PİYASALAR
DOLAR 3,6573
EURO 3,9482
ALTIN 147,0
HAVA DURUMU
İSTANBUL 17°C
ANKARA 17°C
İZMİR 20°C
4. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!
4. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!
Balıkların iç yapısına bakıldığında; beslenme, kan dolaşımı, üreme ve boşaltım organları: ağız, solungaçlar, kalp, sindirim kanalı, küçük bir boru aracılığı ile yutakla birleşen yüzme kesesi, karaciğer, öd kesesi, yumurtalık, böbrek,...
3. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!
3. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!
Balıkların genel özellikleri 3 bölüm; Balıkların özelliklerinden biri de ağızlarının, çenelerinin e dişlerinin öbür hayvanlarınkinden farklı yapılara sahip oluşudur. Tükelağızlıların ağızlarındaki dişlerini dizilişi ve biçimleri çok çeşitlidir. Süzerek beslenen türlerin...
2. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!!
2. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!!
Balıklar yüzgeçlerini kulanarak yüzmezler. Vucütları zırhlı olanlar dışındaki balıklar vücutlarını yanlara doğru oynatıp dalga hareketi yaparak yüzerler. Yüzgeçlerini ise yön vermekte, durmakta ve belirli bir düzeyi korumakta kullanırlar. Çoğu balıklar...
1. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!
1. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!
Omurgalılar dalının kıkırdaklıbalıkları ve kemiklibalıkları içeren ikinci sınıfını oluşturur. Latince adı Pisces’dir. Solungaçlarla solurlar; vücutlarına dikey yüzgeçleri ve kuyrukları vardır. bu nitelikleri bakılraın çoğuna uymakla birlikte, akciğer ve benzeri bir...
İlk Türk-Müslüman Devletlerinde Bilim!!!
İlk Türk-Müslüman Devletlerinde Bilim!!!
İlk Türk-Müslüman Devletleri ve Beyliklerine bakıldığında bilim alanında; Gazali, Farabi, Biruni, Harezmi, İbn-i Sina ve Ömer Hayyam’ı görmekteyiz. Ayrıca Anadolu Selçuklu Döneminde bilim ve fikir adamlarını baktımızda da; Hacı Bektaşı...
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Edebiyat, Ekonomi ve Toprak Yönetimi!!!
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Edebiyat, Ekonomi ve Toprak Yönetimi!!!
İlk müslüman Türk devletleri; toprak yönetimi, ekonomi ve edebiyat alanında benzerlik göstermekteydiler. Toprak Yönetimi: devlet arazileri has, ikta ve vakıf arazileri olmak üzere üç gruba ayrılmıştı. Has arazisi; geliri hükümdara...
İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beyliklerde Ordu!!!
İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beyliklerde Ordu!!!
Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklularda ordu sistemi benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. Karahanlılarda Ordu: Türk askerlerden oluşuyordu. İlk kez satın alınarak eğitilen gençlerden guman askerleri yani paralı asker oluşturuldu. Ok, yay,...
İlk Müslüman Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık!!!
İlk Müslüman Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık!!!
Türk-İslam Devletlerinde kültür ve uygarlığa bakıldığında; Veraset, Kut Anlayışı, Hükümdar, Atabeylik Sistemi, Divan Teşkilatı, Hukuk alanlarında gelişmeler kaydedildiği görülmüştür. Kısaca bakarsak; Kut Anlayışı: Kut anlayışı eski Türk geleneği olup, Türk-İslam...
KPSS Tarih: Mondros Ateşkes Antlaşması!!!
KPSS Tarih: Mondros Ateşkes Antlaşması!!!
Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte Osmanlı Devleti içinde bulunduğu İttifak Devletleri ile birlikte yenilmiş sayılmıştı. Böylece Sadrazam Talat Paşa 8 Ekim 1918 yılında istifa etti ve İttihat ve Terakki...
KPSS Tarih: I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Örgütler!!
KPSS Tarih: I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Örgütler!!
I. Dünya Savaşının sona ermesiyle yeni cemiyetler ve antlaşmalar yapıldı. Bunlar; Milletler Cemiyeti, Locarno paktı, Küçük Antant, Rapolla antlaşması, Kellog paktı ve Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık paktıdır. Kısaca bunlara değinecek...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.