Hoşgeldiniz  

Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

admin | 21 Ocak 2015 | Eğitim, Genel, Tarih

 

Büyük Hun İmparatorluğu parçalandıktan sonra Asya’nın batı kesiminde oturan Hunlar daha batıya giderek Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki toprakları ele geçirdiler. Bu olay; Hunların Avrupa içlerine kadar ilerlemelerinin başlangıcı oldu. Doğudan gelen baskı ve kuraklık Hunların batı yönünde ilerlemelerini devam ettirdi. Karadeniz’in kuzeyi ve Doğu Avrupa’da yaşayan kavimler (Vandallar, Gepitler, Ostrogotlar, Vizigotlar) Hunların bu ilerlemeleri karşısında tutunamamışlar ya Hun hakimiyetini kabul etmişler ya da Avrupa içlerine göç etmek zorunda kalmışlardır (375).

Avrupalıların barbar adını verdikleri bu Germen kavimlerinin korku ve panik içerisinde birbirlerini batıya doğru itmesi ile birçok topluluğun yer değiştirmesine KAVİMLER GÖÇÜ denir.

Kavimler Göçünün Sonuçları;

Avrupa uzun yıllar karışıklık içinde kalmıştır.

İlk çağ kapanmış, orta çağ başlamıştır.

Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı diye ayrılmıştır. 475 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.

Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Bunların en önemlisi Frank İmparatorluğudur.

Germen kavimleri arasında Hıristiyanlık yayılmış, kilise ve papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur.

Avrupa’daki kavimlerin birbiriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş, bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devletlerin temeli atılmıştır.

Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Türkler Avrupa’da birçok devlet kurmuşlar. (Avrupa Hun İmparatorluğu, Avarlar, Macarlar ve Bulgarlar)

Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pantolon giyilmesi)

Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle edebiyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.

3138 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım