06 Aralık 2015

KPSS Tarih: Türk İslam Devletlerinde Askeri Sistem!!!

KPSS Tarih: Türk İslam Devletlerinde Askeri Sistem!!!

 

Askeri açıdan çok fonksiyonlu bir toplum olan Türk milleti İslamiyet’in kabul edilmesiyle benimsenen cihat politikası bu savaşçı özelliklerini daha da pekiştirmiştir. Türk-İslam devletlerinde askeri birlikler Osmanlı Devleti’ndeki devşirme ve tımar sistemlerine de kaynaklık etmiştir.

Sübaşı; Türk-İslam devletlerinde ordu komutanına denilirdi. Sübaşılar, taşrada güvenlikten sorumlu kişi olarak da çalışmıştır. Ordunun başkomutanı Sultandır. Büyük Selçuklularda hükümdarın savaşa katılmaması halinde orduyu Emir-i Sipehsalar komuta etmiştir. Bu kişinin Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki karşılığı Emirü’l-ümera yani Beylerbeyidir.

Osmanlı devletinin yönetimi ve askeri sistemi 1

Uzun süre donanma sahibi olmayan Türkler, Anadolu’nun fethiyle birlikte denizcilikte gelişmeye başlamışlardır. İlk Türk denizcisi Çaka beydir. Anadolu Selçuklu Devleti bir donanma teşkilatı oluşturmuş ve donanma komutanına Reisü’l-bahr ya da Melikü’l sevahil denmiştir. Bu dönemde; Sinop, Antalya, Alanya ve Samsun alınmış. Sinop ve Alanya’da tersane kurulmuştur.

Askeri Teşkilat;

Hassa ordusu: Giderleri ikta gelirleriyle karşınan hükümdarı ve saray korumakla görevli Türk süvari birliğidir.

Gulaman-ı Saray: fethedilen topraklarda bulunan küçükyaşlarda çocukların bir kısmının devşirilmesine Gulam yani Kul sistemi denir. Bu sistemle oluşturulan saray ordusuna da Gülaman-ı Saray denilir. Gazneli devleti tarafından ilk kez uygulanmaya başlandı ve diğer Türk devletlerinde örnek alınarak uygulandı. Gulam sisteminin amacı başka kültürleri asimile etmek değildi. Temel amaç devletin asker ihtiyacını karşılamak ve devlet otoritesini kuvvetlendirmekti. Gulamlar’a üç ayda bir Bistegani denilen maaş verilirdi. Osmanlı devletinde Gulam sistemi, devşirme sistemi; Gulaman-ı Saray, kapıkulu; Bistegani ise Ulufe olarak adlandırıldı.

İkta: mülkü devlete ait toprakların geliriyle sipahilerin yetiştirdiği askerlerden oluşan taşra ordusuna verilen addır. İkta sistemi ile yetiştirilen askerlere de sipahi denir. Barış zamanında köylü, tarım işçisi iken savaş zamanında ise tam donanımlı atlı askerdir. Müslüman kökenli tebaadan oluşur. Türk tarihinde ilk olarak Büyük Selçuklu devletinde uygulandı. Bu sistem Osmanlı Devletinde Tımar ismini aldı.

janissary

Türkmen ordusu; göçebe kültüre sahip Türken boyları sınırlara yerleştirilerek kendilerine yurt verilmiş ve bu kişilerden savaş dönemlerinde asker olarak faydalanılmıştır.

Bağlı ordular: Selçuklu egemenliğinde bulunan bağlı beylik ve devletlerin gönderdiği askeri birliklerden oluşan ordudur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.