29 Kasım 2015

KPSS Tarih: Türk-İslam Devletleri’nde Ordu Sistemi!!

KPSS Tarih: Türk-İslam Devletleri’nde Ordu Sistemi!!

 

Türk-İslam Devletleri’nde orduların temel özellikleri; orduğunun çoğunlukla Türklerden oluşması, hükümet yönetiminde İranlıların çoğunlukta olmasına karşın orduda Türk unsurunun fazla olması, Hükümdarın orduyu komuta etmesi, Turan Taktiğinin savaşlarda kullanılması, Gulam sisteminin uygulanması, sefer ve savaş esnasında İslam devletlerinde olduğu düzen sağlanmasıdır.

Türk-İslam devletlerinde yeni bir anlayış olan Gulam sistemi, Osmanlıdaki Kapıkulu sistemi ile aynı özellikleri taşır. Çoğunluğu Türk olmak üzere, satın almak yoluyla savaşlarda esir edilenlerle küçük yaşlarda toplanan çocukların gulamhane adı verilen asker yetiştirme merkezlerinde yetiştirilmesi ile oluşturulurdu. En önemli gulam yetiştirme merkezi saraydı. Burada hem askeri hem de yönetim ile ilgili eğitim verilirdi. Gulamlar aldıkları eğitim sonucunda askeri ve idari görevlere getirilirledi. Askeri olarak yetişenler sultanın özel muhafız ordusu Gulam-ı Sarayı ve ordunun asıl vurucu kısmı olan Hassa ordusununu oluştururdu.

Şehzadelerin yetişmesi için yanlarına deneyimli devlet adamları yani “Atabey”ler verilirdi. İkta sistemi; ordu teşkilatı ile toprak yönetimi arasında bağlantı vardır. Buna göre ülke topraları vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılırdı. Bu bölümlere ikta denirdi. Bu toprakları işleyen çiftçiler, devlete vermeleri gereken vergiyi o bölgeye gönderilen görevlilere verirdi. Görevli elde ettiği gelirlerden maaşını aldıktan sonra kalan bölümü ile atlı askerler yetiştirirdi. Sipahi adı verilen bu askerler Selçuklu ordusunun en büyük bölümünü meydana getirirdi. Bu sistem Osmanlılarda Tımar adını almıştır.

Karahanlılar ordu olarak; Gulamlar (Saray muhafızları, Hassa Ordusu), Eyalet ordusu ve Türkmenlerden oluşurdu. Karahanlılar ordu olarak Karluk, Yağma, Çiğil Türklerinden oluşurdu. Ordunun komutanına “Subaşı” denilirdi. Orduda hastane ve posta teşkilatı bulunurdu. İlk kez satın alınarak eğitilen gençlerden gulam askeri oluşturulmuştur.

Gazneli ordusu:  Gulamlar (Gulaman-ı saray, hassa ordusu), Eyalet ordusu, ücretli askerler ve gönüllülerden oluşurdu. Çoğunluğu çeşitli ülkelerden toplanmış Müslüman kökelerden oluşturulurdu. Türklerden oluşan gulamlar daha sonra yabancı unsurları da eklemişlerdir. Atlı birlikte çoğunlukta olduğu orduda fillerde kullanılmıştır.

Tolunoğulları-İhşidler ordusu: Kıpçak Türkmenlerinden oluşurdu.

Harzemşahlar ordusu; askeri sistem Büyük Selçuklu Devleti ile aynı sistemi oluşturmaktadır.

Eyyubi ve Memluk Ordusu: daimi ve gönüllerden oluşan bir ordu yapısı vardı. Kıpçak ve Kafkaslardan gelen Türk gençlerinden oluşurdu. Ayrıca güçlü donanmalara sahiptiler.

Selçuklu Ordusu: Gulama-ı Saray, Hassa ordusu, Türkmenler, İkta (Sipahiler) askerleri, Bağlı Devletlerin askerleri ve Meliklerin, askeri valilerin askerlerinden oluşmaktaydı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.