Hoşgeldiniz  

Fatih Sultan Mehmet Dönemi (1451-1481)!!!

admin | 19 Şubat 2016 | Genel, Tarih

Fatih Sultan Mehmet ilk defa 12 yaşında tahta geçmişti. Ancak devlet adamları arasında anlaşmazlık artmı, yeniçeriler ulufeliğin azlığından dolayı ilk kez isyan etmişlerdi. Bu isyana Buçuktepe isyanı dendi. Daha sonra ikinci kez 1451 yılında geçti.

Kardeşi Ahmet’i boğdurarak saltanat kavgasını önlemiştir. Karamanoğulları üzerine sefer düzenlemiş Balkan ve Ege adalarındaki krallıklarla anlaşmalar yapılarak İstanbul Fethi’ne uygun ortam hazırlanmıştır.

fatih2

İstanbul’un Fethinin nedenleri (1453):

Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması,

Hz. Muhammed’in hadisi şerifi,

Bizans’ın karşıklıklar içinde olması,

İstanbul’un jeopolitik durumu,

Bizans’ın Avrupa Devletlerini Osmanlı’ya karşı kışkırtması,

171-thumb

Bizans’ın şehzadaleri ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması,

İstanbul’un Fethi için yapılan Hazırlıklar;

Surları yıkabilecek toplar döküldü,

Rumelihisarı yani Boğazkesen yaptırıldı,

Karamanoğulları üzerine bir ordu gönderilerek gelebilecek tehlikey önlendi,

400 parçalık donanma oluşturuldu,

İstanbul civarındaki Silivri ve Vize kaleleri alındı,

Avrupa’dan gelecek yardımıyla önlemek için Balkanlara kuvvet gönderildi.

radikal-199C-3EDE-A5DA

Bizans’ın Savunma Hazırlıkları;

Rum ateşi yani Grejuva denilen kimyasal güçlendirildi,

Avrupa’dan yardım istendi,

Surlar onarıldı,

Haliç’in girişi zincirlerle kapatıldı,

Venedik, Ceneviz ve Ege Adalarından yardım istendi,

İstanbul’un Türk Tarihi Açısından sonuçları;

Osmanlı’nın yükselme dönemi başladı,

İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu,

Boğazların yönetimi Osmanlıya bırakıldı,

II. Mehmet’e Fatih unvanı verildi,

Osmanlı İmparatorluk haline geldi,

Osmanlının Anadolu-Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı,

Türklerin Avrupa içlerine ilerlemeleri kolaylaştı.

4 R UMAX     Astra 600S       V1.2 [3]

İstanbul Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Önemi;

Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı. Bizans İmparatorluğu’nun 1058 yıllık hükmü sona erdi.

Topun güçlü surları yıktığını gören Avrupa krallar, feodaliteyi yıktı.

İpek yolu Osmanlıların eline geçti. Avrupalılar yeni yollar aramaya başladı bu da Coğrafi keşiflere neden oldu,

Ortodoks Patrikhanesi; Osmanlının koruyuculuğu altında varlığını devam ettirdi. Fatih bununla, Hristiyan birliğini parçalamayı, İslam dininin hoş görüsünü anlatmayı, Balkanlardaki fetihlerde Ortodoksların desteğini kazanmayı amaçladı.

fatih_sultan_mehmet_kimdir

Balkanlarda yapılan Fetihlere bakıldığında;

Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Boğdan, Bosna-Hersek, Arnavutluk; Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece Osmanlı’nın Balkanlardaki sınırları tuna nehrine kadar genişledi.

Hersek ve Boğdan II. Bayezid döneminde kesin olarak alındı. Fatih’in kararlardaki tek başarısızlığı Belgrad’ın alınmamasıdır.

Anadolu’daki yapılan uygulamalara bakıldığında;

1459 yılında Cenevizlerin kolonisi Amasya alındı. 1460 yılında Candaroğullarından Sinop alındı.

1461 yılında Trabzon Pontus rum İmparatorluğu’na son verildi. 1466 yılında Karamanoğulları’na son verildi. Bu durum Osmanlı’nın Memluk ve Akkoyunlu ile olan ilişkilerinin bozulmasına neden oldu.

Akkoyunluların Karamanoğulları ile işbirliği yapmaları, Anadolu’da siyasi birliği tehdit etmeleri, Venediklerle işbirliği yapmaları ve etmeleri, Venediklerle işbirliği yapmaları ve Uzun Hasan’ın kendisini Timur’a benzetmesi neticesinde Osmanlı ile Akkoyunlular arasında Erzincan yakınlarında Otlukbeli savaşı 1473 yılında yapıldı. Akkoyunlular yıkılma sürecine girmiştir.

istanbulun_fethi-667

Denizlerdeki Gelişmeler:

Bu dönemde güçlü bir bir donanma oluşturuldu, ancak Venedik-Ceneviz donanmaları daha gelişmiş durumdaydı.

Ege denizindeki; Gökçeada, Taşoz, Semadirek, Bozcaada, Limni, Sisam, Eğriboz ve Midilli Osmanlı hakimiyetine geçti. Ayrıca Adriya Denizindeki Zenta, Kefalonya ve Ayamavra adaları Venediklilerden alındı.

Rodos 1480 yılında kuşatıldı, ancak alınamadı, bu Fatih’in denizlerdeki tek başarısızlığıdır.

Osmanlı’nın Venedik ticaretini sarsması, Venediklilerin Osmanlı’yı sahip olduğu denizlerden uzaklaştırmak istemesi bu savaşın en önemli sebeplerinden biridir. Yine Venediklilerin; Macaristan ve Arnavutluk ile ittifak kurması bu savaşa sebep olarak gösterilebilir. 16 yıl süren savaşı Osmanlı kazandı.

Yapılan İstanbul Antlaşması ile Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlı’ya verilecek, Venedikliler 10 bin düka yıllık vergi verecek, Venedik Balyos adıyla İstanbul’da elçi bulundurabilecekti. Ayrıca Sen Mark yani Venedik bağrağı taşıyan bütün gemiler Osmanlı limanlarında serbestçe ticaret yapılabilecekti.  Venediklilerle yapılan bu ticaret antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk kez ticari ayrıcalığı Venediklilere vermiş oldu.

bir-kentin-dc4b1c59fardan-gc3b6rc3bcnc3bcc59fc3bc

1475 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Cenevizlilerden Kırım alındı. Böylece İpek Yolu tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi. Karadeniz Türk gölü haline geldi ve Kırım imtiyazlı bir eyalet haline getirildi.

Fatih döneminde yaşanan diğer önemli olaylar;

Ayasofya kilisesi camiye çevrildi,

Mısır çarşısı ve Kapalı çarşı yaptırıldı,

Cülus bahşişi bu dönemle gelenek haline geldi,

Saltanatın hukuku, Kanunname-i Ali Osman adıyla ilk kez yazılı hale getirildi,

Topkapı Sarayı yaptırıldı,

Fatih camii ve külliyesi inşa edildi,

Topkapı sarayında Enderun Mektepi açıldı, Altın para bastırıldı,

Halkın dilek ve şikayetlerini dinlemek için arz odası kuruldu,

Divan başkanlığı sadrazamlara bırakıldı ve divan toplantıları haftada dört güne indirildi,

Ermeniler için patrikhane, Yahudiler için hahambaşılık kuruldu,

Vezir sayısı arttırıldı,

Kaptan-ı Deryalık ve Şeyhülislamlık makamı oluşturuldu.

Osmanlı-Devleti-yükselme-dönemi

2647 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım