Hoşgeldiniz  

Sovyetler Birliğinin Başkanı Stalin Kimdir?

admin | 24 Nisan 2016 | Genel, Tarih, Ülkeler

Sovyet siyaset ve devlet adamıdır. 1879 ve 1953 yılları arasında yaşamıştır. Bir kunduracının oğlu olan Yosif Visarionoviç Cugaşvili Stalin, işçi çevrelerinde yoksul bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Önce Gori’deki bir papaz okulunda öğrenim gördü daha sonra annesinin isteğiyle Tiflis’teki Ortodoks Semineri’ne katıldı. Liberal, halkçı ve Marxçı görüşleri benimseyen 1898 yılında Mesame Dasi adlı Gürcü sosyal demokrat örgütüne üye olunca Seminer’den çıkarıldı. Bunun üzerine Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Tiflis’teki komitesine girdi. Koba takma adını alarak birçok eyleme katıldı. Gürcistan’da karışıklıklar çıkardı. 1904 yılında Rus sosyal demokrat hareketinin bölünmesi sırasında Bolşeviklerin yanında yer aldı. Aralık 1905 yılında Finlandiya’daki Tammerfors’da toplanan RSDİP ilk kongresine katıldı ve burada Lenin’le tanıştı.

_87974594_32be803c-efcf-47ef-9a17-197106074016

Yasadışı eylemleri nedeniyle çarlık polisi tarafından altı kez tutuklandı ve sürgüne gönderildi. 1911 yılında Lenin’in önerisi üzerine RSDİP merkez komitesine girdi ve 1912 yılında Marksizm ve Milli Mesele adlı kitabını yazdı. Şubat Devriminden sonra Petrograd’a dönerek Kamenev ile birlikte Pravda gazetesini yönetmeye başladı ve Nisan Tezleri’ni yayımlamış olan Lenin’in görüşlerini benimsedi.

Stalin, 1917 yılı Ekim Devrim’inde hemen sonra, milletler bakanı olarak ilk Sovyet hükümetine girdi. Lenin, Stalin’in bu göreve Gürcü kökenli olması ve eski Rus İmparatorluğu’nda ulusal soruna ilgi duyması nedeniyle getirdi. Stalin buradaki görevi sırasında Sovyet fedaralizmini yarattı. İç savaşta birçok Bolşevik yöneticisi gibi askeri görevler üstlendi; ordular siyasal komiseri olarak 1918 yılında Çariçin’in yani Stalingrad, 1919 yılında Petrograd’ın yani Leningrad savunmasına katıldı.

1922 yılında Sovyetler Birliği Komünist Parti genel sekreterliğine getirilen Stalin, başlangıçta yalnızca yönetimle ilgili olan bu görevi, bütün parti üyelerini izleyebileceği ve bütün siyasal kararların uygulanmasını denetleyebileceği bir kilit mevkiye dönüştürmeye girişti. Böylece, bütün herkesin uzlaşmaya çalıştığı, devletin önemli kişilerinden biri durumuna geldi. Ölümünden kısa bir süre sonra tehlikeyi gören Lenin vasiyetname olarak adlandırılan notlarını yazdı ve burada Stalin’in sert davranışlarından ötürü parti genel sekreterliğinden uzaklaştırılması gerektiğini öngördü. Ama bu belge Lenin’in ölümünden sonra partinin merkez komitesi tarafından ortadan kaldırıldı. Zinovyev ve Kamenev ile bir troyka oluşturan Stalin, partinin Mayıs 1924 yılındaki kongresinde genel sekterlik görevinde kalmayı başardı. Zinovyev ve Kamenev üç yıl süreyle Stalin ile birlikte çalıştıktan sonra ondan ayrılarak Troçki ile birleşik muhalefeti oluşturdular.

uncle-joe

Stalin ile Troçki arasında patlak veren çatışma, bir kişilik ayrılığından çok ideolojik görüş ayrılığından kaynaklanıyordu. Gerçekten de Stalin sosyalizmi tek bir ülkede kurmak ve Lenin’in tanımladığı Yeni İktisat Siyasetini yani üretimde ve ticarette atılım yapmak için geçici olarak Pazar iktisadını savunmayı uygulamaya devam etmek isterken, Troçki devrimi dünyaya yaymak istiyordu. Stalin 1927 yılında Troçki yanlılarının Moskova’da yaptıkları bir gösteriye tepki olarak Zinovyev ile Troçki’yi partiden çıkarttı ve sürgün etti.

Stalin partinin sağ kanadını ortadan kaldırdıktan sonra ülkenin tek hakimi oldu. Bu dönemden sonra Stalin’in kişiliği ülkenin yaşamına ve gelişmesine damgasını vurdu ve Stalin özellikle sertliği ve acımasızlığı ile dikkati çekti. Başlangıçtaki çabaları tümüyle tek bir amaca yönelikti; Sovyetler Birliği’nde sosyalist bir toplum kurmak ve bunun için de iktisadi gücün maddi temellerini sağlamaktı. Nitekim 1929 yılında başlayan sanayileşmeye, toprakların kolektifleştirilmesine, iktisadi büyümeyi yönlendirecek ve üretimi gereksinimlere göre ayarlayacak olan planlamaya önem verdi. Bu çabalar ürünlerini 10 yıl sonra 1939 yılında vermeye başladı ve Sovyetler Birliği iktisadi ve askeri açıdan ABD ile Almanya’dan sonra üçüncü sırada yer aldı. Ancak bu gelişmeler ülke içinde birtakım sorunları da beraberinde getirdi. Ağır sanayi alanındaki gelişmelere karşın tarım alanında bir bunalım yaşandı. Zengin köylüler olan kulaklar şiddetle bastırılıp ortadan kaldırıldılar. Stalin birtakım isteklerini bastırmak amacıyla büyük siyasal davalar dizisini başlattı. Kirov’un 1934 yılında öldürülmesi de bunun başlangıcı oldu. 1936 yılında Zinovyev ile Kamenev, 1937 yılında maraşal Tukaçevski, 1938 yılında Bukarin, Rikov, Yogoda yargılandı.

images

Birçok insan ölüme mahkum edildi. Sibirya’da toplama kampları açıdı. Stalin’in temizlik harekatı bütün çevrelerde etkisini gösterdi, bu da Sovyetler Birliği’ni İkinci Dünya Savaşı öncesinde manevi olarak çökertti. Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinden sonra, Stalin Batılı kominist partilerin sosyalist partilerle anlaşma yapmalarını istedi. Ama Stalin’in bu dış siyaset stratejisi Fransa’da ve İspanya’da başarısızlıkla sonuçlandı. İngiliz ve Fransız demokrasileri Münih’teki diktatörlüğe boyun eğdiler. Hitler tehlikesi karşısında Batı desteğine güvenemeyeceğini anlayan Stalin de Alman-Sovyet saldırmazlık paktını 23 Ağustos 1939 yılında imzaladı. Stalin Almanya’nın kesin yenilgisinden ve Doğu Avrupa ülkelerinden halk demokrasilerinin kurulmasından sonra sosyalist bloğun önderi durumuna geldi. Ama Stalin’in Doğu Avrupa’da bir Sovyet etki alanı kurması, Batı dünyasıyla 1943 yılından beri zaten gergin olan ilişkilerin iyice bozulmasına yol açtı ve Stalin’in ölümüne kadar sürecek olan soğuk savaş dönemi başladı. Stalin sert bir tavır sergiledi ama Kore savaşına katılamadı.

Bu sırada gerek SSCB, gerekse Doğu Blok ülkelerinde ciddi bunalımlar baş göstermişti. Tarımsal üretim gereksinimleri karşılayamıyordu. Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya’da çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Stalin bunun üzerine yeniden terör havası estirmeye başladı. 1952 yılında parti üyelerini öldürmekle, Stalin’in öldürmeyi planlamakla suçlanan Yahudi hekimler davası açıldı. Halk demokrasilerinde birçok yönetici ortadan kaldırıldı, birçok kişi tutuklandı. Bütün bu olaylardan sonra Stalin 5 Mart 1953 yılında öldü ve Kızıl Meydan’da Lenin’in yanına gömüldü. Stalin’in ölümünden sonra Kominist Partisi genel sekreterliğine gelen Kruşçev kişinin putlaştırılmasının yanlışlığı üzerinde durarak Stalin’den uzaklaşma dönemini başlattı. Stalin’in yukarda sözünü ettiğimiz yapıtı dışındaki kitapları; Leninizmin İlkeleri, Marksizm ve Dil, Sosyalist Ekonominin Meseleleridir.

1398 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım