Hukuk

Yabancı Ülkelerde Bulunan Beş Hukuk Fakültesi
Yabancı Ülkelerde Bulunan Beş Hukuk Fakültesi
YABANCI ÜLKELERDE BULUNAN 5 HUKUK FAKÜLTESİ; UCLA UNİVERSİTY, UNİVERSİTY OF CAMBRİDGE, UNİVERSİTY OF OXFORD, YALE UNİVERSİTY, STANFORD UNİVERSİTY GENEL BİR BAKIŞ UCLA HUKUK: YENİLİKÇİLER, ALİMLER, ÖZEL ÖĞRETMELER UCLA Hukuk fakültesi,...
Napoleon’un Taç Giymesi ve Napoleon Yasası!!!
Napoleon’un Taç Giymesi ve Napoleon Yasası!!!
Fransa’da Bonaparte 18 Mayıs l804’te İmparator I . Napoleon olarak kendi kendisine taç giydirdi. Desteklediği Fransız hukukunun revizyondan geçirilmiş hali olan Napoleon Kanunu 21 Mart l804’te yürürlüğe girdi. Napoleon çağının...
KPSS Tarih: 1982 anayasasının özellikleri!!!
KPSS Tarih: 1982 anayasasının özellikleri!!!
12 Eylül 1980 yılında Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin iç savaşın eşeğini gelmesi nedeniyle ülke yönetimine el koyması sonucunda 1982 Anayasası hazırlanmıştır. 1982 Anayasası, cumhurbaşkanının yetkileri, yargı bağımsızlığı, askeri otoritenin yetkisi gibi...
KPSS Tarih: 1961 Anayasası’nın temel özellikleri nelerdir?
KPSS Tarih: 1961 Anayasası’nın temel özellikleri nelerdir?
  27 Mayıs 1960 hareketiyle 1924 Anayasası’nın bazı hükümleri yürürlükten kaldırıldı. yeni bir anayasa hazırlama çalışmalarına geçildi. temsilciler kurulu oluşturuldu. bu Kural’ın milli birlik komitesi ile birlikte Kuyucu melikzade altında...
Kuzeybatı Kanunu Ne Zaman Yapıldı?
Kuzeybatı Kanunu Ne Zaman Yapıldı?
Birleşik Devletler’de, Konfederasyon Maddeleri’ne göre geçerliliğini sürdüren Kongre, 13 Temmuz 1787’de Kuzeybatı Kanunu çıkardı. Bu kanun Kuzeybatı’yı (Ohio Nehri ile Büyük Göller arasındaki bölge) her biri eski eyaletlerin haklarına ve ayrıcalıklarına sahip üç ile beş arasında eyalete...
KPSS tarih: 1924 Anayasası!!!
KPSS tarih: 1924 Anayasası!!!
1921 Anayasası olağanüstü dönemde hazırlanmış, olağanüstü koşulları kapsayan bir anayasaydı. Kurtuluş Savaşı sonrası ve yeni devletin örgütlenmesinin getirdiği sorunlar yeni ve daha kapsamlı bir anayasayı gerekli kılıyordu. Türkiye Büyük Millet...
KPSS tarih:  1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye)
KPSS tarih:  1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye)
Osmanlıların hazırladığı anayasa yani Kanuni Esasiye etkinliğini kaybedince ve Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın istekline cevap veremeyince Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasa kabul etti. Kurtuluş Savaşı yıllarında tüm çalışmaların...
KPSS tarih: Kanuni Esasi!!!
KPSS tarih: Kanuni Esasi!!!
Kanuni Esasi 1876 yılında hazırlandı. Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra Genç Osmanlılar yani Jön Türkler öncülüğünde yapılan çalışmalar 2. Abdülhamit’in hükümdar olması ile sonuçlanmıştır. ikinci Abdülhamit,  Kanuni Esasiye ilan ettikten sonra...
KPSS tarih: Yeni Türk Devleti’nin Anayasaları!!!
KPSS tarih: Yeni Türk Devleti’nin Anayasaları!!!
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan hukuksal çalışmalar On dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren bazı siyasi ve hukuksal değişikliklere başvurmuştur. Bir süre sonra bu alandaki değişiklikler yaygınlaşmıştır. 1808 yılında kabul edilen Senedi...
KPSS Tarih: Cumhuriyet Dönemi Türk kadını!!!
KPSS Tarih: Cumhuriyet Dönemi Türk kadını!!!
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Devlet yönetiminde, Hakanların yanında Hatun adı verilen eşlerde söz sahibiydi. Kadınlar ata binip ok atar, güreş gibi ağır...
KPSS tarih: Medeni Kanunu kabulü!!!
KPSS tarih: Medeni Kanunu kabulü!!!
Medeni Kanun 17 Şubat 1926 yılında kabul edildi. 1926 yılına kadar yürürlükte olan Mecelle’nin yerine zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek eşitlikçi ve çağdaş yapıda yeni bir kanun hazırlanması gerekiyordu. Yeni bir Medeni...
İngiltere’de Pul Kanunu Neden Çıkarıldı?
İngiltere’de Pul Kanunu Neden Çıkarıldı?
Yedi Yıl Savaşı İngilizlere tonla borcu olan bir hazine bırakmıştı. İngiliz halkından alınan vergiler zaten Avrupa’nın en yüksek vergileriydi ve yeni gelirler gerekiyordu. İngiliz hükümeti bunun üzerine çözünü Fransız tehlikesinin uzaklaştırılmasından en fazla yarar gören Kuzey Amerika’daki...
Sonraki Sayfa »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.