Hoşgeldiniz  

Keriman Halis Ece Kimdir?

admin | 06 Ocak 2022 | Genel, Güzellik ve Bakım, Kadınca

1913-2012 tarihleri arasında yaşamıştır. DÜNYA Güzellik Kraliçesi seçilen ilk Türk kı­zıdır. İstanbul’da doğdu. Tanınmış ithalâtçı tüc­cardan Hâlis Bey in kızıdır. Erkek kardeşi Turgan Ece ise  Galatasaray Kulübü idareciliğini yapmıştır. 1932 yılında açıları yarışmada «Tür­kiye Güzeli» seçildikten sonra Belçika’da yapılan müsabakada «Dünya Güzellik Kraliçesi» Unvanı­nı kazandı. Keriman Hâlis, bugün de «Dünya’nın en güzel büyükannesi olarak tanınmaktadır.

MEDENİ dünyaya ayak uydurma çabasındaki genç Türkiye Cumhuriyeti, Türk kadınına yeni cemi­yet yaşantısı içinde önemli bir yer verirken, Avru­pa’da yaygın bir hâl almış bulunan güzellik müsa­bakaları da bu konuda önemli bir fırsat bilinmişti. Türkiye Cumhuriyeti henüz altı yaşında iken, Büyük Atatürk’ün emir ve direktifleriyle «Cumhuriyet» gazetesi tarafından ilk kez «Türkiye Güzellik Müsaba­kası» tertiplendi.

3 Eylül 1929 günü yapılan ilk güzellik müsaba­kasında, sâbık Balıkhane nazırlarından Mehmet Tevfik Bey’in torunu Feriha Tevfik Hanım ilk «Türkiye Güzeli» seçildi. Bunu, 1930 yılında Mübeccel Nâ­mık ve 1931 yılında da Nâşide Saffet hanımların kazandıkları müsabakalar izledi.

Keriman Hâlis Hanım, 1932 yılında tertiplenen dördüncü müsabakaya katılmıştı. Onu, ailesi ve çev­resi bu müsabakaya katılması için bilhassa teşvik et­mişlerdi. O tarihlerde yapılan müsabakalarda aday­ların büyük ekseriyetini iyi ve tanınmış ailelerin kız­ları teşkil ederdi. Kara kaşlı, kara gözlü, parlak uzun siyah saçlı ve bembeyaz tenli, cidden çok güzel bir kızdı Keriman Hâlis Hanım. Tahsilini Feyziâti (Sonra’ ki adiyle Boğaziçi) Lisesi’nde yapmıştı. «Hızır» yangın söndürme âletlerinin Türkiye mümessili olan Halis Bey kızını bizzat götürüp kaydettirmişti bu müsabakaya.

3 Temmuz 1932 günü İstanbul’da yapılan müsabakada, elliyi aşkın namzet arasında Keriman Hanım, jürinin ittifaka yakın kararıyle «Türkiye Gâzeli» seçildi. Fizikî güzelliğinin yanısıra terbiye­si ve nezaketi ile de bilhassa dikkati çekmişti bu genç ve güzel kız.

Keriman Hâlis Hanım, o ayın sonunda Brüksel’­de yapılacak Dünya Güzellik Müsabakasinın hazır­lıklarına girişti derhal. O güne dek yapılan dünya  güzellik müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden gü­zeller derece alamamışlardı. Avrupai anlamda tipik bir Türk güzeli olan Keriman Hâlis Hanım’ın şansı vardı bu yarışmada.

1932 yılının «Dünya Güzellik Müsabakası», 31 Temmuz günü Brüksel’de yapıldı. 28 milletin gü­zellerinin katıldıkları bu müsabakada jüri, «Türkiye Güzeli» Keriman Hâlis’i «Dünya Güzellik Kraliçesi» seçti. Bütün Belçika ve Avrupa basını jürinin bu ka­rarını ve Türk kızını alkışlarken, Keriman Hâlıs’in «Dünya Güzellik Kraliçesi» seçilmesi bütün Türki­ye’de bir bayram sevinci yaratmıştı.

Güzellik kraliçesi müsabakalarına bilhassa önem veren Büyük Atatürk de bu mutlu sonuçtan büyük bir memnuniyet duymuştu. 3 Ağustos 1932 günü «Cumhuriyet» gazetesine verdiği şu özel demeci ile Türk kızlarına şunları söylemişti:

«Türk ırkının necip güzelliğinin daima mahfuz olduğunu gösteren dünya hakemlerinin bu Türk ço­cuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Fakat Keriman Ece, hepimizin işittiğimiz gibi söylemiştir ki o bütün Türk kızlarının en güzeli olduğu iddia­sında değildir. Bu güzel Türk kızımız, ırkının kendi mevcudiyetinde tabiî olarak tecelli ettirdiği güzelli­ğini dünyaya, dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıt­tırmış olmakla elbette kendini memnun ve bahtiyar addetmekte haklıdır.

Türk milleti, bu güzel çocuğunu şüphesiz sami­miyetle tebrik eder. Cumhuriyet gazetesi bu mese­lede Türk ırkının diğer dünya milletleri içinde müm­taz olan asîl güzelliğini göstermek teşebbüsünü tâkip etmiş ve bunu dünya nazarında muvaffakiyetle intaç eylemiştir. Ondan dolayı bittabi bu vesile ile de takdir ve tebriklerimize hak kazanmıştır.

Şunu da ilâve edeyim ki, Türk ırkının dünya­nın en güzel ırkı olduğunu tarihî olarak bildiğim için, Türk kızlarından birinin Dünya Güzeli intihap edilmiş olmasını çok tabiî buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle şunu da tahattur ettir­meyi (hatırlatmayı) lüzumlu görürüm:

Müftehir olduğumuz (iftihar ettiğimiz) tabiî güzelliğinizi fennî tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyanık bir tekâmülün mütemâdî ta­hakkukunu ihmâl etmeyiniz. Bununla beraber asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde, yüksek fazilette birinciliği tutmaktır.»

Yurda dönüşünde Sirkeci Garında kraliçeler gi­bi karşılanan «Dünya Güzellik Kraliçesi» Keriman Hâlis’ten yukarıdaki demecinde «Keriman Ece» diye bahseden Büyük Atatürk, yurda döndükten sonra kendisine «Ece» soyadını verdi. Kaynak: 100 Ünlü Türk,

12 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım