Hoşgeldiniz  

Padişah II. Osman ve Padişah IV. Murat Dönemi!!!

admin | 24 Şubat 2016 | Genel, Tarih

Padişah II. Osman: 1618 ile 1622 yılları arasında hükümdar olmuştur. II. Osman’dan önce ve sonra birer yıl I. Mustafa padişahlık yaptı, ancak akli dengesi yerinde olmadığı için tahttan indirilmiştir.

İran’ın ödemesi gereken 200 deve yükü ipek vergisi vermemesi üzerine savaşlar yeniden başladı. 1618 yıılnda Serav antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Nasuh Paşa Antlaşması geçerli olacaktı. Vergi 100 deve yüküne indirildi.

indir

Lehistan 1575 yılında III. Murat zamanında Osmanlı himayesine girmiş, 1587 yılında Osmanlı himayesinden çıkmıştır. XVII yüzyılda Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin bozulmasından Erdel, Boğdan ve Ukrayna kazakları etkili olmuştur. Lehistan’ın Boğdan’a saldırması üzerine II. Osman 1620 yılında sefere çıktı. II. Osman Hotin Kalesi’ni kuşatmışsa da Yeniçerilerin disiplinsiz davranışlarından dolayı istenilen başarıyı elde edilememiş ve Hotin antlaşması imzalanmıştır.

Hotin antlaşması ile taraflar birbirlerinin topraklarına saldırmayacak, Hotin kalesi Osmanlı’da kalacak, Lehistan eskiden olduğu gibi Kırım Hanlığı’na dolayısıyla Osmanlı’ya vergi ödemeye deva edecekti.

I. Osman Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşünen ve Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişahtır. Osmanlı’nın ilk ciddi yenilik hareketini başlatmıştır. Şehhulislamın yetkilerini kısıtlamıştır. Saray dışından evlenen ilk padişahtır. Başkenti Anadolu’ya taşımayı düşünmüştür.

IV Murat: 1623 ile 1640 yılları arasında hükümdarlık sürmüştür. 12-13 yaşlarında hükümdar olan IV murat, iki ayrı dönemde farklı yetkilere sahip olarak hükümdarlık yapmıştır. Birinci dönemde Kösem Sultan ve saray ağalarının etkisinde kalmış, 1632 yılından sonra ikinci dönemde ise etkinliği tamamen ele geçirmiştir.

Kösem Sultan’ın etkisinde maliye bozuldu, ilk kez cülus bahşişi ödenemedi, iç isyanlar arttı, rüşvet ve kayırma yoğunlaştı, savaşlar ise başarısızlıkla sonuçlandı.

4murad

IV Murat yetkiyi tamamen ele geçirince, maliyeyi büyük ölçüde düzeltti, devletin duraklama dönemini girmesinin nedenlerini bulmaya çalıştı. Önemli devlet adamlarından raporlar istedi. Hazırlanan raporlar içinde en çok Koçi Bey’in hazırladığı raporu beğendi. Bu doğrultuda, rüşvet ve kayırmayı önledi, içki içmeyi, gece sokağa çıkmayı yasakladı ve savaşların başarıyla devam etmesini sağladı.

İran’a düzenlenen iki sefer sonucunda yani Bağdat ve Revan seferi sonucunda Kasr-ı Şirin antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Bağdat ve Musul Osmanlı’ya, Revan ve Azerbaycan İran’a bırakıldı. Böylece bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük oranda belirlendi.

1401 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım