Hoşgeldiniz  

Ünlü Türk ya da Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir? Bilime Katkıları Nelerdir?

admin | 28 Mayıs 2014 | Eğitim, Genel, Tarih

Ünlü Türk ya da Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir? Bilime Katkıları Nelerdir?

Ahmed Bin Musa: Astronomi üzerine çalıştı, mekanikçidir. Sistem mühendisliğinin öncüsüdür.

Akşemseddin: Pasteur’den önce mikrobu bulan bilim adamıdır. Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır.

Ali Bin Abbas: İlk kanser ameliyatını yapan bilim adamıdır. Cerrahi müdahalelerde uzmandı. Kılcal damar sistemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır.

Ali Bin İsa: İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren bilim adamıdır.

Ali Bin Rıdvan: Batıya tedavi yöntemlerini öğreten bilim adamıdır.

Ali Kuşçu: Astronomi ve matematik bilginidir.

Ammar: Kendine has biçimde ilk katarak ameliyatını yapan bilim adamıdır.

Abdüsselam: İlk Nobel ödülü olan Fizik bilginidir.

Battani: Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk kişi.

Beyruni: Dünyanın döndüğünü bulan ilk bilim adamıdır. Amerika’nın ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamıdır. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi alanında eserler yazmıştır.

Bitruci: Kopernik’e öncülük eden astronomi bilim adamıdır.

Cabir Bin Eflah: Çubuklu güneş saatini buldu. Astronomi ve matematik bilginidir.

Cabir Bin Hayyar. Kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini 1200 yıl önce söylemiştir.

Cahiz: Zooloji ilminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden Amonyak elde etmiştir.

Cezeri: İlk sistem mühendisi, ilk sibernetikçi ve elektronikçidir. Bilgisayarın babası olarak da kabul edilir.

Demiri: Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan bilim adamıdır. Hayatül Hayvan isimli kitabı yazmıştır.

Dinaveri: Botanikçi ve astronomdur.

Ebu Kamil Suca: Matematik alanında alimdir.

Ebu’l Fida: Tarih ve coğrafya alanında alimdir.

Ebu’l Vefa: Matematik ve Astronomi alimidir. Tanjant, kotanjant gibi terimleri kazandıran matematik alimidir.

Ebu Maşer: Med-cezir olayını ilk keşfeden alimdir.

Evliya Çelebi: Büyük Türk seyyahıdır. Seyahatname’nin yazarıdır.

Farabi: Sesi fiziki yönden ele alan ve inceleyip açıklayan ilk bilgindir.

Fergani: Ekliptik meyli ilk defa tespit eden astronomi alimidir.

Gıyasüddin Cemşid: Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini buldu. Cebir ve astronomi alimidir

Harizmi: İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten alimdir. Cebiri sistemleştirdi, rakamları Avrupa’ya öğretti.

Hasan Bin Musa: Dünyanın çevresini ölçen bilim adamıdır.

Hazini: Yerçekimi ve terazilerle ilgili açıklamalarda bulunan bilim adamıdır.

Hazerfen Ahmed Çelebi: Havadan uçun ilk Türk planör.

Huneyn Bin İshak: Göz doktorlarına öncülük etti.

İbni Baytar: Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

İbni Cessar: Cüzzam hastalığının sebebi ve tedavileri konusunda 900 sene önce açıklama yapan doktordur.

İbni Fazıl: İlk kağıt fabrikasını kuran vezirdir.

İbni Firnas: Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren bilim adamıdır.

İbni Haldun:  Sosyolojiyi kuran alimdir. Tarih felsefesinin öncüsüdür.

İbni Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve ilmini açıklayan doktordur.

İbni Heysem: Optik ilminin kurucusu, fizik alanında uzman, göz ve görme sistemlerine açıklık getiren alimdir.

İbni Karaka: torna tezgahını yapan alimdir.

İbni Macit: Denizci ve coğrafyacıdır.

İbni Rüşd: Doktor, astronom ve matematikçidir.

İbni Sina: Dahi doktor. İlaç bilimi ustası, küçük organizmalar, dıştan teşhis koyma, botanik ve zooloji alanları ile fizik ve jeoloji alanlarıyla ilgilendi.

İbni Türk: Cebirin temeli atan alimdir.

İbni Yunus: Sarkacı Galileo’dan önce bulmuştur.

İbnünnefis: Küçük kan dolaşımını bulan alimdir.

İbrahim Efendi: Osmanlı’da ilk denizaltını yapan mühendistir.

İbrahim Hakkı: Sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamıdır. En büyük eseri Marifetname’dir.

İdrisi: 7 asır önce bugünkü dünya haritasına çok benzeyen haritayı çizmiştir.

İyvanü-s Safa: Astronomi, coğrafya, musiki, ahlak, felsefe kitapları yazmıştır.

İstahri: Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgindir.

Kadızade Rumi: Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur. Matematik ve astronomi bilginidir.

Kambur Vesim: Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfetti.

Katip Çelebi: Coğrafyacı ve bilim adamıdır.

Kindi: Optik ile ilgili eserlere kaynak olan bilgindir. Felsefe ve matematik alanında alimdir.

Kurşunoğlu Behram: Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan alimdir. Halen Amerika’da Florida Üniversitesinde teorik fizik merkezinin başkanlığını yürütmektedir.

Lagari Hasan Çelebi: Osmanlıda ilk füze ile uçan bilim adamıdır.

Mağribi: Matematikçidir. Eseri olan Tuhfetü’l Ada adlı kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar geliştirmiştir.

Mes’udi: Tarihçi ve coğrafya alimidir. Günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluşumunu açıklamıştır.

Mimar Sinan: Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimardır.

Mürseliyeli İbrahim: Piri Reis’ten 52 yıl önce bugünküne uygun Akdeniz haritasını çizen haritacıdır.

Nasirüddin Tusi: Trigonometri alanında ilk defa eser veren Merağa rasathanesini kuran matematikçi ve astronomdur.

Ömer Hayyam: Cebirdeki Binom formülünü bulan alimdir.

Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizen coğrafyacıdır.

Razi: Kimyager doktor ünlü klinikçidir.

Sabit Bin Kurra: Newton’dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden alimdir.

Seydi Ali Reis: Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

Şihabettin Karafi: ortaçağın en büyük fizik ve hukukçularından biridir.

Takiyyüddin Er Raşit: İstanbul rasathanesini ilk kuran astronomi alimidir.

Uluğ Bey: Astronomi ve trigonometride yeni bir çığır açan bilim adamıdır.

Zehravi: İlk böbrek ameliyatını yapan ve böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını gösteren alimdir.

10208 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım