Hoşgeldiniz  

KPSS Tarih: 31 Mart İsyanın Sebepleri Ve Sonuçları!!!

admin | 25 Aralık 2016 | Genel, Tarih

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanı ile hem rejime hem de İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı olanlar birleşerek ve Volkan ve Serbesti gazelerinde aleyhe yazılar yazarak isyanın çıkmasında etkili oldular. Her ne kadar 31 Mart vakası olarak geçse de 13 Nisan 1908 yılında gerçekleşti. 31 Mart Olayı’nın başlamasından sonra isyancılar sadrazam ve meclis başkanının istifasını istediler, bazı ihtilalcileri öldürdüler ve gazete binalarına saldırdılar. II. Abdülhamit isyanı bastırmaya çalıştıysa da sonuç yeterli olmadı. Bunun üzerine çözüm İttihat ve Terakki’nin merkezi Selanik’ten yardım istendi. Kurmay Başkanlığını Kolağası Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bir ordu hazırladı. Hareket Ordusu adı verilen bu ordu İttihatçı sempatizanı Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul’a gelerek ayaklanmayı bastırdı.

31 Mart Olayı’nın sonucu: Abdülhamit tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat tahta çıkırıldı. Padişahın yetkileri sınırlandırıldı. Ordunun 31 Mart Olayı’nı bastırması yenilikleri koruduğunu göstermekteydi. İttihat ve Terakki etkinliği ve gücü elinde bulundurdu. Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi akımların yerine Turancılık akımı önem kazandı.

31 Mart Olayı; Türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. daha önceden yapılan isyanlar yani Patrona Halil ve Kabakçı vb isyanlar şahıslara karşı yapılmış isyanlardı. Rejime karşı çıkan bir ayaklanma olması açısından Cumhuriyet Dönemindeki Şeyh Sait e Menemen Ayaklanmaları ile benzerlik gösterir. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile başlayan demokrasi hareketleri I. ve II. Meşrutiyet’le gelişme göstermiş anak 1911 yılından sonra başlayan savaşlar, gerçek anlamda demokrasinin yerleşmesini engellemiştir.

19 yy ıslahatlarının genel özellikle; Batılı devletlerle dostluk kurulmaya çalışılmış, halk ile devlet arasında yakınlık kurmaya çalışılmış, Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin iç işlerine dah çok müdahele eder hale gelmiş, daha çok hukuk ve yönetim alanında yenilikler yapılmış, Hukukta ve Eğitimde birlik sağlanamamış bu da kültür çatışmalarına neden olmuş, ilk demokratikleşme çalışmaları görülmüş, ıslahatların öncülüğünü bürokrasi sınıf yapmış, halka sınırlı da olsa temsil yetkisi verilmiş, padişah kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiş, ulemanın siyasi etkileri zayıflamış, her alanda ilklerin yaşandığı bir dönem olmuş, ayaklanmalar ve savaşlar nedeniyle ıslahatlardan istenilen sonuç alınamamış, özellikle eğitim alanında başarılı yenilikler yapılmıştır.

568 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım