Biyoloji

Eş Ayaklılar ve Özellikleri!
Eş Ayaklılar ve Özellikleri!
Eklembacaklı hayvanlardan gerçek eklem bacaklılar altdalının, kabuklular sınıfına giren bir takımdır. Latince adı İsopoda’dır. Bilinen türlerinin sayısı 4000 geçer. Bunların en yaygını tespihböceği yani Armadillidium türüdür. Çoğu türlere ad verilmediğinden...
Erdişi ve Özellikleri!
Erdişi ve Özellikleri!
Dişi ve erkek üreme organlarını birlikte taşıyan bireylerdir. Bu tanımlama içine çok farklı erdişilik şekilleri girer. En belirgin, buna karşılık en az rastlanan şekilde her birey, hem erkek hem de...
Enzimler ve Özellikleri!
Enzimler ve Özellikleri!
Organizmalarda kimyasal değişimleri hızlandıran organik maddelerdir. Canlılar aldıkları maddeleri bir dizi kimyasal reaksiyonla enerjiye dönüştürebilirler. Bu işlem sırasında enzimlerin büyük yararı olduğundan bunlar “hayat katalizörleri” diye de adlandırılırlar. Bütün enzimler...
Embriyo ve Özellikleri!
Embriyo ve Özellikleri!
Döllenmiş yumurtanın gelişmesi sonucu oluşan ve ergin bireylere dönüşen genç organizma. Tekgözeli organizmalardaki gelişmeler gözle izlenemediğinden embriyo terimi bunlar için kullanılmaz; yalnız, ergin olduklarında başkalaşma gösterebilen, çokgözeli organizmalar için kullanılır....
Doğum Sonrası Ateşli Enfeksiyonun Nedeni!
Doğum Sonrası Ateşli Enfeksiyonun Nedeni!
Bazı hastalıkların bulaşıcı olduğu uzun zamandan beri anlaşılmıştı, fakat kimse tam olarak bulaşmaya neyin neden olduğunu bilmiyordu. Doğum sonrası ateş söz konusu olduğunda (Latince puerpernl “çocuk doğurmak” anlamındaki sözcüklerden; daha...
Ekliceler ve Özellikleri!
Ekliceler ve Özellikleri!
Sölomlu hayvanlardan ikincilağızlılar filumunun kordalılar altfilumunun gömlekliler dalına giren bir sınıftır. Latince adı Larvacea’dır. Çok küçük planktonik deniz hayvanlarıdır. En ilginç yönleri, yaşantıları boyunca hep larva şeklini sürdürmeleridir. Serbest yüzerler...
Protoplazma Nedir?
Protoplazma Nedir?
Alman Botanikçi Hugo von Mohl (1805-1872), bitki hücrelerini sürekli olarak inceliyordu. Tipik bitki hücresinde merkezde hayat işaretleri göstermeyen sulu bir öz ve bu türden işaretleri gösteren ve hücreyi çevreleyen tanecikli...
Eter Yani Anestezinin Bulunuşu!
Eter Yani Anestezinin Bulunuşu!
Canlı organizmaların kendilerine çok kötü bir şekilde zarar vermesini önlemek için düşünülen bir uyarı sinyali olarak faydalı olsa da acı, ameliyat yapılmak zorunda olduğunda işe yaramayan şiddetli bir ıstıraba dönüşür....
İlk Kimyasal Gübrenin Üretilmesi!
İlk Kimyasal Gübrenin Üretilmesi!
Bitkiler topraktaki mineralleri kullanırlar ve fazla ekim yıldan yıla topraktaki mineralleri azaltır. Eğer toprağa tekrar mineral verilmezse, sonunda verimliliğini kaybeder. Buna karşı önlem almanın yıllardır bilinen yolu gübre olarak hayvan...
Protein’in Ortaya Çıkışı!
Protein’in Ortaya Çıkışı!
Bazen bir bilim adamının yaptığı en büyük katkının önemli bir sözcüğü icat etmesi olduğu görülür. Hollandalı Kimyager Gerardus Johannes Mulder (1802-1880), görünüşe bakılırsa karbonhidratların ve yağların moleküllerinden daha karmaşık moleküllere...
Maya Hücrelerinin Keşfedilmesi!
Maya Hücrelerinin Keşfedilmesi!
Organik katalizörler olan, fakat canlı olmayan diyastaz ve pepsin gibi maddelerin keşfi, kimyagerlerin dikkatini mayaya çevirdi. Bazıları mayanın da canlı olmadığını düşünüyorlardı; ancak mayanın kullanıldığında gerçekten de miktarının arttığı su...
Hücre Kuramı!
Hücre Kuramı!
Hooke ilk kez hücrelerin boş kalıntılarını mantarda görmüştü. O zamandan beri biyologlar canlı dokuda sık sık hücreleri görmüşlerdi. Bunlar hayvanlarda hücre zarıyla, bitkilerde de ince, selüloz içeren hücre duvarlarıyla ayrılan...
Sonraki Sayfa »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.