Hoşgeldiniz  

KPSS Tarih: I. TBMM’nin Önemi

admin | 23 Temmuz 2017 | Eğitim, Genel, Tarih

I. TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş savaşındaki lik siyasi devrim gerçekleştirildi. Temsil Kurulu’nun görevi sona erdi. TBMM adının kullanılması kurulan yeni devletin milliyetçi düşünceler taşıdığını ve Türk milletine dayandığını ortaya koymuştur.

Yasama, yürütme ve yargı erklerini kendinde toplamış ve güçler birliği sistemini kabul etmiştir. Böylece Meclis merkeziyetçi statüye kavuşmuştur.

I. TBMM kurucu bir meclistir. Ancak farklı görüşlere sahip olan milletvekilleri arasında birliği bozmamak için “Olağanüstü yetkilere sahip meclis” şeklinde anılmıştır.

TBMM tamamen millet iradesi ile seçilen milletvekillerinden oluşmuştur. Böylece Milli Egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiştir.

Mecliste çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı. Partileşme yoktu, gruplar vardı. Çoğunluğu padişah ve halifeye bağlı olan bu insanları birleştiren temel amaç “Misakı Milli”nin gerçekleştirilmesidir. Zaten TBMM’nin amacı Misakı Milli’yi gerçekleştirmekti. Mustafa Kemal Atatürk, İnkilapları sonraya bırakarak öncelikle vatanın kurtularılmasını amaçlamış, böylece milli birliğin kurulması sağlanmıştır.

Mecliste kabul edilen önerge 20 Ocak 1921 Anayasası kabul edilinceye kadar meclisin çalışma esaslarını belirlemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa devletlerinin dışişleri bakanlarına TBMM’nin kurulduğunu bildirerek yabancı hükümetlerin İstanbul Hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları anlaşmaların Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM tarafından tanınmayacağını bildirmiştir,

23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM pek çok önemli aşamayı gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sağladı. O yıllardaki zor şartlar nedeniyle yıprandığı, bu nedenle 1 Nisan 1923 tarihinde yenilenmesine karar verildi. 2. TBMM 11 Ağustos 1923 tarihinde açıldı.

TBMM’de alınan kararlarla Padişah ve İstanbul Hükümeti’ne açıkça karşı çıkılmamış ve ileride cumhuriyet yönetiminin kurulacağı açık olarak belirtilmemiştir. Bunun nedeni kamuoyunun böyle bir gelişmeye hazır olmayışı ve halk arasında ikiliğin çıkabileceği endişesidir,

TBMM’nin Otoritesini Güçlendiren Olaylar;

İstanbul Hükümeti’nin yaptığı ve yapacağı işleri yok sayması,

Vergi oranlarını arttırması (Ağam vergisi arttırılmıştır),

Vatana ihanet edenlerin Hıyaneti Vataniye kanununun çıkarılması,

Yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplaması,

İstiklal Mahkemeleri ile yargı yetkisini kullanması,

Düzenli ordu oluşturması,

Yeni Türk devletinin ilk anayasasını hazırlaması,

Kurtuluş savaşını kazanması,

Saltanatı kaldırması, bu I. TBMM’nin yaptığı tek inkilaptır.

I. TBMM’nin çıkarmış olduğu önemli yasalar; Ağnam vergisinin arttırılması, Hıyanet-i Vataniye kanunu, İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Firariler hakkında kanun, Nisabı Müzakere kanunu, Teşkilatı Esasiye kanunu, Başkomutanlık kanunu.

I. TBMM’nin bulunan gruplar: Islah grubu, Halk Zümresi grubu, İstiklal grubu, Tenasüt grubu, Müdafaa-i Hukuk grubudur.

380 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım