Hoşgeldiniz  

Mirasın Reddi Yani Reddi Miras Nasıl Yapılır?

admin | 24 Aralık 2016 | Genel, Hukuk

Mirasın reddi; murisin mirasından yararlanma hakkı kadar reddedme hakkından doğan bir olaydır. Medeni Kanunun 609. maddesi gereğince mirasçılara; mirası kabul ve reddetme hakkını vermiştir. Bu nedenle mirasın reddi davası açmak her mirasçının Medeni Kanun tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş hakkıdır.

Miraçıların mirası reddetme nedenleri genellikle; murisin yüklü miktarda borçlu olması, muris ile mirasçı arasında menfaat çatışması bulunması, mirasçının muris ile geçmişten bugüne kadar herhangi bir bağının bulunmaması vs gibi nedenlere dayanabilir.

Mirasın reddi; mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır, reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir, sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder, süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir, tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.

Mirası reddetmek için süre murisin ölümünden itibaren 3 aydır. 3 ay içerisinde açılamayan mirasın reddi davaları geçersiz sayılır. İstisnası; murisin ölümünden haberdar olunmaması, muris ile çok uzun süre görüşülmemesi vs. gibi unsurlardan oluşabilir. Bu durumda bulunulsa dahi ilgili Mahkeme mazeretlerinizi haklı görmemesi ve yeteri kadar delil bulunmaması halinde reddetme hakkına sahiptir. Duruşma esnasında Mahkeme sizden tanık isteyebilir ya da murisin ölümünden haberdar olmadığınıza dair belgeler sunmanızı isteyebilir.

Mirasın reddi davasını açmak için: murisin ölüm tarihi ve mirası reddetmek istediğinize dair bulunduğunuz ilin Adliyesinde bulunan Sulh Hukuk (Ahkam-ı Şahsiye) Mahkemesi’ne hitaben dilekçe yazmalı, murisin ölümünü ve mirasçısı olduğunuzu belgemek için veraset ilamını dilekçe ekinde sunmalısınız. Veraset ilamını sunmamanız halinde Mahkeme, veraset ilamını sunmanız için süre verebilir.

Gerekli dilekçe ve vareset ilamını hazırladıktan sonra bulunduğunuz ilin Adliyesinde bulunan Hukuk Tevzi Bürosu’na giderek ilgili Sulh Hukuk (Ahkam-ı Şahsiye) Mahkemesi’nde davanızı açmak için başvuruda bulunun. Hukuk Tevzi Bürosu dosya eksikliklerini ve gerekli harçları yatırmak için sizi yönlendirecektir. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra size dilekçenizin alındığına dair UYAP ortamında düzenlenmiş bir belge verilecektir. Bu belge üzerinde davanızın görüleceği Mahkeme adı ve dosya esas numarası yazmaktadır. İlgili Mahkemeye başvururak dosyanızda bulunabilecek eksiklikleri öğrenebilir, giderebilirsiniz ya da Mahkeme tarafından tebliğ edilmesi halinde duruşma gününüzü öğrebilirsiniz. Duruşma gününü öğrenmek iş yoğunluğuna bağlı olarak ve Usul işlemleri nedeniyle daha sonraya kalabilir.

Duruşma gününü tebliğ aldınız anlaşılır ve duruşma günü hazır olmadığınız görülür ise ilgili Mahkeme tarafından dosyanız HUMK 409. maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına karar verilebilir. Davanızı en fazla 3 ay içerisinde yenilemek zorundasınız aksi taktirde Mahkemece “Davanın açılmamış sayılmasına” karar verilebilir.

Duruşma günü hazır olmanız halinde; Mahkemece ilgi belgeler incelenir, yeterli görülür ve delillerin de toplandığı anlaşılırsa ilgili Mahkemenin taktiriyle ilk celse de karar verilir. Ancak davada belge eksikliği, tanık beyanı vs. gibi durumların noksan olduğu fark edilirse yine ilgili Mahkemenin taktiriyle eksikliklerin giderilmesi için süre verilebilir ya da kanuna aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde davanın reddine karar verebilir.

Kaynak: Medeni Kanun ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

771 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım