Edebiyat ve Türkçe

Naşit Özcan Kimdir?
Naşit Özcan Kimdir?
1889-1943 tarihleri arasında yaşamıştır. TÜRK tiyatrosunda, «Halk Sanatkârı» payesini kazanmış ünlü komedyen. İstanbul’da dünyaya geldi. Pek küçük bir yaşta sahneye çıktı. Tuluat tiyatromuzun en gözde bir yıldızı olarak parladı. Adını...
Reşat Nuri Güntekin Kimdir?
Reşat Nuri Güntekin Kimdir?
1889-1956 tarihleri arasında yaşamıştır. HİKÂYE, roman ve oyun yazarı, İstanbul’da doğ­du, Londra’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gö­müldü. Orta öğrenimini babasının işi dolayısiyle çeşitli şehirlerde yaptıktan sonra İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi....
Ömer Seyfettin Kimdir?
Ömer Seyfettin Kimdir?
1884-1920 tarihleri arasında yaşamıştır. ÜNLÜ bir hikayecidir. 1884’te Gönen’de doğdu. Harp Okulunu bitirdikten sonra jandarma subayı olarak görev aldı. 1910’da askerlikten ayrılıp Se­lanik’te yerleşti ve Genç Kalemler dergisini kur­du. Balkan...
Yahya Kemal Beyatlı Kimdir?
Yahya Kemal Beyatlı Kimdir?
1884-1958 tarihleri arasında yaşamıştır. GÜNÜMÜZ şiirinin en güçliü sanatçısı. 1884’te Üskiüp’te doğdu. 1958’de İstanbulda öldü. Balkan has­retini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişam de­virlerini hiçbir zaman unutamadı. Gençken Pa­ris’e giderek Siyasal Bilgiler...
Halide Edip Adıvar Kimdir?
Halide Edip Adıvar Kimdir?
1884-1964 tarihleri arasında yaşamıştır. ROMANCI. İstanbul’da doğdu ve öldü. Üsküdar Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra Rıza Tevfik, Salih Zeki gibi şöhretlerden felsefe, sosyoloji ve matematik dersleri aldı. Çeşitli okullarda öğ­retmenlik,...
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir?
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir?
1864-1844 tarihleri arasında yaşamıştır. HALK romancısı. İstanbul’da doğdu, yine burada öldü. Doğru dürüst bir okul eğitimi görmedi. Ama kendi kendini yetiştirdi. Memurluğa da girmedi. Kalemiyle hayatını kazandı. Yazarlığa 1887’de Ah­met...
Ahmet Mithat Efendi Kimdir?
Ahmet Mithat Efendi Kimdir?
1844-1912 yılları arasında yaşamıştır. GEÇEN yüzyılın gazetecilerinden ve ilk roman ya­zarlarından. Halk hocası. İstanbul’da doğdu. Henüz altı yaşındayken babacı ölünce Mısırçarşısı’nda dükkân süpürmeğe başlayarak hayata atıldı. Vidin’e, ağabeyisinin yanına gitti. Çeşitli...
Osman Hamdi Bey Kimdir?
Osman Hamdi Bey Kimdir?
1812-1910 tarihleri arasında yaşamıştır. ULUSLARARASI değerde bir ressam, arkeolog ve müzecidir. İstanbul’da doğdu. Sadrâzam Ethem Paşa’nın oğlu, Halil Ethem Eldem’in ağabeyidir. Hukuk tahsili için gönderildiği Paris’te güzel sa­natlar. arkeoloji ve...
Agâh Efendi Kimdir?
Agâh Efendi Kimdir?
1832-1885 tarihleri arasında yaşamıştır. GAZETECİ ve devlet adamı. İstanbul’da doğdu, el­çiliği sırasında, Atina’da öldü. Yusuf Agâh Efendi, tıp tahsilini yarıda bırakarak Tercüme Odası’na memur olmuştu. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrendiğinden...
Şinasi Kimdir?
Şinasi Kimdir?
1826-1871 tarihleri arasında yaşamıştır. İlk Türk yazarlarından ve düzyazı ıslâhatçısı, ga­zeteci, şair, tiyatro yazarı. İbrahim Şinasi Efendi İstanbul’da doğdu. Tophane Rüştiyesi’nde okudu. Koca Reşit Paşa’nın korumasıyla Paris’e Maliye tahsiline gönderildi....
Ziya Paşa Kimdir?
Ziya Paşa Kimdir?
1825-1880 tarihleri arasında yaşamıştır. ŞAİR, tiyatro yazarı ve devlet adamı. İstanbul’da doğdu, valiliği sırasında Adana’da öldü. Medrese tahsili görerek yetişti. Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilirdi. Sonradan Fransızca da öğrendi....
Osmanlı Şairi Nedim Kimdir?
Osmanlı Şairi Nedim Kimdir?
1681-1730 yılları arasında yaşımıştır. İSTANBUL’da doğdu. Asıl adı Ahmet’tir. Medrese­de okuyup müderris (öğretmen) oldu. Sadrazam Damat İbrahim Paşa onu korudu. Lâle Devri’ni dile getiren şarkılarıyla ün saldı. Zamanında hep ikinci derecede...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.