06 Mart 2016

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi!!

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi!!

Osmanlı İmparatorluğunun en parlak dönemlerinden biridir. 1520 ile 1566 yılları arasında saltanat sürmüştür. Yavuz döneminden Kanuni dönemine iyi bir ordu, tecrübeli devlet adamları ve dolu bir hazine kalmıştı. Erkek kardeşi olmadığı için taht kavgaları olmamış ancak iç isyanlar yaşanmıştır. Bu isyanlar;

Anadolu isyanları: ekonomik ve dini nedenlerden dolayı başlayan bu ayaklanmalar kısa süre içinde bastırıldı. Baba Zünnun ve Kalender Çelebi isyanı olarak bilinirler.

Kanuni-Sultan-Süleyman-3

Mısır isyanları: Memluk devletini yeniden kurmak isteyen Canberdi Gazali’nin ayaklanması ile sadrazamlık makamı kendisine verilmediği için Vezir Ahmet Paşanın çıkardığı ayaklanmadır. Canberdi Gazali ayaklanması Vali Hayıba, Ahmet Paşa ayaklanması ise Sadrazam İbrahim Paşa tarafından bastırıldı. Canberdi gazali ayaklanması fethedilen yerlerdeki eski yöneticilerin aynı yerde vali olarak bırakılması geleneğini sona erdirdi.

Bu dönemde; Batı’da ilk savaş Macarlarla yapıldı. İlişkilerin bozulmasından Macarların Balkan uluslarını kışkırtması, Haçlı seferlerine katılması, vergi ödememesi ve Macar kralına gönderilen Osmanlı elçilerinin öldürülmesi etkili oldu. Belirtilen bu nedenlerden dolayı 1521 yılında Macar seferi düzenlenerek Belgrad alındı.

kanuni-sultan-suleyman

Mohaç Meydan Savaşı: 1526 yılında yapıldı. Belgrat’ın alınması, Alman imparatoru Şarken’in, Fransız kralı Fransuva’yı esir alması ve Fransuva’nın Kanuni’den yardım istemesi ile bu savaş yapıldı. İki saatte kazanılan bu zafer ile Macaristan, Osmanlı’ya bağlandı. Macaristan’a özerklik verilerk buraya Jan Zapoya Yanoş atandı. Fransız kralı esaretten kurtarıldı. Osmanlı Avusturya ile sınır komşusu oldu ve Osmanlı Orta Avrupa’yı himaye altına aldı.

I Viyana Kuşatması: 1529 yılında gerçekleşti. Macaristan’ın Yanoş’un krallığını tanıması ve Kanuni’nin Şalken’in Avrupa’daki üstünlüğüne son vermek istemesi neticesinde yapıldı. Kuşatma toplarının götürülmemesi ve kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Alman Graz Seferi: 1533 yılında gerçekleşti. Macar Krallığı’ndan vazgeçmeyen Avusturya kralı Ferdinand, Budin’i tekrar işgal edince Kanuni bu meseleyi kökten temizlemek için Almanya üzerine yürüdü. Kanuni karşısına yine Ferdinand ve Şarlken çıkamadı. 1533 yılında Avusturya’nın isteği ile İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Ferdinand, Macar iç işlerine karışmayacak, Yanoşu tanıyacak, Avsurturya yıllık 30 bin düka altın vergi ödeyecek, Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamına den sayılacak e antlaşma süresi Avusturya’ya bırakılacaktır.

Avrupa ve Anadolu , Hacı Ebul Hasan

Macar kralı Yanoş’un ölümü üzerine Avusturya, Macaristan’ı işgal edince Macaristan Budin Beylerbeyliği, Erdel beyliği ve Kuzey Macaristan olarak üçe ayrıldı. Zigetvar, Kanuninin son seferidir.

İran ile ilişkiler; Safevilerin Doğu’da Osmanlı topraklarına müdahale etmesi ve Avusturya ile işbirliği yapması üzerine Kanuni İran üzerine 3 sefer düzenledi.

I İran Seferi: 1534 yılında gerçekleti. Irakeyn olarak anılır. Kanuni Tebriz’e kadar gitti. Kanuni’ye bundan dolayı Bağdat Fatihi denir.

II İran seferi: 1548 yılında gerçekleşti. İran’ın Van, Bitlis’i işgal etmesi üzerine düzenlenen seferdir.

III İran seferi: 1553 yılında gerçekleşti. Kuzeyden Karabağ ve Nahçivan alındı. Tahmasb üç seferde de Kanuni karşısına çıkmadı. İran antlaşma istedi. Yapılan Amasya Antlaşması’na göre Karabağ, Revan, Nahçivan, Tebriz, Bağdat ve Doğu Anadolu Osmanlı’ya verildi. Amasya Antlaşması İran ile yapılan ilk resmi anlaşmadır. Bu antlaşma Osmanlı Basra Körfezi’ne ulaşarak Hint Okyanusu ile bağlantı kurdu.

1-viyanakusatmasi

Fransa ile ilişkiler: Osmanlı Akdeniz’in canlılığını korumak ve Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla Fransa’nın isteği üzerine bu ülke ile 1535 yılında bir anlaşma imzaladı. Buna göre;

Fransızlar, İstanbul’da bir elçi bulundurabilecekler,

Fransızlar Osmanlı karasularında serbestçe ticaret yapabilecekler,

Fransa Kudüs kiliselerini denetleyecek,

Fransız tüccarların davalarına kendi yargıçları bakacak,

Aynı haklardan Osmanlılarda yararnabilecek,

Anlaşma; bu anlaşmayı imzalayan hükümdarın hayatı süresince geçerli olacaktı.

Denizlerdeki Durum: Anadolu kıyılarına yakın olması ve Akdeniz ticaretini engellemesinden dolayı 1522 yılında Rodos adası alındı. Ege denizi Osmanlı denetimine geçti.

1533 yılında Hızır ve Oruç reis sayesinde Cezayir Osmanlı himayesine girdi. Osmanlı’nın Ege’de Venedik kalelerini alması, İtalya ve İspanya kıyılarına varması, Osmanlı’nın Akdeniz’de genişlemesi ve Papa II Paul’un çağırı ile Preveze Deniz savaşı 1538 yılında yapıldı. Cenevizli Andrea Dorya komutasındaki Haçlı donanması Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu savaş ile Akdeniz Türk gölü haline geldi. Venedikliler savaş tazminatı ödedi. Bu savaş Osmanlı tarihindeki en büyük deniz savaşıdır.

amasya-anlaşması

Trablusgarp 1551 Turgut Reis tarafından alındı. Cerbe Deniz Savaşı’nda Haçlı donanması Turgut Reis tarafından 1560 yılında mağlup edildi. Trablusgarp’ın güvenliği sağlandı. Osmanlı Devleti’nin Preveze’den sonra kazandığı en büyük deniz savaşıdır.

Hint Deniz Seferinin Nedenleri; Portekizlilerin, Müslüman tüccarların ticaretine engel olması, Portekizlilerin Basra Körfezi ve Kızıldeniz de hakim olma çabası, Hindistan’daki Gücerat Hükümdarının Kanuni’den yardım istemesi, Kanuni’nin Baharat Yolu’nun güvenliğini sağlamak istemesi,

Kanuni’nin isteği üzerine Hindistan’a dört sefer düzenlendi. Bu seferler genellikle Osmanlının başarıszlığı ile sonuçlandı. Bunun nedeni seferlere gereken önemin verilmemesi, Osmanlı gemilerinin okyanuslara dayanıklı olmaması, Hindistan’daki Müslüman devletlerin Osmanlıya gereken yardımı yapmamasıdır.

Sonuç olarak; Aden, Yemen, Sudan sahilleri ve Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlıya katıldı. Arap Yarımadası tamamen Osmanlı denetimine geçti. Kızıldeniz ve Basra körfezi Osmanlı denetimine geçti. Portekiz’in Hindistan faaliyetleri engellendi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.