24 Aralık 2017

KPSS tarih: Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar!!!

KPSS tarih: Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar!!!

Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi iki temele dayanıyordu. Bunlardan Şer’i hukuk kaynağını Kur’an ve hadislerden alıyordu. Örfi hukuk ise töre ve padişah fermanlarına dayanıyordu. Osmanlı Devleti’nde hukuk birliği yoktu. Tanzimat Döneminde, Fransız kanunlarından faydalanarak hukuk alanındaki karışıklık giderilmeye çalışılmıştır. 1840 yılında Ceza Kanunu, 1850 yılında Ticaret kanunu, 1868 yılında Deniz ticaret kanunu çıkarılmış ve 1869 yılında Danıştay kurulmuştur. Ancak Batı tarzında bağımsız mahkemelerin kurulması yargıda ikiliğin ortaya çıkmasına neden olduğundan hukuk birliği daha da zedelendi

XIX. Yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti, İslam hukukuna dayalı olarak Mecelle adı verilen Medeni Kanun hazırladı. Ancak Mecelle, sunni mezhebinin ilkelerine göre hazırlandığı için bazı alanlarda yetersiz kalıyordu.

Bir devlet bütün vatandaşlarına aynı  hukuku uygulanmalıdır. Çünkü hukuk birliği milli birliğin temel ilkelerindendir. Değişik din ve milletlerden meydana gelen Osmanlı Devleti’nde bu özellik yoktu. Yeni Türk devletleri bütün bu yanlışları ortadan kaldırarak daha sistemli ve daha güçlü bir devlet ortaya çıkarmak için hukuk sistemini değiştirmeyi uygun buldu. Çünkü Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için hukuk kurallarının modernleştirilmesi ve hukuk  birliğinin sağlanması gerekiyordu. Bu da din ve mezhep ayrılığı gözetilmeksizin bütün vatandaşlara uygulanabilecek laik hukukun kabul edilmesini zorunlu kılıyordu.

Laik hukuka yönelmenin sebepleri;  hukuk birliğinin olmayışı, eski hukuk sisteminin modern hayatın gereklerine cevap vermemesi, Batı medeniyetlerine katılma isteği, devletin layık bir karakter kazanmasının gerekliliği, Halkın evlenme, boşanma ve miras gibi konularda kendi dini kurallarına uygulaması, modern ceza hukukunun olmayışı, kadın hakları ile ilgili kanunların yetersiz kalması, Yeni Türk Devleti’nin milliyetçilik esasına göre kurulmasıdır.

Atatürk’ün hukuk inkılabının en önemli tarafında hukuk kurallarının  benimsenmesidir. hukukun like olması demek, devletin kanun koyarken din esaslarına uyma zorunluluğu olmaması demektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.