06 Aralık 2015

KPSS Tarih: Türk İslam Devletlerinde Taşra Teşkilatı!!

KPSS Tarih: Türk İslam Devletlerinde Taşra Teşkilatı!!

 

Memluk Devleti “Kut” inancını benimsediği için saltanat ailesi yoktur. Gücü eline geçiren komutan hükümdar olurdu. Bu durum tahta geçen hükümdar sayısının artmasına hanedanlık yönetiminin kurulamamasına neden olmuştur. Gazneliler çok uluslu olan devletin bütünlüğünü sağlamak için katı bir monarşik yönetimi benimsemiş ve baskıcı davranmıştır. Karahanlılar, İslamiyet öncesi Türk devlet yapısına uygun kültürel özellikleri devam ettirmi ve milli kimliğini korumuştur. Siyasetname-Nizamül-mülk, Kutadgu Bilig- Yusuf Hachacip, Medinetül Fadıla-Farabi devlet yönetimine ilişkin önemli Türk-İslam eserleridir.

kazasker

Selçuklularda taşra teşkilatı; eyalet, vilayet, kaza ve köylerden meydana gelirdi. Eyaletleri; melik, şiahne ya da amid denilen yöneticiler tarafından yönetilirdi.

Melik: Hükümdarın ailesine mensup eyalet valisidir.

Şiahne: Saray tarafından görevlendirilmiş askeri validir.

Amid: Sarayca görevlendirilmiş sivil validir.

Eyalet teşkilatının yapılanmasında ikta sisteminin önemi büyüktür. İkta gelirleri, iktisadi alanda devlete önemli bir kaynak oluşturduğu gibi devletin güvenlik hizmetlerini gören, halk ve devlet arasında bir köprü işlevi üstlenen devlet memurlarına maaş olarak da ayrılmaktadır. Taşradaki devlet görevlileri şunlardır;

osmanhamdi1

Ummal yani Muhassıl: Devletin mali işlerini yöneten en üst düzey taşra görevlisidir.

Amil: Taşra teşkilatında maliye işleriyle uğraşan kişidir.

Muhtesip: Çarşı ve Pazar esnafını denetleyen kişidir.

Kadı: hukuk ve yargıdan sorumlu kişidir. Kaza düzeyindeki idari birimin yöneticisidir.

Reis: halkın seçtiği sivil yönetici.

Sübaşı: vilayetlerin ve yerel askeri güçlerin başında bulunan askeri komutandır. Taşrada şehirlerin güvenliğinden sorumludur.

Mirliva: Sınır boylarında hükümdar adına otorite kuran kişidir.

İğdiş: Selçuklularda her mahalle halkı içlerinden birini başkan olarak seçmiştir. Bu kişiye iğdiş denilir. İğdiş mahalle halkının hükümet ve kadı önünde temsil eder. Mahalleleri temsil eden bu kişiler kendi aralarında lider seçerler. Bu kişiye İğdişbaşı denilmiştir. Bugünkü muhtarlığa denk düşmektedir.

Ulak: Saray ve taşra yönetimi arasındaki resmi iletişimi sağlar.

Asesbaşı: gece bekçisidir. Çarşı güvenliğinden sorumludur.

Köy kethüdası: köylülerin kendi içerisinden setçileri başkanlara verdikleri isimdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.