Hoşgeldiniz  

Hayvanlar Alemi: Çiftparmaklılar Sınıfı!

admin | 07 Nisan 2018 | Genel, Hayvanlar Alemi

Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının etenliler altsınıfının toynaklılar üst takımının bir takımıdır. Latince adı Artiodactyla’dır. ön ve arka ayakları 2 ya da dört parmaklı olan en geniş memeli takımıdır. genellikle 3 ve 4 parmakları vardır. parmak uçlarındaki toynaklarının dış görünüşü tırnak ya da çengele benzer. bu toynaklar bacaklara ve bütün vücuda destek olur. Çiftparmakların bir kısmı yalnız parmaklarına, bir kısmı ise tabanlarına basarak yürürler.

Çift parmaklılar ile tek parmaklılar arasındaki fark, çiftparmaklarda vücut ağırlığının ortadaki iki parmağı eşit olarak bölünmesi, tek parmaklılarda ise tek parmak tarafından taşınmasıdır. Çiftparmaklarda ağırlığı taşıyan parmaklar ortadaki üçüncü ve dördüncü parmak vardır. bazı türlerde 2. ve 5. parmaklar da bulunmakla birlikte bunlar da çok küçüktür ve genellikle yere değmezler. Yan parmakları adı verilen bu parmaklar, yokuş çıkarken hayvanlara yardımcı olurlar. Çiftparmakların baş parmakları bütünüyle körelmiştir. hiçbir çift parmaklı koşucu değildir. ağır gövdeli bazı hayvanların çok büyük olan arka toynakları vücutlarını kolaylık ve taşır. Çiftparmaklardan olan hipopotamgillerle, tek parmaklılardan olan gergedangiller Evim sonucu koşma özelliklerini getirmişlerdir. Her iki familyada da gövdeye taşımak için güçlü arka ayakları oluşmuştur. Ayrıca düşmanlarından kaçmaları güç olduğundan saldırılardan korunmak için vücutları kalın bir deri ile kaplanmıştır.

Çift parmakların Önkol ve kaval kemikleri ortadan kalkmış, bacak daha kuvvetlenmiştir. döner kemik, kol kemiğinden, kaval kemiği ise kalça kemiğinden daha fazla uzamıştır. Kol kemiği ve kalça kemiğinin büyük bölümü, gövde derisinin altına girmiştir. ayak ve bacağın hareketli bölümleri döner kemik ve kaval kemikleri ile başlar. kaval kemiği ile birleşen Aşık kemiği çok ilginç bir biçim almıştır, üstü yuvarlak, altı girintilidir. tek parmaklı ise bu kemiğin üst girintili ve altı düzdür.

Çiftparmakların dişleri ot yiyecek biçimde gelişmiştir. köpek dişleri, Sert maddeleri parçalayacak kadar keskindir, üst bölümler sert bir zarla kaplıdır. üstteki kesici dişler ortadan kalkmış, Böylece alt köpek dişleri ile diğer dişler arasında bir açıklık oluşmuştur.

Çift parmakların erkeklik organları esnek tellerden oluşmuştur ve sürtünmeyi gerektirmez. Bu nedenle çiftleşme sadece 2 saniye sürer.

Çift parmaklar, Geviş getirenler yani Ruminantia ve Geviş getirmeyenler yani Nanruminantia diye 2 alt takıma ayrılırlar. Geviş getirenler alt takımının cüce geyikler yani Tragulina, topuk tabanlılar yani Tylopoda, sığır ve davarlar yani Pecora olmak üzere 3 üst familyası vardır. Geviş getirenler alt takımına giren hayvanların mideleri 4 odalıdır. Bu odacıklar İşkembe, börkenek, kırkbayır ve şirden adını alır. Geviş getirenler bitkisel besinlerle beslenirler ve besinlerini yarısı ve olarak yatarlar. önce işkembeye gelen besinler, börkeneğe geçer ve orada yumuşatılır. daha sonra hayvan dinlenirken bu besine ağzına geri çıkarır. iyice çiğnenen besinler yeniden yutularak kırkbayıra gelir. Oradan şirdene geçen besinler iyice sindirilmiş olur. bu sindirim biçimini Geviş getirme adı verilir. Geviş getirmeyenler at takımındaki hayvanların mideleri basit yapılıdır. Domuzgiller yani Suidae, hipopotamgiller yani Hippopotamidae, pekarigiller yani Tayassuidae familyaları bu alt takıma girerler.

Kaynak: Hayvanlar Ansiklopedisi,

175 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım