Hoşgeldiniz  

Allah’ın 99 İsminin Faziletleri ve Yararları!!!

admin | 27 Haziran 2017 | Din, Genel

Allah c.c 99 isminin her birinin çeşitli anlamları olmakla birlikte bir çok hususta biz insanoğluna günlük zikirlerimizde yararları bulunmaktadır. Gönül ferahlığı,  kaygıdan uzaklaşma, korkulardan arınma, güven duygusu, huzur, mutluluk, kötü düşüncelerden arınma vs gibi günlük hayatımızda bizi etkileyen durumları daha rahat aşmamızı sağladığı gibi itikatımızın artmasını ve Rahman’a biraz daha yaklaşmamızı sağlar.

Hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak birçok problem yaşadığımız şu günlerde Allah c.c. 99 ismi bizi hem maddi hem de manevi olarak rahatlacaktır. Çektiğiniz zikirlerin kabul olması, huzur ve mutluluğa ulaşmanız dileğiyle!!!

Günlük hayatta Allahın 99 İsmi kaç kere, ne için zikredilir?

Allahın 99 İsmi

Zikir adedi

Niçin Okunur?

Allah (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması
Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm (258) Maddî ve manevî rızka nail olmak
Es-Selâm (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
El-Mü’min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek
El-Kebîr (232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak
El-Hafîz (998) Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb (80) Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb (312) Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb (55-3.025) Duaların kabul olunması
El-Vâsi’ (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için
El-Hakîm (78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd (57-3.249) İzzet ve şerefin artması
El-Bâis (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
Eş-Şehîd (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl (66) Allah’tan her türlü yardım görmek
El-Kavî (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn (500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah’ın yardımını istemek
El-Hamîd (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî (148) Zekânın kuvvetli olması
El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm (156) Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
El-Vâhid/El-Ehad (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması
Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek
El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim (184) Daima yükselmek
El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
El-Evvel (37) Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir (801) Ömrün uzun olması
Ez Zâhir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Müteâlî (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması
El-Vâlî (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb (409) Tövbelerin kabul olması
El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü’l-Mülk (212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (1.100) İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi (114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganî (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni’ (161) Kaza ve belalardan emin olmak
Ed-Dârr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
En-Nâfi’ (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En-Nûr (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
El-Bedî (86) Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için
El-Bâkî (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak
Er-Reşîd (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak
El-Melik (90) Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak
El-Kuddûs (170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek
El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek
El-Cebbâr (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak
El-Bâri (214) İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb (14) Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek
Er-Rezzâk (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek
El-Fettâh (489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim (150) İlim zenginliği için
El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Kâbid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Bâsit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi’ (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek
Es-Semi’ (180) Duaların kabul olması
El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması
El-Habîr (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi
El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr (1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak
Eş-Şekûr (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için
El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması
697 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım