Hoşgeldiniz  

KPSS tarih: Medeni Kanunu kabulü!!!

admin | 24 Aralık 2017 | Genel, Hukuk, Tarih

Medeni Kanun 17 Şubat 1926 yılında kabul edildi. 1926 yılına kadar yürürlükte olan Mecelle’nin yerine zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek eşitlikçi ve çağdaş yapıda yeni bir kanun hazırlanması gerekiyordu. Yeni bir Medeni kanunun hazırlanması uzun bir zaman alacağından Avrupa’da Türk toplumlarının yapısına uygun bir Medeni Kanunun alınması uygun görüldü. Bu amaçla hukukçulardan oluşan bir komisyon kuruldu. Batılı ülkelerin medeni kanunları incelendi. Türk hukukçular İnceleme sonucunda uygulama kolaylığından ve Türk toplumunun yapısına uygun bulunduğundan İsviçre Medeni Kanunu’nun alınmasına karar verdi.

İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesindeki nedenler; Avrupa’da medeni kanunların en iyisi olması, akla dayanması ve sorunlara pratik çözümler getirmesi, aile hukukunun kadın erkek eşitliğine dayanması, Avrupa Medeni kanunlarının  tümünden yararlanmış olması, demokratik olmasıdır.

7 Şubat 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, İsviçre Medeni Kanunu’nun esas alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Bu kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.

Medeni kanunun getirdiği yenilikler şunlardır; kadınla erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı. Kadınlar her meslekte çalışabilecekti. Ailede eşler arasında eşitlik getirildi. Tek kadınla evlilik esas alındı. Evlenmede kadının da rızası şart koşuldu. Boşanma hakkı kadına da tanındı. Anne ve babaya ailevi yükümlülükler getirildi. Resmi nikah sistemi esas alındı dini nikah isteğe bağlandı. Mirasta ve şahitlikte eşitlik getirildi. Kadına, çocuğun velayetini alma hakkı verildi. Vatandaşlar  din, mezhep, hak ve yükümlülükler bakımından eşit duruma getirildi. Patrikhane ve elçiliklerin azınlık hakları ile ilgili mahkeme kurma yetkisi kaldırıldı. Yabancıların azınlık haklarını bahane ederek iç işlerimize karışmaları önlendi.

1925 yılında açılan Ankara Hukuk Mektebi, 1926 yılında  kabul edilen Medeni Kanunu uygulamak amacıyla hakim ve savcıları yetiştirmeye başlamıştır.

Türk Medeni kanunun kabul edilmesinden sonra toplumun gereksinime uygun olarak sosyal ve ticari alanlarda yeni kanunlar oluşturuldu. bunlar;

Borçlar Kanunu: İsviçre 1926

Türk Ticaret Kanunu:  İtalya 1926,

Türk Ticaret Kanunu:  Almanya 1926,

Ceza Muhakemesi Kanunu: Almanya 1929,

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu: 1926

Deniz Ticareti Kanunu: Almanya 1929,

İcra ve İflas Kanunu: İsviçre 1929,

İdare hukuku: Fransa

241 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım