Hoşgeldiniz  

İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat Nasıldı?

admin | 10 Şubat 2015 | Genel, Tarih

Eski Türk toplumunda ekonomik yaşamın temeli hayvanlığa dayalıydı. At ve koyun en çok beslenen hayvandı.

Tarım, ancak nehir ve göl kıyıları ile yağış alan elverişli bölgelerde yapılıyordu. Hunlara ve Göktürklere ait sulama kanalları Türklerin tarıma da büyük önem verdiğini göstermektedir. Türklerin yetiştirdiği ilk ürünler mısır, yonca ve darıdır.

Uygurlar yerleşik hayata geçtiklerinden dolayı tarıma daha büyük önem vermişler, hayvancılıkta ise diğer Türk Devletleri kadar etkili olamamışlar.

Orak, saban, sulama kanalları ve Çin’den tohumluk buğday satın alınması Türklerin tarımla uğraştıklarının kanıtıdır.

Türkler Hunlardan itibaren ticarete önem vermeye başlamışlar ve yakın komşuları ile yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlardır (en çok Çinlilerle). Bu ülkelere canlı hayvan, deri, kösele, kürk ve hayvansal gıdalar satmışlar, karşılığında tahıl ve giyim eşyası almışlardır.

İpek Yolu ve Kürk Yolu’nun Türklerin elinde olması Türk devletlerine büyük avantaj sağlamıştır.

İpek Yolu: Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz’de sona eren ticaret yoludur. Türkler ile Çinliler arasına savaşların temelinde de bu ticaret yolu vardı. Bu yolla yapılan kervan ticareti Türk devletlerinin önemli bir geçim kaynağıydı.

Kürk Yolu: Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Altay ve Sayan dağlarından İpek Yolu’na paralel olarak Çin’e ulaşan ticaret yoludur. Bu yol üzerinde de canlı bir ticari hayat vardı.

Talas Savaşı’ndan (751) sonra ticari yaşamda Çinli tüccarların yerini giderek Müslüman tüccarlar almaya başladı. Böylece Türklerle Müslümanlar arasındaki ticari etkinlikler artmaya başladı.

Türkler eski devirlerden beri çeşitli madenleri işlemesini ve bu madenlerden araç gereç yapmasını biliyorlardı. Göktürklerin demircilikle uğraştıkları, Hunların Altaylardaki demir madenlerini, Hazarların da Kafkaslardaki altın ve gümüş madenlerini işledikleri bilinmektedir.

Devletin başlıca gelirleri; toprak ve hayvan vergileri, savaş ganimetleri, bağlı devletlerden ve ticaretten sağlanan vergilerdir.

Türklere ait ilk madeni para örneğinin Göktürklere ait olduğu ortaya çıkmıştır. Bu paralar, Türklerin ticarette de gelişmiş olduklarını ve ileri bir medeniyete sahip olduklarını göstermektedir.

1070 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım