Hoşgeldiniz  

Misakı Milli Nedir?

admin | 27 Haziran 2017 | Eğitim, Genel, Tarih

Misakı Milli 28 Ocak 1920 yılında imzalandı. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı gün işgal altında bulunan Arap memleketlerinin durumu yöre halkının serbestçe vereceği oya göre belirlenecektir. Bunun dışında kalan o gün işgal edilmemiş Türk ve Müslüman çoğunluğunun bulunduğu bölgelerin tümü bir bütündür, parçalanamaz.

Ulusal sınırlar içerisinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu ilk defa Erzurum Kongresi’nde belirtilmiş ve Sivas Kongresi’nde yeniden onaylanmıştır. Vatanın bölünmez bütünlüğü Mebuslar Meclisi’nde kabul edilerek belirlenen sınırlar içindeki toprakları işgal eden devletlerle mücadele edileceği ortaya konmuştur.

Erzurum ve Sivas kongrelerinde belirlenen sınırlar Türk Devleti’nin milli sınırları olarak belirlenmiştir. Mebuslar Meclisi tarafından alınan bu karar o günün şartlarından dolayı bazı tavizlerle TBMM tarafından gerçekleştirilerek bugünkü Türkiye sınırları çizilmiştir.

İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanırsa Boğazlar uluslararası ticaret gemilerine açık tutulabilir. Boğazların Türklerin denetiminde olması gerektiği açıklanmıştır.

Batı Trakya’nın hukuki durumunun belirlenmesi halkın tam bir özgürlükle vereceği kararlara uygun olmalıdır. Wilson ilkelerine dayanarak bölgede Türklerin çoğunlukta olduğu anlatılmak istenmiştir.

Halkın oyları ile anavatana katılan üç sancakta yani Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse halk oylamasına yeniden başvurulacaktı. Böylece bu şehirlerde Türk nüfusunun üstün olduğu kanıtlanmış oldu.

Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlandırmaların kaldırılması gerekmektedir. Tarafımıza düşen dış borçlarımızın ödenmesi de bu esasa uygun olacaktır. Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere vermiş olduğu siyasi, adli, mali imtiyazlara (kapitülasyonlar) ilk defa karşı çıkılmıştır. Türkiye’nin gelişmesini ve güçlenmesini engelleyen faktörler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar dahilinde tanınacaktır. Devletlerin ve milletlerin eşitliği ortaya konulmuştur. Türkiye’deki azınlıklara verilecek hakların ölçüsü belirtilmiştir. Komşu memleketlerde kalan Müslüman halkın hakları korunmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak;

Milli ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları çizilmiş,

Kararları, Parlamento kararı olup, padişah tarafından onaylanmış,

Erzurum ve Sivas kongresi kararları, Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmiş,

Türk halkının en temel hakkı istenmiş,

Kapitülasyonlar, Boğazlar, dış borçlar ve azınlık hakları ile ilgili sorunlar gündeme getirilmiş,

Anadolu harekatının haklılığı Mebusan Meclisince kabul edilmiş ve yasalaşmış,

Kars, Ardahan ve Batum, Arap memleketleri ve Batı Trakya’da halk oylaması istenerek sorunlar siyasi yolla çözülmek istenmiş,

Türk ulusu tam bir bağımsızlık şuuruna erişmiş,

Ülkenin geleceği ile ilgili önemli kararlar alınmış,

Kabul edilebilecek barış şartları belirtilmiş,

Misakı Milli, milli mücadelenin siyasi programı oluşmuş, bu program milletin temsilcileri tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca milli mücadelenin hedefi ortaya konmuştur.

 

525 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım