25 Temmuz 2017

Gazi Osman Paşa Kimdir?

Gazi Osman Paşa Kimdir?

1832-1900 tarihleri arasında yaşamıştır. PLEVNE Kahramanı diye anılan ünlü büyük as­kerdir. Tokat’ta doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a ge­lerek Beşiktaş Askeri Rüştiyesinde okudu ve 1852′ de Harbiye’den mezun oldu. Ömrünü savaş alanlarında geçirdi. 1876’da Zayçar’da Sırplar’a kar­şı zaferi ile Müşir (Mareşal) rütbesine ulaştı. Os­manlı – Rus savaşında Plevne’yi müdafaasında gös­terdiği kahramanlıktan ötürü «Gazi» unvanını aldı. Fatih Camii avlusundaki türbesinde medfundur.

YEDİ yüz yıldan beri dillerde dolaşan destanlaş­mış bir kahramandır. Gazi Osman Paşa’nın Plevne’de yarattığı şanlı sayfayı bilmeyen yok gibidir.

Tuna nehri akmam diyor

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük Osman Paşa

Plevne’den çıkmam diyor…

Osman Paşa, Plevne’nin Ruslar’a karşı müda­faası emrini alarak, Vidin’den kalkıp geldiği o tarih­lerin isimsiz şehri Plevne’nin stratejik bakımdan fu­karalığı ile karşılaşmıştı. Doğru dürüst bir kalesi da­hi bulunmayan Plevne’yi elde mevcut imkânsızlık­lar içinde mümkün mertebe takviye etmeye çalıştı.

Ruslar 20 temmuz 1877 günü Plevne’ye, bu doğru dürüst tahkim edilememiş şehre ilk taarruz­larını yaptılar. Gazi Osman Paşa elindeki 23 bin as­ker ve 58 top ile yaman bir direniş gösterdi; Ruslar 2.847 ölü vererek uzaklaştılar.

Uzaklaştılar, fakat gitmediler. On gün sonra bu kez 50 bin asker ve 184 top ile saldırdılar Plevne’ye. Bu ikinci hücum Ruslar için ilkinden çok daha ağır bir yenilgi olmuştu. Bu kez Plevne kapılarında 7.305 ölü vererek çekildiler.

Osman Paşa on gün içinde kazandığı bu iki bü­yük başarı ile adını bütün dünyaya duyuruvermişti. Bunu 11 eylül günü üçüncü zafer izledi. Üçü ge­neral olmak üzere 350 subay ile 15.553 asker kay­betmişlerdi Ruslar bu kez. Tekrar geri çekildiler. Fa­kat bu yaman vuruşmada Osman Paşa kuvvetlerin­den 3.500 şehit vermişti.

Bu muhteşem zaferiyle «Gazi» unvanını almıştı Osman Paşa. Askerlik tarihinde topraktan mey­dana getirdiği istihkâmlarıyle mucizeler yaratan bu Türk kumandanı bütün dünyanın hayranlığını ka­zanmıştı. Böylesine kahramanlıklar gösterip hayran­lık kazanan Türk kumandanı, beklediği yardıma bir türlü ulaşamıyordu. Osmanlı Ordusu’nun içindeki kumandanlar rekabeti ve kıskançlık, Gazi Osman Paşa’yı o toprak istihkâmların arkasında bir avuç as­keri ile baş başa bırakmıştı. Geçen günler büsbütün aleyhe sonuçlandı. Yardıma gelebilecek ordular da yenilgilere uğradılar. Bütün etraf bitip tükenmek bilmeyecek bir düşman ordusu tarafından sarılmıştı.

Avrupa’daki Rus Orduları Başkumandanı Grandük Nikola 30 ekimde bir mesajla durumu bildirdi.

Nikola mesajında, Osmanlı kuvvetlerinin mut­laka yenileceğini belirtiyor, daha fazla kan dökül­memesi için «teslim» olmalarını istiyordu. Gazi Os­man Paşa’nın cevabı «Hayır» oldu. Her çareyi dene­meden teslim olmayı bir zül kabul ediyordu. Diret­meye kararlıydı. Fakat düşman, karşıda bir umman gibi uzanıyordu.

Tek kurtuluş ümidi bir «Çıkış hareketi»ne bağlı kalmıştı artık. 9 aralık 1877 günü, Plevne müdafileri «Allah Allah» nidaları arasında çıkış harekâtına girişti. Fakat bir avuç yorgun asker ile başarılacak şey değildi bu. Hele askerinin önünde ilerleyen Ga­zi Osman Paşa dizinden ağır bir kurşun yarası alıp düştüğü anda her şey bitmişti…

Plevne civarında ufak bir kulübede kılıcını Ge­neral Graneşki’ye teslim ederken; «— Askerlik namusunu yerine getirmediğimizi kimse inkâr ede­mez.» diyordu Osman Paşa. Rus generali gözyaşla­rını tutamamış kahraman kumandanın uzattığı kılıcı alamamıştı.

Ertesi gün Plevne’ye gelen Rus Çarı, yanına ge­tirilen Gazi Osman Paşa’yı ayakta karşılayıp elini sıkmıştı. «Neden teslim olmadınız?» sualine kahraman kumandan şu cevabı verdi: «— Devletim bana düşmanı gördüğün zaman silâhını terkedip teslim ol demedi. Beni Plevne’ye savaşmak için gönderdi…»

Çar onu heyecanla dinlemiş ve aynı heyecanla kutlamıştı:

«— Tebrik ederim sizi Mareşal… Sizin gibi kah­raman bir kumandanın kılıcı alınmaz. Siz askerlik ta­rihinin en şanlı bir sayfasını yazan kahramansınız. Kılıcınızı şerefle taşıyabilirsiniz…»

Osman Paşa, kollarına giren Türk subaylarının yardımı ile arabasına bindirilirken Başkumandan Grandük Nikola kendisini tebrik ediyor, Romanya Kralı’nın da aralarında bulunduğu yüksek rütbeli su­baylar şapkalarını çıkartıp onu selâmlıyorlardı. Bu arada bir Rus kurmay albayı da kahraman Türk ku­mandanına çiçek veriyordu. Gazi Osman Paşa’ya karşı savaşan Rus Generali Skoblef’in dediği gibi:

«Askerlik tarihi Gazi Osman Paşa’ya çok şey borçludur…»

Kaynak: 100 Ünlü Türk, YouTube

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.