Hoşgeldiniz  

Denizler Fatihi Barbaros Hayrettin Paşa Kimdir?

admin | 30 Aralık 2021 | Genel, Tarih

1473 ve 1546 yılları arasında yaşadı. XVI. YÜZYILDA Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren ünlü amiralimiz Barbaros’un asıl adı, Hı­zır’dır. Hayrettin adı kendisine sonradan Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir. Barbaros adı ise, ona batılılar taralından kırmızı sakal an­lamında yakıştırılmıştır. Kanuni’ye Kuzey Afrika ülkelerini hediye etmiş olan bu büyük kahraman 73 yaşındayken Beşiktaş’ta ölmüş ve vasiyeti üze­rine deniz kenarındaki türbesine gömülmüştür.

Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Ak­deniz var oldukça, bütün dünyanın, adını büyük saygıyla anacağı eşsiz bir amiraldir. O, denizdeki tuz ve renk gibi, hayatını denize vermiş, şöhretini denizden almıştır. Dünya tarihinde, başka hiçbir de­nizciyle mukayese edilemez. İngilizlerin Nelson’u, Japon’ların Togo’su bile, onun yüksek şahsiyeti ya­nında sönük kalırlar. Çünkü gerek Nelson, gerek Togo, ancak devletin verdiği muazzam donanma­larla kahramanlık göstermişlerdir. Oysa, Barbaros, donanmasını kendi yapan, bileğinin gücü, kılıcının kudretiyle kendi kahramanlığını kendi yaratan bam­başka bir şahsiyettir.

Barbaros, 1473’de Midilli’de doğmuştur. Baba­sı, Eceova’lı sipahizade Yakup Bey’dir. Yakup Bey, Midilli’nin fethine iştirak etmiş, sonra bir kısım si­pahilerle beraber oraya yerleşmiştir.

Barbaros’un asıl adı, Hızır’dır. İshak ve Oruç isminde iki ağabeyi, İlyas isminde bir kardeşi var­dı. Yakup Bey toprakla uğraşmayı ne kadar sevi­yorsa, oğulları da, İshak hariç, denize, denizciliğe öylesine düşkündüler. İshak, toprağı, bağı, tarlayı daha çok tercih ediyordu. Nitekim, Yakup Bey’in ölümünden sonra, İshak, baba ocağında kaldı. Oruç, Hızır ve İlyas denizciliğe başladılar.

Oruç Reis, Mısır taraflarına, Hızır ile İlyas da Selanik dolaylarına gidip geliyor, ticaretle uğraşı­yorlardı. Bu seferler sırasında bir gün, Hızır ile İlyas’ın sahip oldukları gemiye, Rodos şövalyeleri hü­cum etti. Henüz körpecik bir delikanlı olan İlyas’ı öl­dürdüler, Hızır’ı da yakalayıp, Rodos zindanlarına attılar. Bu olay, Hızır’ın bütün hayatını değiştirdi. İçinde, Rodos korsanlarına karşı korkunç bir kin baş­ladı. Kardeşinin intikamını alacaktı. Onu zindandan çıkarıp, bir korsan gemisine forsa olarak verdikleri zaman, gece gündüz, nasıl kaçıp kurtulabileceğini düşünüyordu. Nihayet bunu başardı. Midilli’ye dön­dü ve yeniden bir gemi yaptırdı. Bu gemi, artık bir ticaret gemisi değil, yelkenleri kinle, intikam hırsıyla kabaran, yaman, denizci bir tekneydi…

Hızır Reis’i bundan sonra, ağabeyi Oruç Reis ile beraber, artık Akdeniz’de korsanlık yaparken görü­yoruz. Ne var ki Osmanlı devleti, Türklerin, yakın sularda korsanlık etmelerine müsaade etmediği için, iki kardeş Cerbe adasına gitmiş, burayı kendilerine üs yapmışlardı. Bu üsse karşılık, elde ettikleri gani­metlerden Tunus Sultanı’na beşte bir hisse veriyor­lardı. Çok geçmeden iki kardeş, Ceneviz, Venedik, Fransız ve İspanyol gemilerini, bunların gittikleri limanları bir hallaç pamuğu gibi atarak büyük ser­vet, büyük şöhret kazandılar.

Nihayet, 1516’da Cezayir Kalesi’ni de zaptetmeyi başarınca, ilk iş, küçük bir devlet kurdular. Baba Oruç, bu hükümetin reisiydi. Bir çarpışma sı­rasında şehit olunca, reislik Hızır’a geçti.

O sıralarda Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethetmişti. Hızır Reis, büyük cihangire haber salarak Ce­zayir’in de Osmanlı sınırlarına dahil edilmesini ve bir eyalet hâline getirilmesini teklif edince, bu haber Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük memnuniyet uyandırdı. Barbaros’a, Beylerbeyi payesi verildi, iki bin yeniçeri ve pek çok savaş malzemesi gönderildi.

Barbaros, elindeki kuvveti, çok üstün bir zekâ ve mükemmel bir komutan olarak büyük dikkatle kullanıyor, Türk denizcilik tarihine, peş peşe şanlı sayfalar ekliyordu. Artık Akdeniz’in tek hâkimi o’ydu. Kanunî Sultan Süleyman zamanında, 18 kap­tanı ve koca donanmasıyla İstanbul’a gelip, sulta­nın huzuruna çıktığı zaman, Kanunî, bu büyük de­nizciye «Devlete hayırlı olması temennisiyle» Hay­rettin adını ve «Kaptan-ı Deryalık» payesini vermişti. O günden sonra Hızır Reis, Kaptan-ı Derya Hayrettin Paşa oldu. Kırmızı sakalıyla, yabancılar onu Barba­ros olarak biliyorlardı ve Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, bu görevde 13 yıl kaldı, Osmanlı donanmasının başında, Akdeniz’i tam bir Türk gölü hâline getirdi. O’nun, ünlü İtalyan amirali Andrea Dorya’yı Preveze’de yenmesi, şöhretini, erişilmez bir zirveye ulaştırdı.

Fransa Kralı François I, Kanuni’den Charles Ouint’e karşı yardım istemişti. Barbaros, donanmasıyla Nis’e gitti. Bu şehri aldı. Charles Quint’in do­nanmasını perişan ederek Fransız hükümdarını kur­tardı.

Barbaros Hayrettin Paşa, 28 Eylül 1546’da ha­yata gözlerini yumduğu zaman, arkasından bütün dünya denizcileri ağlıyordu. Beşiktaş sahilinde top­rağa verildi. Türbesi ve anıtı oradadır.

Kaynak: 100 Ünlü Türk, Youtube, Wikipedia

11 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım