Hoşgeldiniz  

KPSS Coğrafya: Türkiye’de İç Göçler!!!

admin | 23 Aralık 2015 | Coğrafya, Genel

Türkiye iki türlü göç vermektedir. Bunlardan biri iç göç diğeri dış göçtür.

İç göç; ülke içerisinde nüfusun yer değiştirmesine denir. İç göçler kalıcı ve mevsimlik iç göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

En fazla göç veren bölgeler; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesidir.

En fazla göç alan bölgeler; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesidir.

ilere-gore-turkiyenin-goc-rakamlari

Kalıcı Göçler;

Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yere yerleşmesiyle gerçekleşir. Bu göçlerin şu şekilde yoğunlaştığı görülür;

Doğudan-batıya,

Köyden-kentlere,

Küçük kentlerden-büyük kentlere,

İç bölgelerden-kıyı bölgelere,

Tarım kentlerinden-sanayi kentlerine,

Kalıcı iç göçlerin nedenine bakıldığında;

Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal iş gücünün azalması,

İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri,

Kentlerde iş imkanının fazla olması,

Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi,

Tarım alanlarının yetersiz olması ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi,

Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı,

Kırsal kesimde iş imkanlarının kısıtlı olması,

Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler,

Doğal afetler,

Kan davası, evlenme gibi sosyo-ekonomik sebepler gösterilebilir.

Kalıcı iç göçler; Göç çekim merkezlerinin en önemlileri tarım dışı sektörlerin önem kazandığı sanayileşmiş illerdir. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi merkezler daha çok uzak illerden göç alırken; Adana, Antalya, İçel gibi iller daha çok yakın çevrelerinden göç alır. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu en çok göç veren, Marmara Bölgesi ise en fazla göç alan yerdir. Asıl Ege, Adana ve Batı Karadeniz bölümleri diğer göç alan yerlerdendir.

Göç yoluyla nüfus kaybeden bölgeler arasında Karadeniz Bölgesi birinci sıradadır. Çukurova tarımsal iş gücü, Kıyı Ege ve Antalya çevresi ise turizme yönelik olarak yaz dönemlerinde göç alır.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gaziantep yüksek oranda göç alan illerimizdir.

İç göç sanayileşmiş merkezlere doğru kaymaktadır. Göç veren önemli illerimiz; Kars, Tunceli, Siirt, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Sivas, Muş, Artvin, Ağrı, Rize’dir.

 

Mevsimlik İç Göçler; nüfusun kırsal kesimden büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müdde çalışmak üzere göç etmesine mevsimlik göç denir.

Tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde çalışmak amacıyla yer değiştirmesidir. özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nden Çukurova’daki pamuk tarlalarında çalışmak için yapılan göçler, Karadeniz’de fındık toplamak amacıyla yapılan göçlerdir.

Hayvan otlatmak için yapılan yaylacılık faaliyetleri,

Büyükşehirlerdeki inşaatlarda çalışmak için gerçekleştirilen göçler,

Üniversite, lise, dengi okullarda eğitim almak için gerçekleşen göçler,

İş takibi amacıyla yapılan göçler,

Tatil amacıyla yapılan göçler,

goc_556085701248

İç göçler sonuçlarına bakıldığında;  yatırım dengesiz dağılır, ülke genelinde nüfus dağılışında dengesizlik görülür, kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir. Plansız kentleşme görülür, konut sıkıntısı başlar, sanayi tesisleri kent içinde kalır, alt yapı hizmetlerinde yetersizlik olur, kentlerde işsizlik sorunu başlar.

İç göçleri önlemenin yolları; tarımda sulama imkanlarını arttırmak, tarım metodunu geliştirmek, kırsal kesimlerde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek, kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek.

1881 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım