Hoşgeldiniz  

Osmanlı İmpatorluğu Padişahlarından III. Selim Kimdir?

admin | 29 Kasım 2015 | Dünyadan, Genel, Tarih

Osmanlı padişahlarının 28. Olan III. Selim 1761 İstanbulda dünyaya geldi. III. Mustafa’nın Mihrişah Sultan’dan oğludur. III. Selim babasının 1774 yılında ölümü üzerine tahta geçen amcası I. Abdülhamit’in veliahtı olmuştur. Amcasının hoşgörülü davranışıyla gerek kültür, gerekse devlet işleri yönünden kendisini yetiştiren III. Selim daha veliahtlığı sırasında Avrupa ile ilişki kurdu. 1789 yılında Osmanlı-Rus savaşındaki yenilgilere üzülerek ölen amcasından sonra Osmanlı tahtına oturdu. Bu sırada Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşları sürüyor ve Osmanlılar her iki cephede de yeniliyordu. Avusturya’ya karşı Osmanlılarla ittifak yapan Prusya, savaşa girmemesine karşın Avusturya’nın Osmanlılara yaptığı baskıyı hafifletti. Bu sırada patlak veren Fransız İhtilali Avusturya’nın üstünlüğüne rağmen Osmanlılarla Ziştovi Antlaşmasını 1791 yapmasına neden oldu. Ruslarla savaş altı ay daha sürdü. Tüm Beserabya ve Boğdan’ı elde eden Ruslar, yer yer Osmanlı ordularını yendiler ama yalnız kaldıkları için barışa yanaştılar. Boserabya ve Boğdan’ı Osmanlılara geri verdiler. Dniester ile Buğ ırmakları arasındaki bölge Ruslara verilmek koşuluyla Yaş Anlaşması 1792 de imzalandı.

Barışla birlikte III. Selim köklü yenilikler yaptı. 1793 yılında Nizamıcedid ordusunu başlattı. Padişah bu ıslahat için birçok devlet adamından raporlar aldı. Kapıkulu ocaklarına dokunulmaksızın Nizamıcedid adlı yei bir ordu kurdu ve Levent çiftliği bu orduya ayrıldı. Padişah bu ordunun yeni usule göre yaptığı çalışmaları denetledi. Bu birliklere yeni üniforma ve silah verildi. Ayrıca birliklerin giderleri için ayrı bir hazine kuruldu. Donanmada da gerekli yenilikler yapıldı. Kara ve deniz subayı yetiştiren mühendishaneler kuruldu. III. Selim askeri alanın dışında da köklü değişiklikler yaptı. Avrupa başkentlerine ilk sürekli elçileri gönderdi. Avrupa’dan uzmanlar getirterek onların da görüşlerini aldı. III. Selim bu sorunlarla uğraşırken İstanbul dışında yerel egemenlik kazanmış derebeyleri de devlet otoritesini zayıflatmaya çalışıyorlardı. Bu arada Napolyon bir Osmanlı ülkesi olan Mısır’a saldırdı. Ama Rusya’nın ve İngiltere’nin devreye girmesiyle işgali sürdüremedi. Fransa’nın Mısır’ı boşaltmasından bir süre sonra Arabistan’da Vehhabi isyanları bastırılmasında başarı sağlayan Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır’ı ele geçirerek ülkenin 1805 yılında valisi oldu.

Balkanlar’daki ayanların yasadışı davranışları Fransız Devrimi’nden etkilenen Balkanlıları harekete geçirdi. 1806 yılında Sırp isyanı başladı. Kara Yorgi’nin başlattığı bu isyan kısa sürede gelişti ve Belgrad, Sırpların eline geçti. Rusya, Kara Yorgi’ye yardım etmek ve Türk topraklarını elde etmek için Osmanlılara savaş açtı. Böylece 1806-18012 Osmanlı-Rus savaşı başlamış oldu. 1807 yılında Nizamıcedid ordusana karşı “Boğaz Yamakları”nın başlattığı direnme padişahın yumuşaklığı, Nizamıcedid ordusunu kullanmaması, yapılan yenilikleri benimsemeyen birkaç devlet adamının kışkırtması sonucunda daha da genişledi. Padişah’tan Nizamıcedidin kaldırılması hususunda söz alan direnişçiler yenilik yandaşlarını öldürmeye başladı. Padişahın intikam alacağını bilen kışkırtmaya neden olan devlet adamları IV Mustafa’nın tahta geçmesi konusunda girişimde bulundular. 1807 yılında III. Selim tahtan indirilerek IV Mustafa padişah oldu. III. Selim Topkapı’daki dairesine çekilerek veliahtına yükselmiş olan şehzade Mahmut’un yetiştirilmesiyle ilgilendi. IV Mustafa’yı tahta çıkartan devlet adamları ve başkaldırıcılar, Nizamıcedid yandaşlarını izlemeyi sürdürdü. Bunlardan birçoğu Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa’ya sığındılar. Alemdar Mustafa Paşa III. Selim’i yeniden tahta çıkartma girişiminde bulundu. İstanbul’a gelerek gerici yandaşlarını ortadan kaldırdı ve Babıali’yi basarak sadrazamlık mührünü zorla sadrazamdan aldı. Bu durumu öğrenen IV Mustafa kendisinin de tahtan idrilebileceği kuşkusuyla III Selim ve şehzade Mahmut’un öldürülmesini emretti. Alemdar Mustafa Paşa tahta yeniden çıkartmak için geldiği Topkapı Sarayı’nda, III. Selim’in cesediyle karşılaştı. Bu olaydan sağ olarak kurtulan II. Mahmut tahta çıktı ve IV Mustafa hapsedildi. Ertesi gün III. Selim’in cenazesi Laleli Camiisi avlusunda babası III Mustafa’nın 1808 yılında yanına gömüldü.

735 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım