Hoşgeldiniz  

KPSS tarih: Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı!!!

admin | 18 Şubat 2018 | Genel, Savaş Sanatı, Siyaset, Tarih

Türk ve dünya tarihinin en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk 1981 yılında doğdu. politikacı, hukukçu, öğretmen, komutan ve devlet  kurucusudur.

Bu bölümde Türk tarihine damgasını vuran Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan 1919’a kadar geçen  hayatı ele alınacaktır. Çünkü 1919’dan sonraki dönem geniş olarak Siyasi Tarih içerisinde incelenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu dönem On dokuzuncu Yüzyıl’ın son çeyreğidir. Çünkü 1830 ve 1848 ihtilallerinin ardından Sömürgecilik hareketleri yaygınlaşmıştır ve büyük devletler zayıf devletlerinin egemenlik altına almaya çalışıyorlardı. Bu nedenle uzun süren savaşlar yapılıyor ve sürekli huzur ve güven sarsıcı eylemlere başvuruluyordu.

Fransız İhtilali sonrasında sadece özgürlük akıllı değil millet ve devlet anlayışı daha hızla yayılıyordu. böylece bir yandan ulusal ve devletler kurulurken çok uluslu devletlerin de temelleri sarsmaya başladı. Atatürk doğduğu zaman Osmanlıların başında ikinci Abdülhamid bulanıyordu. Hatta Mustafa Kemal’in tüm Öğretim hayatı bu dönemde geçmiştir. Bu nedenle o Mustafa Kemal Osmanlıların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel durumunu daha iyi gözleme şansı bulmuştur. Bu da Atatürk’ün yapacağı çalışmaları yardımcı olmuştur.

Atatürk’ün bitirdiği okullar sırasıyla;

mahalle mektebi,

Şemsi Efendi Okulu,

Rüştiye mektebi,

Selanik Askeri Rüştiyesi,

Manastır Askeri idadisi,

İstanbul Harp Okulu

İstanbul Harp Akademisidir.

Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede Eğitim Birliği yoktu. bir tarafta geleneksel eğitime devam eden dini derslerin ağırlıklı olduğu  mektep ve medreseler, diğer tarafta Batur örneklerine uygun kurulmuş okullar, askeri okullar ve çeşitli meslek okulları vardı. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan ve son dönemlerde sayıları gittikçe artan yabancı okullarda faaliyetteydi.

Askeri okullar zamanın en iyi devlet okulları iyidir. burada eğitim parasız olduğu gibi dersler konu öğretmenler tarafından verilmekte;  akılcı, Vatansever ve olayları objektif yorumlayabilir öğrenciler yetiştirilmekteydi.

Atatürk’ün düşünce yapısını etkileyen ilk kişi Manastır Askeri lisesindeki tarih öğretmeni Mehmet Bey dir. Fransız ihtilalini en iyi şekilde öğretir. bu derslerden etkilenen Atatürk o dönemde yasak olan birçok kitap okur, ufkunu genişletir. Mustafa Kemal Atatürk Dünya Tarihi siyasi  akımlarını öğrenmiş ve kendi ülkesindeki gelişmelerle karşılaştırma imkanı bulmuştur.

Mustafa Kemal 1905 yılında harp akademisini kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra ilk olarak atandı Şam’a gitti. Burada kaldığı sürece arkadaşları ile birlikte Vatan ve Hürriyet cemiyeti’ni kurdu. Bu cemiyetin merkezini bir süre sonra atandığı selanik’e taşıdı. atan ve Hürriyet cemiyeti Kısa bir süre sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşti.

Atatürk, Osmanlı Devleti’nin çöküşünü urdurmayı ilk önceleri siyasi yollarla gerçekleştirebileceği düşünse de İttihat ve Terakki’nin imkansızlıkları nedeniyle parti çalışmalarına son vermiş  ve sadece askere mücadeleyi sürdürmüştür. 2. Meşrutiyet e karşı çıkarılan 31 Mart ayaklanmasını başlamak üzere Selanik’te Hareket Ordusu’nun hazırlanmasında görev almıştır. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusunda Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a gelmiş ve ayaklanmanın bastırılmasında önemli rol oynamıştır. 1910 yılında asgari hep manevralar için Fransa’ya gitmiş ve kısa süre içinde batık hakkındaki düşüncelerini izlenimleri ile pekiştirmiştir. 1911 yılında  nedeniyle İtalyanlar Bir oldu bittiye getirerek Trablusgarp’I işgal edince emperyalizmine karşı koymak amacıyla arkadaşları ile birlikte  gönüllü olarak  Trablusgarp’a  gitmiştir.  Atatürk burada askeri  dehasını göstererek  Libyalıları örgütlemiş Derne ve tobrukta başarılı savunmalar yapmıştır. İtalyanları sahilden çıkarmasına rağmen Balkan Savaşları başlayınca İstanbul’a geri dönmek zorunda kalmıştır.

Balkan savaşları sırasında Gelibolu Mürettep Fırka Komutanlığı yapmış ya bu gönülden sonra 1913 yılında Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanmıştır. Bu görevdeyken Yarbay olmuştur. 1. Dünya Savaşı sırasında; Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde görev yapmış savaş bitince Yıldırım Orduları grup Komutanlığına 1918 yılında atanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başlamıştır.  Bu durum karşısında Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak soluk savaşı başlatmıştır. Türk halkını düşmana karşı birleştirilmiş, başkomutan olarak orduya yönetmiş, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazanmıştır.

229 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım