Hoşgeldiniz  

Çocuk Koruma Kararında Görevli Mahkemeler Hangileridir? Çocukların Haklarını Hangi Mahkemeler Korur?

admin | 18 Eylül 2014 | Genel, Hukuk

4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, 2828 Sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi aile mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında kendiliğinden nazara alınması gerekir.

(4787 S. K. m. 6) (5395 S. K. m. 7) (2828 S. K. m. 22) (1086 S. K. m. 7) (Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 4)
2828 Sayılı Kanun, korunmaya muhtaç çocukların, ergin oluncaya kadar, bu kanun hükümlerine göre kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp gözetilmeleri hususundaki tedbirin görevli ve yetkili mahkemede alınacağını hükme bağlamış, (2828 S.K. md. 22/1) görevli ve yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğunu göstermemiştir. Kanunun 24. maddesi de, korunma kararı alınmasını gerektiren şartların ortadan kalkması halinde, kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk ergin olmadan kaldırılabileceği düzenlenmiştir. 09.01.2003 tarihinde kabul edilen ve 18.01.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi ise, görev alanına giren konularda, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanma veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya genel veya katma bütçeli daireler ve benzeri yerlere yerleştirmeye ilişkin tedbirin aile mahkemelerince alınacağını hükme bağlamıştır. 03.07.2005 tarihinde kabul edilen ve 15.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alma yetkisini, çocuk mahkemelerine vermiş (5395 S.K. md. 7/7), bu kanunun uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de mahkemenin müstakil çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemelerini, suça sürüklenen çocuklar yönünden ise ceza mahkemelerini ifade ettiği belirtilmiştir (Yönetmelik md. 4/e).

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, 2828 Sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi aile mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında kendiliğinden nazara alınması gerekir, işin esasıyla ilgili karar vermek görevi sonradan yürürlüğe giren yukarıda bahsedilen kanunlarla değiştiğine göre, aile mahkemesinde bakılmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir.(2HD. 02.06.2010  tarihli ve  Esas No:2010/7156  Karar No:2010/10859 künyeli içtihadı)

1205 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım