Hoşgeldiniz  

Osmanlı’da Divan Üyeleri Kimlerden Oluşurdu? Başlıca Görevleri Nelerdir?

admin | 10 Aralık 2014 | Genel, Tarih

Osmanlı’da divan üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

1) Padişah: Fatih Dönemi’ne kadar divana padişahlar başkanlık etti. Fatih’ten sonra bu görev sadrazamlara verildi.

2) Sadrazam: Padişahtan sonra en yetkili kişi olup, tüm devlet işlerinden sorumludur. Günümüzdeki “başbakan” konumunda olup padişahın mutlak vekilidir. Fatih’ten sonra devşirme kökenli sadrazamlar (Veziriazam) ön plana çıkmıştır. Padişahın mührünü taşırlar. Paşakapısı ya da Babıali denen yerde otururlar.

3) Vezirler: Günümüzde devlet bakanları konumunda olan vezirler daha çok askeri ve siyasi işlerden sorumludur. I. Murat’tan itibaren sayıları artmıştır. 16 yy. sonlarında vezir sayısı 7 kadar çıkmıştır. Bunlara Kubbealtı Vezirleri denilmektedir.

4) Kazasker: Hukuk işlerinden sorumludurlar. I. Murat kurulmuş, Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli kazaskerleri olarak sayıları ikiye çıkarılmıştır. Adalet, diyanet ve eğitim işlerine bakan, ayrıca önemli davaları halleder, kadı ve müderrislerin atamalarını yaparlardı. 15 yy kadar ilmiye sınıfının en yetkili kişileriydiler.

5)Defterdar: Osmanlı Devleti’nde maliye işlerinden sorumlu bakanlardı. Mali işlerin çoğalmasından dolayı sayıları Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli Defterdarlığı olmak üzere ikiye çıkmıştır. Rumeli defterdarı bütün mali işlerden sorumluydu.

6) Nişancı: Padişah fermanlarını yazar, ferman ve beratların üstüne padişah tuğrasını çeker, devletin eski ve yeni kanunlarını iyi bilen nişancı, fethedilen arazi kayıtlarını tutar, dirlikleri dağıtır, ayrıca tapu ve kadarstro işlerine bakardı.

7)Şeyhülislam: Kanuni ile birlikte devletçe yapılan işlerin, savaş-barış ve idam kararlarının dine uygun olup olmadığına karar vermek üzere Divan üyeleri arasına girmiştir.

8) Kaptanıderya: 16 yy. itibariyle divan üyeliğine kabul edildi. Donanmadan sorumludur. Merkezi Cezayir’dir.

9) Reisülküttap: Divandaki katiplerin şefi olan Reis’ül Küttap nişancıya bağlıydı. 17 yy itibaren devletin dışişlerinin sorumluluğu reis’ül küttaplara verilmiştir.

10) Yeniçeri Ağası: Güvenlikten sorumlu askeri birimin başı.

2766 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım