Hoşgeldiniz  

Skolastik Nedir? Düşünce Adamları Kimlerdir?

admin | 06 Aralık 2015 | Din, Dünyadan, Genel

 

Skolastik kelime anlamıyla felsefe ve tanrıbilim bakımından Avrupa okularında 9 ile 16 yüzyıllar kullanılan öğrenim türünü kapsar. Asolan Hıristiyanlığa sıkı sıkı bağlı olmak ve akıl ile kutsal yazılarda yer alan ve kilise babaları tarafından betimlenen Tanrı sözcüğünü birleştirmeye yöneliktir. Ayrıca Augustinus ve Aziz Anselmo geleneğine karşıt olarak felsefeyi tanrıbilime, aklı inanca bağımlı hale getiren öğretidir.

Aziz Albertus ve onun öğrencisi olan Aquinolu Tommaso, bilinebilmesi olanaklı olan doğa ile inanılması gerekli olan doğaüstü arasında ayrıma varmışlardır. Tanrı’yı özü bakımından zeka olarak kabul ederler ve dinsel doğruları, Aristotelesçiliğin çerçevesi içine sokmaya çalışırlar. İnancı da insan bilgisinin doruğu olarak görürler ve bu bilgi tarafından hazırlandığı halde ona indirgenemeyeceğini ileri sürerler.

Skolastik öğretinin temel yöntemleri; biçimsel mantık, öğretiler, Aristoteles’in öğretileri ve disputationes’tir. Bu sonunucusu öğretmenin, öğrencilerinin ortaya attıkları bütün sorulara yanıt vermesi demekti.

skolastik

Skolastik tarih; 10 ve 12 yüzyıla kadar mantık, Aristoteles’in Organon’unun ancak bölümü biliniyordu. 11 yüzyılın sonu ve 12 yüzyılda tartışmalar sürdü. Aziz Anselmo ve Guillaume de Champeaux adcıların en önde gelen Roscelin ve kavramcılığın kurucusu Abelard’dır. Aziz Bernard ve Hugues de Saint-Victor gizemci bir öğreti geliştirdiler. Eflatunculuktan, Aziz Augustinus’tan ve Johannes Scatus Erigana’dan esinlenen Bernard de Chartres, Abelard ve John of Salisbury, Eskiçağ bilgilerini yayınlıyorlardı.

Skolastik ikinci dönem; arap felsefecilerinin aracılığıyla Aristoteles’in yapıtlarının Batı’da yayıldığı 13 yüzyılda kapsar. Pagan felsefeyi Hıristiyan tanrıbilimiyle uzlaştırma çabasında olan skolastik, Eflastun öğretisine bağlı Alexander of Hales ve Aziz Bonaventura ile ve ayrıca Aziz Albertus ve Summa Theologiae’nin yazarı Aquinolu Tommaso ile doğruya ulaştı. Paris üniversitesi profesörlüğüne getirilen Aziz Tommaso, Fransiskenleri ve geleneğe bağlı, otariter ve para düşkünü resmi hocalara karşı hümanistleri destekledi. Bu anlayış varlığın doğasını ele alma, Tanrı’yı var olanlarda aramaya yönelmiştir. Doğa ve akıl yeni bir hümanizm çerçevesi içinde Tanrı’ya götüren derin düşünmeyi ortaya koydu.

Feodalizme ve onun düşünür tarzına karşıt olan böyle bir öğreti, başlangıçta kilise otoriteleri tarafından onaylanmadı ve Aziz Tommaso, Paris piskoposu ve Canterbury başpiskoposu tarafından mahkum edildi. Skolastiğin yanı sıra Roger Bacon’ı ve Raimundo Lulio’nun öğretileri de bilimsel kaygılarla doludur. 14 yüzyılda skolastiğin yozlaşma dönemine girildi. Duns Scot eskiçağ düşüncelerine karşı geldi. Duran de Saint Pourçain, Ockhamlı William, Jean Buridan, Pierre D’Ailly, Tommaso’ya karşı, adcılık kuramını canladırmaya çalıştılar. Ruysbroeck, Eckhart, Jean de Gerson gizimci felseyi geliştirdiler.

spanish 6

Rönesans içeriğinin ve sözcük dağırcığının öğretim alanında hala etkisini sürdürdürdüğü, Descartes’in yapıtlarından ve Port-Royal Mantık skolastiğin otoritesini kökünden sarstı.

Descartes “sağduyuyu güçlendirmek yerine bozar” demiştir skolastik düşünce için. Mantığa şiddetle karşı çıkmasına ve onun yerine matematikten esinlenen bir yeni yöntem koymak istemesine karşın 17 yüzyılda Leibniz, skolastiği belirterek “bu kısır kayalarda altın damarları var” der ve skolastiğe birçok şey borçlu olduğunu düşünür. Bu değerli yanlar arasında “bayağı” dilin daha sonra yararlandığı felsefe dilinin olağanüstü zenginleştirilmesidir. Kardinal Mercier ve Jacques Maritain’in de yeni bir skolastik akım yarattıkları düşünülür.

1267 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım