Hoşgeldiniz  

KPSS tarih: Devletçilik İlkesi!!!

admin | 24 Şubat 2018 | Genel, Tarih

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ülkemizin durumu ekonomik açıdan oldukça kötüydü. halkın elinde sermaye yoktu, Sanayi altyapısı yetersizdi. Ticaret ve Demiryolları yabancıların kontrolündeydi. Ulaşım güçlükle yapılmaktaydı.

Türkiye’nin kaynakları açısından zenginliği herkesin farkında olduğu bir gerçektir. Ancak yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından zengin bu topraklarda savaşlardan dolayı yıpranmış Halkın kendi başına ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için mümkün değildi. Devletin ekonomiye desteklenmesi ve denetlemesi gerekiyordu. İşte bugün içinde bulunduğumuz şartlar ülke ekonomisini geliştirmek için izlenecek yol ve yöntemleri belirleyen Devletçilik ilkesini doğurdu. Atatürk, Devletçilik ilkesi ile ilgili düşüncelerini şu sözleriyle dile getirmiştir.

Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş ve Türkiye’ye özgü bir sistemdir. devletçiliğin bizce anlamı şudur; kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas  tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin elini almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri kişisel ve özel teşebbüsler ile yapılamamış olan şeyleri bir an önce yapmak istedi. Kısa bir zamanda yapmayı da başardı.

Devletçilik ilkesinin özellikleri; ekonomi, yatırım, kamu kamulaştırma ve yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır.

Ayrıca; devletçilik temel anlamıyla devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. Devletin ekonomik alanda doğrudan doğruya müdahalesinin ön gören bir sistemdir. Bu yapılarken Sosyalist model benimsenmez.

Devletçilik, özel teşebbüsün etkili olamadı alanlarda toplumu ilgilendiren sahalarda devletin rol almasıdır. Devlet müteşebbislere engel olmadığı gibi tedbirler alarak müteşebbisin işlerini kolaylaştırır. Kişilere üretim ve ticaret işlerini özendirir. Yani ekonomide vatandaş ve devletin işbirliği yapmasıdır. Günümüzde bu durum karma ekonomi kavramı ile ifade edilmektedir.

Devletçilik halkçılığın zorunlu bir sonucudur. 1933 yılında başlayarak uygulamayı kullanan Devletçilik ilkesi ile Türkiye ilk kez planlı ekonomiye geçiş yapmıştır.

Devlet; Devletçilik ilkesi doğrultusunda ekonomik faaliyetlerin başlatıcısı olmuştur. Çeşitli işletmeler, Demiryolları yabancılardan satın alınarak milleştirilmiştir. Sanayi alanında görülen gelişmelerle şeker, tekstil ve demir çelik üreten fabrikalar kurulmuştur. Türk milleti ihtiyaçlarını kendi üretimi ile karşılamaya başlamıştır. Teknik eleman açığının kapatılmasında bölgeler arası farklılıkların giderilmesi konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Devletçilik ilkesi; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda da devlet desteğini gerekli kılmıştır.

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan yenilikler;

Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması,

Birinci beş yıllık kalkınma planı uygulanması,

Sümerbank’ın kurulması,

Maden Teknik ve arama  Enstitüsü’nün kurulması,

Etibank’ın kurulması,

Devlet üretme çiftliğinin kurulması,

Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması,

Devlet Demir Yollarının yapılmasıdır.

180 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım