29 Temmuz 2015

Boşanma Davalarında Tedbir Nafakası!!

Boşanma Davalarında Tedbir Nafakası!!

 

Tedbir nafakası, Boşanma öncesinde veya dava sırasında eş ve reşit olmayan çocuklar yararına hükmedilecek nafakadır.   Tedbir nafakası, boşanma davası öncesinde ayrı bir dava olarak açılabileceği gibi açılmış bir boşanma davasında da talep edilebilir. Hakim tarafından re’sen tedbir nafakasına karar verilebileceği gibi dava dilekçesinde talep edilmemiş olsa da davanın her hangi bir aşamasında istenebilir. Boşanma davası öncesinde tedbir nafakası açılması ve tedbir nafakasına hükmedilebilmesi için kadının ayrı yaşamakta haklı olduğunu her türlü delille ispat etmesi gerekir.(kocasının dövdüğü, ağır ihmali, başka kadınla ilişkisi olduğu gibi.)   Hükmedilecek olan tedbir nafakası, miktar itibariyle tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır.   Tedbir nafakasının başlangıç tarihi, dava tarihidir. Tedbir nafakası için faize hükmedilemez.  Tedbir nafakası Türk parası üzerinden hükmedilmelidir. Talep yabancı para dahi olsa hüküm TL üzerinden o günkü kur dikkate alınarak verilmelidir. Ancak tarafların tedbir nafakasına yabancı para cinsinden ödenmesi konusunda anlaşmış olmaları halinde mahkeme tedbir nafakasını yabancı para cinsinden hükme bağlayabilir. Tedbir nafakasından sonra boşanma davasının açılması halinde ise her iki dosya birleştirilebilir. Kocanın bakım borcu, çalışamayacak kadar hasta ve sakat olması hariç, işsiz olması hali dahil, tedbir nafakasına hükmedilmesine engel teşkil etmez. Tedbir nafakası ölümle sona erer ve hiçbir şekilde mirasçılara geçmez. Tedbir nafakasının gerekli şartların oluşması halinde, arttırılması ya da tenzili mümkündür. Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana dek geçerlidir.

Tedbir nafakasında görevli ve yetkili mahkeme;  4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığının 13.03.2003 tarih ve 97 sayılı ve 8.7.2003 tarih 331 sayılı kararlara göre aile mahkemeleri kurulan yerlerde aile mahkemeleri, aile mahkemeleri kurulmayan yerlerde davaya bakmakla Asliye Hukuk mahkemeleri görevlidir.  Evlilik birliğinin korunmasına yönelik tedbirler konusunda yetkili mahkeme, eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.  Eşlerin yerleşim yerleri birbirinden farklı ve her ikisi de tedbir alınması talebinde bulunmuş ise, yetkili mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir. Tedbirlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, önlem kararını veren mahkemedir. Ancak, her iki eşin de yerleşim yeri değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesidir.

Tedbir nafakasının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar;  Hükmedilecek nafaka, tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır. Nafakanın başlangıç tarihi, dava tarihidir. Nafaka, ölüm ile sona erer, mirasçılara intikali söz konusu değildir. Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir.  Söz konusu davada kadın tamamen kusurlu dahi olsa hâkim, kocanın bakım yükümlülüğü devam ettiğinden çocuk ve kadın lehine, eş ve çocukların ihtiyaçlarını dikkate alarak uygun miktarda tedbir nafakası takdir eder.  Kadınının geliri yüksek olsa dahi evlilik birliğinin devamı süresince iş ve çocukların infak ve iaşesi kocaya ait olduğundan dava tarihinden boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar tedbir nafakasına hükmolunur. Ancak, akıl hastası olan, çalışamayan ve serveti, mal varlığı, geliri olmayan koca ile asker olan şahsi malı, servetsi, mal varlığı olmayan koca tedbir nafakası ile sorumlu tutulamaz. Tedbir nafakası boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir.

Boşanma süresince talep edilen Tedbir Nafakası:  Medeni Kanun’un 169. maddesine göre: ‘’Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.’’    Buna göre, boşanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama ve nafaka isteme hakkı doğar. Boşanma davasına bakan hâkim, davanın devamı süresince talep olmasa da kanunun öngördüğü üzere kadının barınmasına, bakımına, çocukların muhafazasına yönelik tedbirleri almak zorundadır.    Eş, tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte ya da yargılamanın her aşamasında kendisi ve çocukları için isteyebilir. Boşanma davasıyla eşler bakımından ayrı yaşama hakkı doğduğundan boşanma davası süresince tedbir nafakası talebinde bulunabilmek için talepte bulunan eş, boşanma davası öncesinde açılan tedbir nafakası davasında olduğu üzere ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorunda değildir.   Kısacası, tedbir nafakası boşanma sırasında boşanma isteğinin kesinleşmesine kadarki sürede zor durumda kalan eşe re’sen veya talep doğrultusunda boşanma tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere verilen nafakadır.

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.