Hoşgeldiniz  

1908 ve 1952 Yılları Arası Bazı Önemli Olayların Kronolojik Sıralaması!!!

admin | 19 Mart 2018 | Genel, Tarih

1908 ve 1952 yılları arasında Osmanlı ve Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli olaylar meydana gelmiştir. Bunların olay ve kronolojik sıralaması aşağıda belirtilmiştir.

24 Temmuz 1908: II. Meşrutiyet’in ilanı,

13 Nisan 1909: 31 Mart Olayı

1911: Trablusgarp Savaşı

1912: Balkan Savaşı

12 Aralık 1912: Londra Konferansı

1913: Londra Antlaşması

1914: I. Dünya Savaşı’nın başlangıcı,

2-5 Kasım 1914: I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devletinin katılması,

1914: Rusların Doğu Anadolu’ya saldırması,

1915: Rusların; Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Erzincan vilayetlerini işgal etmesi,

18 Mart 1915: Çanakkale Zaferi,

1917: Rus Çarlığı’nın yıkılması ve Bolşeviklerin egemen olması,

1918: ABD’nin, Avrupa’ya ordu göndermesi,

3 Mart 1918: Rus-Osmanlı Brest-Lotowsk Antlaşması,

4 Ekim 1918: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Almanya’nın teslim olması,

30 Ekim 1918: Mondros Ateşkes Antlaşması,

13 Kasım 1918: İtilaf Devletlerinin İstanbul’a gelişi,

15 Mayıs 1919: İzmir’in işgali,

19 Mayıs 1919: Atatürk’ün Samsun’a çıkışı,

22 Haziran 1919: Amasya Genelgesi’nin yayınlanması,

8-9 Temmuz 1919: Atatürk’ün askerliği bırakması,

23 Temmuz-5 Ağustos 1919: Erzurum Kongresi,

36-30 Temmuz 1919: Balıkesir kongresi,

16-25 Ağustos 1919: Alaşehir kongresi,

4-11 Eylül 1919: Sivas kongresi,

20-22 Ekim 1919: Amasya görüşmesi,

27 Aralık 1919: Atatürk’ün Ankara’ya gelişi,

12 Ocak 1920: Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması,

28 Ocak 1920: Misakı Milli’nin kabul edilmesi,

11 Şubat 1920: Fransızların Maraş’tan çıkartılması,

16 Mart 1920: İstanbul’un resmen işgal edilmesi,

1 Nisan 1920: Antep’in Fransızlar tarafından kuşatılması,

10 Nisan 1920: Fransızların Urfa’dan çıkarılması,

23 Nisan 1920: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması,

22 Haziran 1920: Yunanlıların Batı Cephesi’nde Uşak ve Bursa yönlerinden saldırıya geçmeleri,

30 Haziran 1920: Balıkesir’in işgali,

8 Temmuz 1920: Bursa’nın işgali,

25 Temmuz 1920: Edirne’nin işgali,

10 Ağustos 1920: Sevr Antlaşması’nın imzalanması,

18 Eylül 1920: İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması,

3 Aralık 1920: Gümrü Barış Antlaşması’nın imzalanması,

6-12 Ocak 1921: I. İnönü Savaşı,

20 Ocak 1921: Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasasının kabulü,

9 Şubat 1921: Antep’in düşman eline geçmesi,

23 Şubat 1921: Londra Konferansı’nın toplanması,

1 Mart 1921: Afganistan ile Türkiye arasında Moskova’da Dostluk Antlaşması’nın imzalanması,

12 Mart 1921: İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabulü,

16 Mart 1921: Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

26-31 Mart 1921: II. İnönü Savaşı,

5 Temmuz 1921: İtalya’nın, Anadolu’dan çekilişi,

10-23 Temmuz 1921: Kütahya-Eskişehir Savaşı,

5 Ağustos 1921: Atatürk’ün TBMM tarafından başkomutanlığa getirilmesi,

7-8 Ağustos 1921: Tekalifi Milliye kararlarının yayınlanması,

23 Ağustos-12 Eylül 1921: Sakarya Meydan Muharebesi,

13 Ekim 1921: Kars Antlaşması’nın imzalanması,

20 Ekim 1921: Ankara Antlaşması’nın imzalanması,

26 Ağustos 1921: Büyük Taarruz’un başlaması,

30 Ağustos 1922: Başkumandanlık Meydan Muharebesi,

9 Eylül 1922 İzmir’e Türk ordusunun girmesi,

11 Ekim 1922: Mudanya Ateşkes Antlaşması,

1 Kasım 1922: Saltanatın kaldırılması,

17 Kasım 1922: Abdülmecit Efendi’nin Halife seçilmesi,

20 Kasım 1922: Lozan Konferansı’nın başlaması,

4 Şubat 1923: Lozan Görüşmelerine ara verilmesi,

17 Şubat 1923: İzmir İktisat Kongresi’nin açılması,

1 Nisan 1923: TBMM seçimlerinin yenilenmesi,

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması’nın imzalanması,

9 Eylül 1923: Halk Fırkası’nın kurulması,

2 Ekim 1923: İşgal kuvvetlerinin İstanbul’dan ayrılışı,

29 Ekim 1923: Cumhuriyetin ilanı

3 Mart 1924: Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü, Şeriye ve Evkaf Vakaletlerinin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması,

20 Nisan 1924: Yeni Anayasa’nın kabul edilmesi,

17 Kasım 1924: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması,

13 Şubat 1925: Şeyh Sait Ayaklanması’nın başlaması,

17 Şubat 1925: Aşar Vergisinin kaldırılması,

4 Mart 1925: Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması,

5 Haziran 1925: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması,

25 Kasım 1925: Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,

30 Kasım 1925: Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması,

26 Aralık 1925: Miladi Takvimin kabulü,

17 Şubat 1926: Medeni Kanun’un kabulü,

1 Mart 1926: Yeni Ceza Kanunu’nun kabulü,

22 Nisan 1926: Borçlar Kanunu’nun kabulü,

5 Haziran 1926: Irak ve Musul sorunun çözülmesi,

16 Haziran 1926: İzmir’de, Atatürk’e suikast girişimi,

1 Temmuz 1926: Kabotaj Kanunu’nun kabulü,

28 Ekim 1927: İlk Nüfus sayımı,

1 Kasım 1928: Yeni Türk Alfabesi’nin kabulü,

3 Nisan 1930: Kadınlara, belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,

12 Ağustos 1930: Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması,

17 Kasım 1930: Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması,

23 Aralık 1930: Menemen Olayı,

26 Mart 1931: Ölçüler Kanununun kabulü,

12 Nisan 1931: Türk Tarih Kurumu’nun açılması,

12 Temmuz 1932: Türk Dil Kurumu’nun açılması,

18 Temmuz 1932: Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması,

9 Şubat 1934: Balkan Antantı’nın imzalanması,

21 Haziran 1934: Soyadı Kanunu’nun kabulü,

5 Aralık 1934: Kadınlara milletvekili seçilme hakkı verilmesi,

30 Temmuz 1936: Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması,

9 Temmuz 1937: Sadabat Paktı’nın imzalanması,

2 Eylül 1938: Bağımsız Hatay devletinin kurulması,

10 Kasım 1938: Atatürk’ün vefat etmesi,

30 Haziran 1939: Hatay’ın anavatana katılması,

1 Eylül 1939: II. Dünya Savaşı’nın başlaması,

15 Mayıs 1945: Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması,

10 Aralık 1946: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlanması,

18 Şubat 1952: Türkiye’nin NATO’ya girmesi,

211 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım