12 Şubat 2017

Osmanlı İmparatorluğu’nda Divan Kalemi’nin Görevleri!!!

Osmanlı İmparatorluğu’nda Divan Kalemi’nin Görevleri!!!

Divan Kalemleri: Divan-ı hümayun’da alınan kararların uygulanmasında ve kayıtlarının tutulmasında mühim vazifeler ifa eden bir takım bürokrat kadro vardır. Bunlar Osmanlı hükumeti demek olan Bab-ı Ali’ye nakl olunmuşlardır.

Beylikçi Kalemi (divan kalemi): Divan-ı Hümayun’da alınan kararları tutan, divanda müzakere edilen evrakı gereken yerlere havale eden büroya Beylikçi Kalemi ya da Divan Kalemi denilirdi. Divan-ı Hümayun’da alınan kararların suretlerinin yazıldığı mühimme defterlerinin tutulması, düzenlenmesi ve bunların beyaza çekilmesi işlerine de beylikçi kalemi bakardı. Ayrıca yabancı devletlerle yapılan sulh antlaşmalarıyla ilgili bürokratik işler, müsalahaname denilen antlaşma metinleri, hatt-ı hümayun ve sair resmi emirler de bu kalemce hazırlanırdı.

Tahvil kalemi: Nişan kalemi ya da kese kalemi de denilen tahvil kalemi vezir, beylerbeyi, mevali denilen büyük şehir kadıları, sancakbeyi vs. gibi yüksek dereceli memurların tayin ve terfi işlemleriyle ilgili evrakı muhafaza ederdi. Bunlarla ilgili tevcih fermanı ve beratların hazırlanması bu büronun görevi idi. Bu kalemin amirine tahvil kesedarı denirdi.

Ruüs Kalemi: Tahvil kaleminin çalışma alanın dışında kalan bütün atama ve tevcih işleri rüus kalemince yürütülürdü. Bu durumda yukarıda sayılan yüksek dereceli memurların haricinde kalan bütün devlet memurlarının ve vakıf görevillerinin beratlarının burada hazırlandığı ve kayıtlarının tutulduğu anlaşılır. Rüus kaleminden verilen rüuslar, savaş sırasında orduca verilen rüuslar ve sadrazam cephede iken padişahın merkezde verdiği rikab-ı hümayun rüusu olmak üzere 3 türlü rüus vardı.

Kaynak: Osmanlı Müesseseleri Tarihi,

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.