Din

Allah c.c. 99 İsminin Faziletleri ve Anlamları Nelerdir? Hangi Sorunlarda Okunur?
Allah c.c. 99 İsminin Faziletleri ve Anlamları Nelerdir? Hangi Sorunlarda Okunur?
1 – ALLÂH : Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir. Allah Cenabı Hakk’ın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı...
Allahın 99 İsminden El-Kabid’in Anlamı ve Faziletleri nelerdir?
Allahın 99 İsminden El-Kabid’in Anlamı ve Faziletleri nelerdir?
El-Kabid: Sıkan, Daraltan yani Ruhları kabzeden, canalan, sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren anlamına gelir. “… Ancak O”na döndürüleceksiniz.” (Bakara, 245) Kullarına kudretiyle ve iradesiyle muamele ederek maddi ve manevi...
Üniteryalizm Nedir?
Üniteryalizm Nedir?
Üniteryalizm; hristiyanlık tarihinde yer alan bir mezhep türüdür. Tarihler 1819 yılını gösterdiğinde Kurucusu  Amerikalı Rahip William Ellery Channing (1780-1842) teslis doktrinini yani Hıristiyan dininde “Tanrının üç ayrı kişiden oluştuğuna inanma”...
Metodislik Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?
Metodislik Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?
Metodisliğin ortaya çıkışına bakıldığında; İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi öğrenci olan John Wesley (1703- ı791) dua için kendisiyle aynı görüşteki öğrencileri Pazar günleri buluşmak üzere toplamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Böylece l729 yılında Metodistlik başlamış oldu....
1600 Yıllara Kadar Hıristiyan Aleminde Bilim ve Din!!!
1600 Yıllara Kadar Hıristiyan Aleminde Bilim ve Din!!!
Galileo uzun bir süreden beri Kopernik’in güneş merkezli gezegen sistemi düşüncesini kabul etmişti, fakat bunu açıkça söylemekten çekiniyordu; çünkü İtalya’da Papalık güçlüydü ve zamanın Katolik doktrininde dünya merkezli evren tek izin verilen astronomik görüştü. 1623’te VIII....
Allah’ın 99 İsminin Faziletleri ve Yararları!!!
Allah’ın 99 İsminin Faziletleri ve Yararları!!!
Allah c.c 99 isminin her birinin çeşitli anlamları olmakla birlikte bir çok hususta biz insanoğluna günlük zikirlerimizde yararları bulunmaktadır. Gönül ferahlığı,  kaygıdan uzaklaşma, korkulardan arınma, güven duygusu, huzur, mutluluk, kötü...
Hacı Bayramı Veli Kimdir?
Hacı Bayramı Veli Kimdir?
1352-1436 yılları arasında yaşamıştır. Türk mutasavvıfı ve ünlü Bayramiye tari­katının kurucusudur. Ankara’nın Solfasol köyün­de doğdu. Babası Koyunluca Ahmet Efendi’ydi. Çok iyi öğrenim gören Hacı Bayram Velî’nin yetiştirdiği bilginler arasında, Fatih...
Yenitaş Çağında Sihirsel Düşünüşten Dinsel Düşünüşe Geçiş!!!
Yenitaş Çağında Sihirsel Düşünüşten Dinsel Düşünüşe Geçiş!!!
Yenitaş çağının çiftçi topluluklarında geçim biçimine uygun olarak, dinsel düşünüşün öğeleri bir bir oluşmaktadır. Ancak tam anlamıyla dinsel düşünüş daha ortaya çıkmamıştır. Bir yandan önemini gittikçe yitirerek de olsa, sihirsel düşünüş...
İlkel Topluluk Dönemlerinde İnsanlık Tarihi!!!
İlkel Topluluk Dönemlerinde İnsanlık Tarihi!!!
İlkel topluluk dönemlerinde insanlık tarihi: Kitabı Mukaddes’te Adem’in yaratılışından İsa’ya kadar gelip geçen peygamberlerin kaç yüzer yıl yaşadıkları ve kaç yaşlarında çocuk edindikleri anlatılmıştır. Bunlara dayanarak yaptığı titiz hesaplamalarla,  James...
Payanda Nedir? Ne Zaman Keşfedilmiştir?
Payanda Nedir? Ne Zaman Keşfedilmiştir?
Kalın duvarlar olmadan yüksek binalar inşaa edemen Romalı mimarlar, çatılarda kullandığı taşlar nedeniyle ağırlığın fazla olması duvarların kalın olmasına neden olmuştur. Ayrıca çatı ağırlığı nedeniyle birkaç dar pencereden fazlası konulamıyordu....
Tarih: MÖ 1375 Yıllarında Tektanrıcılık!!!
Tarih: MÖ 1375 Yıllarında Tektanrıcılık!!!
Bu ödenenim en önemli olaylarından biri MÖ 1470 yıllında volkanik patlama ile Girit’in kuzeyindeki Thera Adası’nın harap olmasıdır. Patlamayla Girit adası harap oldu ve on beş yüzyıllık uygarlık ortadan kalktı....
Skolastik Nedir? Düşünce Adamları Kimlerdir?
Skolastik Nedir? Düşünce Adamları Kimlerdir?
  Skolastik kelime anlamıyla felsefe ve tanrıbilim bakımından Avrupa okularında 9 ile 16 yüzyıllar kullanılan öğrenim türünü kapsar. Asolan Hıristiyanlığa sıkı sıkı bağlı olmak ve akıl ile kutsal yazılarda yer...
Sonraki Sayfa »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.