26 Mart 2017

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beyliklerde Ordu!!!

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beyliklerde Ordu!!!

Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklularda ordu sistemi benzerlik ve farklılıklar göstermektedir.

Karahanlılarda Ordu: Türk askerlerden oluşuyordu. İlk kez satın alınarak eğitilen gençlerden guman askerleri yani paralı asker oluşturuldu. Ok, yay, mızrak, kılıç, balta, hançer, topuz, tolga, zırh, kalkan vb silaplar kullanıldı. Gumanlar: Saray muhafızları ve hassa ordusundan oluşuyordu. Saray muhafızları, sarayı ve hükümdarı korumakla görevli maaşlı askerlerdi. Hassa ordusu; hükümdara bağlı maaşlı askerledi, ordunun asıl kısmını oluşturuyordu. Bu ordulardan başka eyalet ordusu ve Türkmenlerden oluşan ayrı bir ordu bulunmaktaydı. Türkmenler; Çiğil, Yağma, Karluk vb topluluklardan oluşan birliklerdir. Eyalet ordusu; şahzade, valiler ve devlet adamlarına ait kuvvetlerden oluşmaktaydı. Savaş durumunda birleşerek asıl orduya katılırlardı.

Orduların ortak özellikleri bakıldığında; Türk-İslam devletlerinde ordu komutanı hükümdardı. Türk-İslam orduları sefer ve savaş esnasında İslam devletlerinde olduğu gibi tertiplenmiştir. Merkez, sağ kol, sol kol, öncü birlik ve artçı birliklerden oluşmaktaydı. Gulam adı verilen ve gulamhanelerde eğitilen askerler bulunmaktaydı. Savaşlarda Turan taktiği kullanılmıştır.

Gazneliler: Gulamlar başlangıçta Türklerden oluşurken zamanla yabancı askerlerde yer almaya başladı. Bu nedenle ordu çok uluslu bir yapıya sahiptir. Savaşta düşmanın düzenini bozmak ve ağır silaplar taşımak amacıyla çok sayıda fil kullanılmıştır. Bunların sayıları 1.700’e kadar ulaşmıştır. Ok, yay, gürz, kılıç e mızrak gibi silahlar kullanıldı. Ordunun büyük kısmı süvaridir.

Gulamlar: Gulaman-ı Saray ve Hassa Ordusundan oluşmaktaydı. Gulaman-ı Saray: Yılda dört kez maaş alır ve sultanın özel muhafız ordusunu oluştururlar. Hassa ordusu: ordunun asıl noktasını oluşturmaytaydı. Yılda dört kez maaş alırdı ve ayaklanmaları bastırmakla görevliydi. Bu ordular hariç eyalet orduları, ücretli askerler ve gönüllülerden oluşan askeri sınıf bulunmaktaydı. Eyalet ordusu; Karahanlı eyalet askerleri ile aynı özellikleri taşırlar. Ücretli askerler: ücretli asker sınıfında yer alır ve küzeyden gelen Oğuz, Karluk ve Yağma Türklerden seçilirdi. Gönüllüler: İslam ülkelerinden sefer zamanlarında orduya katılan askerlerden oluşur. Yalnız savaş ganimetlerinden pay alırlar.

Büyük Selçuklular: Dönemin en güçlü ordusu olup Osmanlılar başta olmak üzere birçok devlete örnek olmuştur. Gazneli ordusu örnek alınmıştır. Diğer Türk-İslam devlet askerlerinden farklı olarak kargı, nacak, kamçı, tolga, arrede, mancınık, sapan, kemend, kula, koç başı ve neft gibi silahlar kulanılmıştır. Seferlere seyyar hastane ve hamamlar götürülmüştür, orduda savaşan sınıf yanında yardımcı hizmet grubu da yer almıştır.

Gulamlar, Gazneli ve Karahanlılar da olduğu gibi Gulaman-ı saray ve Hassa ordusundan oluşmaktaydı. Gulaman-ı Saray: sultan ve sarayı korumakla görevli, yılda dört kez maaş alan ve süvarilerin yanında piyade askerler bulunan birliklerdi. Hassa ordusu; ordunun savaşçı kısmını oluştururdu, Türklerden seçilirdi, başka işlerle uğraşmazlar ve maaş yerine ikta gelirleri alırlardı. Bu ordular hariç ikta askerleri, Türkmenler ve bağlı devletlerin askerleri bulunmaktaydı. İkta askerleri; ikta verilen melik, vali ve devlet adamlarının beslemek zorunda olduğu askerlerdi. Bağlı devletlerin askerler; bağlı devletlerin gerektiğinde gönderdiği askerledi. Türkmenler; Oğuz boyundan, başlangıçta ordunun temelini oluşturan daha sonra batı sınırlarına akıncı olarak yerleştirilmiş askerlerdi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.