Hoşgeldiniz  

KPSS Tarih: Mondros Ateşkes Antlaşması!!!

admin | 19 Mart 2017 | Genel, Tarih

Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte Osmanlı Devleti içinde bulunduğu İttifak Devletleri ile birlikte yenilmiş sayılmıştı. Böylece Sadrazam Talat Paşa 8 Ekim 1918 yılında istifa etti ve İttihat ve Terakki partisi yönetimden çekilmiş oldu. Yeni hükümeti Ahmet İzzet Paşa kurdu. İttihat ve Terakkiciler Divan-ı Harp’te yargılanacakları korkusuyla gizlece ülkeden kaçtılar.

O dönemde yayınlanan Wilson ilkeleri ile birlikte yeni hükümet İtilaf devletlerine başvurarak ateşkes yapılmasını istedi. Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Bahriye Nazırı olan Rauf Orbay başkanlığındaki bir heyet ateşkes antlaşmasını imzalamak için görevlendirildi. İngiliz Amiral Calthorpe’nin, İtilaf devletlerini temsil ettiği görüşmeler sonucunda 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre;

İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilecek (7 madde)

Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletlerine bırakılacak,

Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Bitlis illerinde herhangi bir karışıklık çıkması halinde işgal edilebilcek, (24 madde)

Bütün haberleşme ağları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak,

Alman ve Avusturya uyruklu asker ve sivil memurlar en kısa zamanda ülkeden ayrılacak,

Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askerlerin fazlası terhis edilecek, askeri kuvvetin sayısı Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılacak görüşmeler sonucu kararlaştırılacak,

Osmanlı, savaş gemilerini teslim edecek ve Osmanlı limanlarında göz altında tutulacak,

Osmanlı esirleri İtilaf Devletleri’nce tutuklanacak ve savaş suçlusu muamelesi görecek, İtilaf devletleri ve Ermeni esirler serbest bırakılacak,

Tüm askeri malzemelere el konulacak,

Trablusgarp ve Bingazi’deki Türk Subayları İtalya garnizonlarına, Hicaz, Suriye ve Irak’ta bulunan askeri birlikler İtilaflara teslim olacak, ayrıca İran ve Kafkasya’daki Osmanlı birlikleri geri çekilecek ve terhis olacak,

Boğaz istihkamları itilaf devletlerine bırakılacak, Osmanlı sularındaki torpillerin temizlenmesinde İtilaf devletlerine yerlerine gösterecek ve yardımcı olacak,

Ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri dışarı satılmayacak, İtilaf devletlerinin kullanımına verilecek,

İtilaf devletleri bütün liman ve tersanelerden faydalanabilecek,

Denizciliğe, askerliğe ve ticarete ait maddelerin ve malzemelerin tahribi önlenecek,

Toros tünelleri, demir yolları ve deniz işletmeleri İtilaf devletlerine bırakılacaktı.

Anlaşmanın Önemi ve Sonuçlarına Bakıldığında; barış anlaşması niteliğinde olup kayıtsız şartsız teslimiyet içeriyordu. Osmanlı Devleti fiili olarak yok sayılmıştı. Anadolu işgalleri başlamış ve Osmanlı devleti bunu kabul etmişti. Mondros ile başlayan işgaller Anadolu’da Kuvayi Milliye hareketinin doğmasına neden oldu. İtilaf devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak daha önceden yaptıkları gizli paylaşım tasarılarını uygulamaya başladılar. İngiltere tek başına ateşkesi imzalayarak Fransa ve İtalya’ya üstünlük sağlamıştır. Görüşmeler sırasında Yunanistan’ın Anadolu’dan pay alamayacağını söyleyen İngilizler, daha sonra bu sözlerini tutmayarak Yunanistan’ın Anadolu topraklarını işgaline göz yumdu.

630 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım