemal Atatürk’e Erzurum’dan milletveki­li seçilmişti. Seçimlerde çoğunluğu Müdafaa-i Hukukçular kazanmıştı. Bu seçimlere İstan­bul Hükümeti ve İtilaf Devletleri müdahale etmemişti. Mustafâ Kemal Atatürk tüm ısrarlarına rağmen meclisin İstanbul’da toplanmasını engelleyememiş ve meclisin İstanbul’da top­lanması kararlaştırılmıştı.

Tutuklanacağı için İstanbul’a gidemeyen Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, Mebusan Meclisi toplanmadan önce Ankara’da milletvekilleri ile bir ön toplantı yapmıştır ve Mebuslar Meclisi’ne katılacak vekillerden şunları istemiştir;

  1. Mustafa Kemal Atatürk’ü meclis başkanlığına seçmek: Mustafa Kemal Atatürk, Meclise başkan se­çilerek Mebuslar Meclisini milli mücadeleye katmayı amaçlıyordu. Böylece hem Anado­lu ve İstanbul’un birliği sağlanacak, hem de Mebuslar Meclisi Kuvayımilliye’ye yaslanmış olacağı için daha özgür ve güvenilir bir ortam’da çalışacaktı. Ayrıca meclis itilaf Devletlerin’ce dağıtılırsa başkanlık yetkisiyle Anadolu’da yeni bir meclis açabilecekti,
  2. Mebusan Meclisinde Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmak: Bu grubun kurulmasıyla Mustafa Kemal Atatürk milletin isteklerini cesaretle dile getirmeyi ve savunmayı amaçlamıştı.

Ayrıca bu grup mecliste milli kararların alınmasını sağlayacaktı. Böylece vatanın bütünlüğünü koruma yolunda bağlayıcı kararlar alınabilecekti.

  1. Misakı Milli’nin mecliste kabulünü sağlamak,
  2. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili kararlar almak.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920 yılında İstanbul’da toptandı. Mustafa Kemal Atatürk meclis başkanlığına seçilmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felahı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) Grubu kuruldu.

Mustafâ Kemal Atatürk ile Ankara’da görüşüp, söz veren mebuslardan İstanbul’a gidince, gerek padişah ve gerekse İtilaf Devletlerinin baskısından çekindikleri için önceden verdikleri sözleri yerine getiremediler.

Bu olumsuzluklara rağmen 28 Ocak 1920’de Meclisi Mebusan gizli oturumda vatanın bütünlüğüyle ilgili olarak Türk milleti için çok önemli olan Misakı Milli’yi kabul etmiştir. Erzurum ve Sivas Kongresi’nde sözü edilen Misakı millî tam bağımsızlık bilincini ortaya koymak ve razı olunabilecek asgari şartları içerdiğinden bir barış taslağı özelliği taşımaktadır.

445 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım