Hoşgeldiniz  

KPSS Tarih: Atatürk inkılaplarının nedenleri ve özellikleri!!!

admin | 24 Aralık 2017 | Genel, Tarih

Atatürk inkılapları kavramsal olarak bakıldığında; inkılap, ıslahat, ihtilal ve çağdaşlaşma unsurlarını taşımaktadır.

İnkılap diğer adıyla değişme: halk hareketi ile mevcut düzenin yıkılması ve yeni bir düzenin kurulmasıdır. İnkılap hareketleri sonucunda çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumların yıkılıp yerine çağdaş ve ileri kurumlar kurulur. İnkılabın; hazırlık, ihtilal ve yeni düzenin kurulması şeklinde üç safhası vardır. İnkılâp ayrıca hukuki bir olaydır.

Islahat: genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek, Osmanlı Devleti’nde gerileme döneminden başlayarak batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarını verilen addır.

İhtilal: bir devletin siyasi, sosyal ve iktisadi yapısının veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kuralları ve kanunlara uymaksızın cebir ve şiddet kullanarak gerçekleştirilen geniş halk hareketidir.

Çağdaşlaşma: toplum için yeni değerler ve kurumlar oluşturmak ve bunu bir yaşam biçimi olarak ortaya koymaktır. Çağdaşlaşma, Atatürk için uygarlık düzeyine çıkmanın en önemli adımını teşkil eder. Diğer bir anlamıyla çağdaşlaşma içinde bulunan zamanın gereklerine uyum sağlamaktır. Çağdaşlaşma gelişmeyi ve değişmeyi temel alır. Çağdaş uygarlığın temelini  akıl, bilim ve teknik oluşturur. Çağdaşlaşma bir batı taklitçiliği olmayıp milli değerleri korumayı ve geliştirmeyi de ön görür. Atatürk “Milletimizin hedefi, milletimizin ülküsü, bütün dünyada tam anlamıyla uygar bir toplum olmaktır.” sözleriyle milletimizin çağdaşlaşmaya verdiği önemi belirtmiştir.

Türk inkılabının nedenleri; ihtiyaçlara binaen Türk halkının çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır. Bunun için; kişi egemenliği yerine Ulusal Egemenlik ve tam bağımsızlığı gerçekleştirmek. Çağdaş ve eşit bir toplum oluşturmak. Ulusal ve Çağdaş yeni kültürel ögeleri oluşturmak ve kültür ikiliğine son vermek. Hukukta ikiliğe son vererek çağdaş, laik, eşitlikçi hukuki düzeni oluşturmak, ulusal bir ekonomik yapı gerçekleştirmektir. Ayrıca döneme bakıldığında; Osmanlı Devleti’ndeki bozukluklar, 20 yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin kesin olarak parçalanma sürecine girmesi, Fransız İhtilali’nin etkileri, Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme çabalarının sonuçsuz kalması, Emperyalizmin 19. yüzyılda yaygınlaşması ve Osmanlı Devleti üzerindeki faaliyetleri inkılapları gerekli kılmıştır.

Türk inkılaplarının özelliklerine bakıldığında; Türk inkılabının teorik ve ideolojik hazırlığı yoktur. Tarihi gelişmeler bu hazırlığa zaman bırakmamıştır. Türk İnkılabı; amaç, hazırlanış ve uygulama yönünden diğer kitaplardan farklıdır. 1789 Fransız ve 1917 Rus inkilaplarından farklı olarak Türk inkılabında, inkilabın hazırlığını yapanlar fikri yönden olgunlaştıranlar ve onu aksiyon alanında başarıya götürenler aynı kişilerdir. Türk inkılabında bağımsızlığı ögesi daha çok ortaya çıkmıştır. Bu inkılap sonucu yeni bir devlet ortaya çıkmıştır. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesidir. Türk İnkılabı; Türkiye’de Doğu kültürü yerine, Batı kültürünü benimsemiş,  milli şuuru ve milliye ruhunu uyandırmıştır. Ayrıca Türkiye’ye modern zihniyete getirmiştir. İnkılapların tümü birbirini tamamlar niteliktedir.  Türk İnkılabı, Emperyalist güçlere karşı gelmenin mümkün olduğunu Dünyaya ilk defa kanıtlamış, tutsak Milletler’e bağımsızlık yolunu açmıştır. İnkılaplarla, Çağdaş kurumları akılcı bir yöntemle değiştirilmiştir. Yapılan inkilaplar da batı tipi kurumlar örnek alınmıştır. İnkılaplarda akılcılık ön plandadır. İnkılaplar halkın ve zamanın ihtiyaçlarından doğmuştur. İnkilaplar belli aşamalarla gerekli şartlar oluşturulduğunda gerçekleştirilmiştir. İkili uygulamalara son verilmiştir.

256 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım