Hoşgeldiniz  

KPSS Tarih: Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler!!!

admin | 01 Ocak 2017 | Genel, Tarih

Meşrutiyet Dönemi: Osmanlı Devleti’nde yeni bir dönemin ve değişikliğin başlangıcıydı. Bu dönemde yeni siyasi partiler kurulmuştur. Bunlar; Mutedil Hurriyetperver Fırkası, Fedakaran-ı Millet Cemiyeti, Osmanlı Demokrat Fırkası, Osmanlı Islahat-ı Esasiye Fırkası, Ahali Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası, Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti’nden oluşmaktadır. Kısaca bu fırkaları ele alırsak;

Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 21 Kasım 1911 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Fırka, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşısındaki bütün muhalif cemiyetlerin toplandığı bir merkez haline gelmiştir. İttilah ve Terakki Cemiyeti’nin Türkçülük fikrine karşı Osmancılık fikrini savunmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti gibi Hürriyet ve İtilaf Fırkası da sosyalist fikirlere karşı olmuştur ve dış sermayeye kolaylık sağlanması gerektiğini düşünmektedir. Mahmut Şevket Paşa’nın 11 Haziran 1913 yılında öldürülmesinden sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın bazı elamanları Sinop’a sürülmüş, ağır cezalara çarptırılmış, bazıları idam edilmiş, bazıları ise yurt dışına sürülmüşledir. Böylece çok partili siyasi hayat son bulmuş ve İttihat ve Terakki emiyeti istibdadı başlamıştır.

Fedakaran-ı Millet Cemiyeti: 1908 yılının Ağustos ayında İstanbul’da kuruldu. Cemiyetin, Meşritiyet’ten önce çeşitli yerlere sürülen ve Meşrutiyet’le beraber İstanbul’a dönen siyasi mağdurların örgütü olduğu düşüncesi hakimdi. Hiçbir zaman mecelise giremeyen cemiyet, çeşitli baskılar altında 31 Mart hadisesine kadar devam edip kapanmıştır.

Ahıran Fırkası: 14 Eylül 1908 ylında İstanbul’da kuruldu. bir kadro hareketi olarak değerlendirilen Ahrar Fırkası’nın nizamnamesi gereği, demokratik bir iç yapıya sahip olduğu söylenebilir. 1908 yılı seçimlerine yalnızca İstanbul’da katılmış ancak kazanamamıştır. 31 Mart olayından sonra fırka üyelerinden bir kısmı tutuklanıp yargılanmış bir kısmı ise ülkeyi terk etmiştlerdir. 30 Ocak 1910 yılında yurda dönen Ferruh Bey fırkanın sonunu ilan eden bir bildiri yayınlamıştır.

Osmanlı Demokrat Fırkası: 6 Şubat 1909 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Osmanlı Demokrat Fırkası hiçbir zaman meclise girememiş ve 5 Aralık 1911 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılmıştır.

Mutedil Hürriyetperver Fırkası: 1909 yılının kasım ayında İstanbul’da kurulmuştur. Fırka II. Meşrutiyet Parlementosu içinde kurulan ilk siyasi partidir. Üyeleri genellikle bürokrattır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni en fazla yıpratan parti olmuştur. Mutedil Hürriyetperver Fırkası 1911 yılı Kasım ayında kendisinin de kurucuları arasında olduğu Hürriyet ve İttilaf Fırkası’na katılmıştır.

Osmanlı Sosyalis Fırkası: 1910 yılı Eylül ayında İstanbul’da bir grup sosyalist bürokrat tarafından kurulmuştur. II. Meşrutiyet’in ilanıyla meydana gelen hürriyet ortamında sosyalist fikirle de gündeme gelmiştir. Fırkanın sempatizanları zamanla Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na geçmişlerdir.

Osmanlı Islahat-ı Esasiye Fırkası: Paris’te 1909 yılının sonunda kurulmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı sert muhalefet yürüten parti 1913 yılının Ağustos ayında Hürriyet ve İtilaf Fırkasına geçmiştir.

İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti: Cemiyet İstanbul’da resmi olarak Ayasofya’da okutulan Mevlid-i Şeriften sonra 5 Nisan 1909 yılında kuruldu. Nizamnameye göre cemiyetin maksadı; bütün islam milletlerinin ahlaki ve içtimai hayatını düzene koyan Kuran-ı Kerim’in getirdiği şeriatın kıyamete kadar devamına çalışmak, müslümanların siyasi ve içtimai faaliyetlerini artırarak birleştirmek, meşvereti muhafaza etmek ve bütün müslümanları saldırılara karşı korumaktı.

Ahali Fırkası: İstanbul’da 21 Şubat 1910 yılında kuruldu. Fırka, meşrutiyet parlamentosu içinde kurulan ikinci muhalefet partisidir. Muhafazakar sosyal yönü zayıf olan bu parti millet hakimiyeti, tam eşitlik, basın özgürlüğü, din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü savunmuştur. Ahali Fırkası 1911 yılının aralık ayında diğer muhalefet partileri gibi Hürriyet ve İtilaf Fırkasına katılmıştır.

1011 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım