Hoşgeldiniz  

Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri!!!

admin | 01 Mart 2016 | Genel, Tarih

Osmanlı İmparatorluğu duraklama döneminin iç ve dış nedenleri olmak ikiye ayrılır.

İç nedenler; Yönetim bozukluğu, imparatorluğun karakteri, ordu ve donanmanın bozulması, Maliyenin bozulması, ilmiye sınıfının bozulması ve toplumsal yapının ve eyalet sisteminin bozulması neden olarak gösterilir. Bunlara kısaca bakarsak;

17.-Yüzyılda-Osmanlı-Devleti

Ordu ve donanmanın bozulması; Osmanlı imparatorluğu askeri temellere dayalı olarak kurulup genişlemiş, refah ve mutluluk ordunun başarısına bağlı bir imparatorluktu. Ancak diğer alanlarda olduğu gibi duraklama döneminde ordu da zayıfladı. Ordunun bozulması; padişahın başkomutanlığı sadrazamlara bırakması, yeniçeri ocağına mesleği askerlik olmayan kişilerin alınması, ordunun gücünü ve enerjisini savaş meydanlarından saraya yani devlete çevirmesi, böylece siyasallaşan yeniçeriler devlet yönetimine müdahale ederek devletin olanaklarını kendi çıkarları için kullanmaya başlaması, askerliğin geçim kaynağı haline getirilmesi, tımar sisteminin bozulmasıyla eyalet askerlerinin eski işlevlerini yetirene getirememeleri, Avrupa’daki askeri ve teknik gelişmelerin takip edilmeyip, donanmaya önem verilmemesi,

ista02a

Yönetim Bozukluğu; tahta geçen bazı padişahların küçük yaşta ve tecrübesiz olmaları, padişahların zayıf karakterli olması, merkezi yönetimin bozulmasına ve yeni güç odaklarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Saltanatın ve kafes usulünün olumsuzluğu, devlet kadrolarında rüşvet ve iltimasla yeteneksiz kişilerin iş başına geçmesi yönetimin bozulmasına neden olmuştur.

İmparatorluğun karakteri: Osmanlı İmparatorluğunun çok uluslu bir yapıya sahip olması,

İlmiye sınıfının bozulması: medreselerdeki bilimsel çalışmaların gerilemesi, ilmi makamlara iltimasla atamalar yapılması, beşik ulemalığının ortaya çıkması, ulema sınıfının siyasi entrikalara karışması,

Maliyenin bozulması: uzun süren savaşlardan dolayı masrafların artması, gelirlerin azalmasına karşın israfın artması, yeni yolların bulunmasıyla İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi, kapitülasyonların olumsuzluğu, ulufe ve cülus bahşişlerinin artması, coğrafi keşiflerle Avrupa’ya getirilen ayarı düşük altın ve gümüşün çeşitli yollarla gümrüksüz olarak Osmanlı imparatorluğuna girmesi ve Osmanlı parasının değer kaybetmesine yol açması,

duraklama-haritasi

Toplumsal yapının ve eyalet yönetimlerinin bozulması: toplumsal yapı ve eyalet yönetimlerin bozulması da Osmanlı Devleti’nde duraklamanın nedenleri arasındadır.

Duraklama döneminde ıslahatların genel özelliği;

Islahatların asıl amacı: Osmanlı devletinde bozulan eski düzeni yenilemekti. Bu dönemlerdeki ıslahatlar düşünme aşamasında kalmıştır.

Yenileşme hareketleri daha çok ayaklanmaları bastırmak amacıyla gerçekleşmiştir. Yenilikler, yüzeysel baskı ve şiddete dayalı ve yenilikçilerin hayatıyla sınırlıydı. Devlet mevcut sınırlarını koruduğundan kendine olan güveni devam etti. Islahatlarda batıdan yararlanma yoluna gidilmedi. Islahatlarda ilk olarak ordu ele alınmış ve isyanlar bastırılmaya çalışılmıştır. İslahatların öncülüğünü padişah ve sadrazamlar yapmıştır. Islahatlar süreklilik göstermemiştir. Yenilikilçiler; kapukulu ordusu, ilmiye sınıfı ve saray ağalarının tepkisiyle karşılaştılar. Bu dönemde ilk esaslı yenilikçi Genç Osman, en güçlü yenilikçi ise IV Murat’tır.

duraklamasm0

Dış nedenler: Osmanlı Devletinin doğal sınırlarına ulaşması, Avrupalıların Osmanlı’ya karşı düşmanca tutumu sonucu kutsal ittifak kurmaları, Avrupalıların gelişen bilim ve tekniklerine Osmanlı’nın ayak uyduramaması, Fransa ve İngiltere’ye tanınan kapitülasyonların Osmanlı ekonomisine zarar vermesi, Coğrafi Keşiflerin olumsuz ekonomik etkileri dış nedenler olarak gösterilebilir.

1846 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım